Katoliku Kirik Eestis23. aprill, püha Jüri, märter

Loe edasi: 23. aprill, püha Jüri, märterPüha Jüri (Georgios; ka Georg; hukati 303) oli Kapadookiast pärit ohvitser ja kristlik märter. Ta on sõjameeste, rüütlite ning talupoegade kaitsepühak. Veel on tema kaitse all talusulased, püttsepad, turvisevalmistajad ja sadulsepad. Püha Jüri kutsutakse appi maohammustuste, süüfilise, katku ja leepra puhul.

Püha Anselm, piiskop ja Kiriku doktor

Loe edasi: Püha Anselm, piiskop ja Kiriku doktorAnselm kuulutati Rooma-Katoliku Kirikus pühakuks 1494. aastal paavst Aleksander VI poolt. 21. aprillil tähistatakse roomakatoliku ja samuti luteri ning anglikani kirikus Anselmi pühaku päeva. Canterbury Anselm ehk Anselm Canterburyst elas aastatel 1033 – 1109. Ta oli Itaalia päritolu filosoof, teoloog ja Kiriku doktor, kes tegutses aastatel 1093–1109 Canterbury peapiiskopina. Anselm lahkus kodust 1059. aastal ja rändas mööda Burgundiat ja üle Alpide Prantsusmaale. Ta omandas põhihariduse benediktiinikloostris ning täindas end eraõpetajate käe all. Anselmi on peetud esimeseks õpetlasest filosoofiks kristlikus teoloogias, kus tema väitis, et Jumal on kõigi asjade ja mõtete vundamendiks.

22. veebruar on püha apostel Peetruse troonipüha. Kirikupüha

Loe edasi: 22. veebruar on püha apostel Peetruse troonipüha. Kirikupüha

Peetruse trooni aujärje püha tähistati Roomas juba 1. sajandist alates, väljendamaks Kiriku ühtsuse rajanemist apostellikul alusel.

Peetrus oli kalur Joona poeg. Ta kandis nime Siimon. Kui temast vend Andrease mõjul kristlane sai, andis Jeesus talle nimeks Cephas - Peetrus, mis tähendab "kalju". Peetrusest pidi saama kalju, millele ehitatakse kristlik kirik. Hiljem lausus Jeesus veel, et Peetrus saab "taevariigi võtmed" (Mt 16,19). Jeesus pühitseb Peetruse kui Kiriku peamise õpetaja, kelle amet kestab edasi ametijärglaste kaudu.

Issanda ilmumise suurpüha ja Missade ajad

Loe edasi: Issanda ilmumise suurpüha ja Missade ajad

6. jaanuar on Issanda ilmumise suurpüha. Sellel päeval külastasid Jeesuslast kolm idamaa tarka, kaasas kingitused: kuld, viiruk, mürr, et kummardada sündinud Kuningat. „Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama." (Mt 2:2). Kolm idamaa tarka: Caspar, Melchior ja Balthasar kuulutasid, et valgus on ilmunud maailma, sellest ka tunneme kolmekuningapäeva nn. Ilmumispühana (Epifaaniana). Nad rändasid arvatavasti 1500 kilomeetrit, et tunnistada sündinud Päästjast. Täht näitas neile teed, kuhu on sündinud Messias. Et idamaa targad tundsid ning mõistsid lugeda sõnumit, mida täht neile näitas, asusid nad teele Petlemma poole. Arvatavasti pärinesid targad Asüüriast, Pärsiast või Babülooniast, sest seal tegutses Kristuse sünniajal palju tähetarkku. Nad tulid Heroodese juurde, et küsida, kus on see juutide vastsündinud kuningas (Mt 2:2). Niisamuti tänaseni kristlased asetavad kolmekuningapäeval Jeesuse ette oma palved ja kummardavad teda kui Valgust, kes ilmus maailma ning sündis Päästjaks. Sellel pühal kirjutatakse kodude kaitseks kolme kuninga eesnimetähed - CMB - kodude ustele, mis on samuti palvesõnade esitähed: Cristus Mansionem Benedicat ehk Kristus õnnistab seda maja.

30. november: püha apostel Andreas

Loe edasi: 30. november: püha apostel AndreasAndreas oli Siimona Peetruse (Püha Peetruse) vend ja Galilea järve kalur. Alguses oli Andreas Ristija Johannese õpilane. Kui ta aga kuulis oma õpetajat Kristust „jumala talleks" nimetatavat, lahkus Andreas Ristija Johannese juurest ja järgnes Jeesusele. Oma vennale Siimonale ütles ta: "Oleme leidnud messia!" Andreas oli Kristuse esimene jünger - sellest ka tema kreeka keelest tulev nimetus protokleet – esmakutsutu. Andreasest sai esimene misjonär

18. november: Rooma pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse basiilikate pühitsemispäev

Loe edasi: 18. november: Rooma pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse basiilikate pühitsemispäevPeetri kirik ehk Püha Peetruse basiilika  on Vatikanis Püha Peetruse väljakul asuv kirik, mille ehitus algas 18. aprillil 1506 ja lõpetati 1626. See on ka püha Peetruse matmispaik. Otse peaaltari all paiknevad püha Peetruse säilmed. Esimest korda avalikult näidati Peetruse säilmeid 2013. aastal paavst Franciscuse poolt. Vatikanis on Peetruse basiilika all veel 91 paavsti hauad. Peetri kiriku kupli ehitas Michelangelo, kes sai katedraali ametlikuks arhitektiks 1546. aastal. Katedraali parempoolses võlvkäigus asub Michelangelo maailmakuulus skulptuur Pietà (1498 – 1499). Tegemist on Rooma-Katoliku Kiriku peakirikuga.  

Louis ja Zélie Martin

Loe edasi: Louis ja Zélie MartinPühapäeval, 18. oktoobril kanoniseeriti Vincenzo Grossi (1845-1917) Cremonast Itaaliast, ema Maria de la Purisima Salvat Romero (1926-1998) Madridist ning sealhulgas ka Lisieux Jeesuslapse Theresa vanemad, Louis Martin (1823 – 1894) ja Zélie Guerin (1831 – 1877).  
Louis Martin sündis Bourdeaux'i linnas Prantsusmaal 22. augustil 1823. aastal.

9. oktoober püha Denis, piiskop, märter

Loe edasi: 9. oktoober püha Denis, piiskop, märterPüha Tours'i Gregoriuse järgi oli Dionysius esimene Pariisi piiskop. Ta tulnud Roomast ja suri märtrina koos kahe alama vaimulikuga Pariisi lähedal. Itaallane Dionysius saadeti Roomast misjonärina Galliasse 3. sajandi keskel. Ta asutas Pariisi Seine'i saarele kristliku keskuse. Keiser Valerianusele oli keskuse edukus vastumeelne ning ta lasi Dionysiusel ja tema kahel kaaslasel, preester Rusticusel ja diakon Eleutheriusel, märtrite mäel – Montmartre'il – pead maha raiuda ning kehad Seine'i visata.Kristlased tõid märtrite kehad välja ja matsid maha. Haua kohale püstitati püha Denis katedraal.  

30. september püha Hieronymus

Loe edasi: 30. september püha HieronymusPüha Hieronymus sündis Dalmaatsias (praegu Jugoslaavia) umbes 340. a., õppis Roomas, vaimustus kristlusest ja ristiti; pühendus askeetlikele harjutustele. Suundus itta, kus ordineeriti preestriks. Pöördunud tagasi Rooma, sai paavst Damasuse erasekretäriks ning jätkates endist mungaelu alustas Pühakirja tõlkimist ladina keelde. Seejärel asus ta Petlemma, kus oli suureks abiks kohalikule Kirikule. Püha Hieronymus on kirjutanud hulga teoseid, mis sisaldavad suuremalt osalt Pühakirja kommentaare. Ta suri 420. a. Petlemmas.

29. september peainglid Miikael, Gabriel, Raafael

Loe edasi: 29. september peainglid Miikael, Gabriel, Raafael

Katoliku Kirikus 29. september on pühendatud pühadele peainglitele Miikaelile, Gabrielile, Raafaelile. Katekismuse kompendium ütleb, et inglid on puhtalt vaimsed, kehatud, nähtamatud, surematud ja isikulised loodud olendid, kel on mõistus ja tahe. Nad on lakkamatult Jumalaga palgest palgesse ning nad ülistavad Teda. Nad teenivad Teda ning toovad Temalt sõnumeid kõigi inimeste päästmise missioonis (60). Nii kuulutas ingel Gabriel ka Neitsi Maarjale, et ta toob ilmale Jumala Poja. Kirik kummardab Jumalat koos inglitega, palub neilt abi ning austab mõningaid ingleid oma liturgias (61). Palvetagem peainglite poole, sest nad teenivad Jumalat ja kostavad meie eest.