Katoliku Kirik Eestis5. veebruar püha Agata, neitsi, märter

Loe edasi: 5. veebruar püha Agata, neitsi, märterPüha Agata oli pärit jõukast Sitsiilia perest. Juba varases nooruses pühendas ta ennast Kristusele. Oma iluga tõmbas ta oma kodukohas, Etna jalamil, Sitsiilia asehaldur Quintianuse tähelepanu. Uskliku tütarlapsena aga vastas talle, et kuulub igavesti oma taevasele peigmehele. Seepeale vihastus Quintianus ja lasi teda piinata kõige hirmsamal kombel.  Püha Peetrus ja teda saatev ingel ravitsesid püha Agata aga terveks ning maavärin päästis ta tulest. Lõpuks palus vaevatud pühak Jumalalt, et surm ta piinadest vabastaks. Ta suri arvatavasti 251. aastal. Püha märter Agata päeval pühitsetakse Missadel leiba.

3. veebruar on püha Blasiuse päev

Loe edasi: 3. veebruar on püha Blasiuse päevPüha Blasius oli Armeenia piiskop-märter. Oma elukutselt oli ta arst. Ta sündis jõukas kristlikus perekonnas ja sai noorelt Sebaste piiskopiks. Eraldunud eremiidina koopasse ravitses ta seal metsloomi. Blasius päästis ime läbi ka ühe kalaluu allaneelanud poisi lämbumisest. Keiser Liciniuse kütid avastasid Blasiuse. Üllatunud, et metsloomad talle häda ei tee, võtsid nad ta kaasa. Kuberner Agricola mõistis kristlasest Blasiuse süüdi ning pani ta vangi. Püha Blasius pidi oma usu eest taluma kohutavaid piinu - tema ihu rebiti rauast kraasidega, seejärel visati järve. Tema haavad paranesid aga Jumala abiga ning ta olevat jutlustades kõndinud vee peal. Lõpuks raiuti tal pea maha. Tema surmaeelseks sooviks oli, et kõik haiged terveneksid. Püha Blasius suri umbes 316. aastal. Püha Blasius on kurguhaiguste patroon ning kõikidel Missadel toimub eriline õnnistamine Püha Blasiuse eeskostel kurguhaiguste eest.

2. veebruar on Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev

Loe edasi: 2. veebruar on Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev 2. veebruar on Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev. Missad katedraalis toimuvad  neljapäeval 2. veebruaril kell 8 ja kell 18.00. Kõikidel Missadel õnnistatakse kaasatoodud küünlaid.

Issanda templissetoomise pühal möödub nelikümmend päeva Issanda sündimisest. Neitsi Maarja tuli Püha Vaimu ajel pühakotta, et tuua ohver sündinud poeglapse eest, kuid seal templis oli ees Siimon, kes ütles "Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet,  mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile." (Lk 2 : 29-32).

31. jaanuar Püha Giovanni Bosco

Loe edasi: 31. jaanuar Püha Giovanni BoscoPüha Giovanni Boscot mäletatakse 31. jaanuaril ja roomakatoliku kirikus peetakse teda kõikide noortetöö, kasvatustöö ning haridustöötajate pühakuks. Püha Giovanni Bosco sündis 16. augustil 1815 Becchis, Itaalias. Juba lapsena tundis ta kutsumust saada preestriks. Õppides seminaris oli ta õnneliku ja pühendunud elu eeskujuks. 1841. aastal ordineeriti ta preestriks. Don Bosco oli väga kiindunud oma sünnikohta ja näitas alati huvi õpetustööle just Becchis ja selle lähistel. Ta hakkas noortele korraldama kateheesikursusi. Võib märkida, et tema kogu elu seisnes teiste õpetamises ja kasvatustöö arendamises. Tema kateheesikursusest kasvas välja kool vaestele ja raskestikasvatatavatele noorukitele. Neile anti haridus, õpetati ametit ning armastama Jeesust. Giovanni oli esimene, kes asutas ametikoole Itaalias. Tema õpetamismeetod "mängi – õpi – palveta" töötas hästi 100 aastat tagasi ja töötab ka tänapäeval. Giovanni Bosco tugevuseks oli armastus noorte inimeste vastu ja nende probleemide mõistmine. Püha Giovanni Bosco eeskostel võime palvetada pühapäevakoolis tegutsevate preestrite, õpilaste ja õpetajate ning lastevanemate eest.

28. jaanuar, Aquino püha Thomas, preester ja Kiriku doktor

Loe edasi: 28. jaanuar, Aquino püha Thomas, preester ja Kiriku doktorPüha Aquino Thomas, Püha Thomas (1225–74), Itaalia filosoof ja teoloog, oli dominiiklaste ordu liige. Lõi Aristotelese õpetusel põhineva kristliku filosoofia süsteemi (tomismi), mis on aastast 1879 roomakatoliku kiriku ametlik filosoofia. Kuulsaimad kirjutised „Summa Theologiae", „Summa contra Gentiles".

Ta sündis Itaalias kõrgaadli peres. Varakult saadeti ta õppima kloostrisse, kuna üks perekonna sugulane oli tegev Monte Cassinos, benediktlaste kloostris, ja arvati, et see sama tee ehk mungakutse peaks olema ka perekonna noorema poja jaoks õige. Ja noort Aquino Thomast tõmbas usuelu. Ta astus Napolis õppides dominiiklaste ordusse, umbes aastal 1243. Elas ja õppis siis Napoli konvendis mõned aastad ja hiljem, olles andekas õpilane, suundus õppima Kölni Albert Suure juurde. Taas olnud silmapaistev õpilane Saksamaal, läks noor Thomas koos Albertiga Pariisi Sorbonni edasi õppima.

Apostel Pauluse pöördumispäev. Kirikupüha

Loe edasi: Apostel Pauluse pöördumispäev. Kirikupüha25. jaanuar on apostel Pauluse pöördumispäev. Apostel Paulus teel Damaskusesse nägi välgatavat valgust taevast ja ta kuulis häält, mis ütles talle: „Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad?". Ja ta küsis: „Kes sa oled, isand? ja tema ütles: „Mina olen Jeesus Naatsaretlane, keda sina taga kiusad!" (Ap 22: 7,8) ning nii pöördus Saulus, lasi end ristida ja seejärel oli järgnevad kolm aastat üksinduses. Tema nimeks sai peale pöördumist Paulus. Ta on 1. sajandil elanud Jeesuse kõige tuntum järgija. Apostel Pauluse pöördumise päeval palvetab kogu Kirik kristlaste ühtsuse eest maailmas.

21. jaanuar on püha Agnese mälestuspäev

Loe edasi: 21. jaanuar on püha Agnese mälestuspäevPüha Agnes sündis umbes aastal 291 Roomas. Ta oli 13 aastat vana, kui pühendus ristiusule. Tema armastus Jumala vastu oli väga suur ja ta vihkas pattu rohkem kui surma. Agnes oli väga kaunis ja paljud noormehed soovisid temaga abielluda. Kuid tütarlaps vastas: "Jeesus Kristus on mu ainus Peig". Rooma prefekti poeg sai väga pahaseks, kui Agnes keeldus tema abieluettepanekust. Ta püüdis neiu otsust kõigutada kallite kingituste ja lubadustega, kuid Agnes vastas alati: "Ma olen juba lubatud Issandale. Ta on säravam kui päike ja tähed ning ütles, et ei jäta mind kunagi."

20. jaanuar, püha Sebastianus, märter

Loe edasi: 20. jaanuar, püha Sebastianus, märterPüha Sebastianus, suurtsugu noormees, sündis Narbonne'is, Gallias. 283. aastal sai temast Rooma armee sõdur. Tema salajane usk Kristusesse tuli avalikuks, kui ta julgustas kaht kaasohvitseri, Marcellinust ja Marcust, keda nende usu eest piinati, pigem surema kui usku salgama. Sellest kuulda saanud, püüdis keiser Diocletianus Sebastianust veenda, et too hülgaks ristiusu. Kui Sebastianus keeldus, käskis Diocletianus ta posti külge siduda ja nooltega surnuks lasta. Käsk täideti ja surnuks peetud Sebastianus jäeti maha. Kuid ühe tema märtrisurma surnud kaaslase ema, Püha Castuluse lesk, märkas, et Sebastianus oli veel elus. Ta ravitses Sebastianuse haavad ja soovitas tal Roomast põgeneda. Kuid vastupidiselt sellele otsustas Sebastianus oma usku avalikult tunnistada. Kui Diocletianus teda nägi, oli ta üllatunud ja küsis: "Kas sa pole mitte Sebastianus?" Selle peale vastas noormees: "Ma olen tõesti Sebastianus, kelle Jumal sinu käest päästis, et võiksin kinnitada oma usku Jeesus Kristusesse ja kosta Tema sulaste eest."

Jeesuse Kristusega seotud suurpühad 2015

Loe edasi: Jeesuse Kristusega seotud suurpühad 2015

Issanda Ilmumise Suurpühal loetakse Missadel ette Jeesuse Kristusega seotud kirikuaasta pühad.

 

 

 

18. veebruar Tuhkapäev (Paastuaja algus)
29. märts Issanda Kannatuspühapäev ehk Palmipuudepüha
02. aprill Suur Neljapäev, Viimse õhtusöömaaja Missa
03. aprill Issanda Kannatamispäev ehk Suur Reede
05. aprill Kristuse Ülestõusmise Suurpüha
14. mai Kristuse Taevaminemise Suurpüha
24. mai Nelipüha
22. november Jeesus Kristus, Kõiksuse Kuningas
29. november Advendiaja algusPühim Nimi Jeesus

Loe edasi: Pühim Nimi Jeesus3. jaanuarit austatakse Issanda nimepäevana. "Nimi, mis anti Jeesusele inglikuulutuse läbi, tähendab "Jumal päästab" ning ütleb meile, kes on Jeesus ja milleks Ta saadeti ("sest Tema päästab oma rahva nende pattudest", Mt 1:21). Peetrus kuulutas, et "kellegi muu läbi ei ole pääsu, sest inimestele ei ole antud ühtegi teist nime taeva all, kelle läbi meid päästetaks" (Ap 4:12)", märgib Kompendium (81). Samuti ütleb Kompendium, et Jeesus võttis Messia nime omaks (kreeka keeles sõna Kristus ja heebrea Messias tähendavad salvitut inimest), kuid Ta täpsustas ise selle tähendust: Ta on see, "kes on tulnud taevast alla" (Jh 3:13), risti löödud ja surnuist üles tõusnus. Ka meie nimetus "kristlane" tuleb sõnast Kristus. Sellel Pühima Nime päeval on hea mõtiskleda selle üle, mida tähendab olla kristlane ja kuidas Jeesus on Jumala Poeg selle täiuslikul viisil.