Katoliku Kirik Eestis„Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!“ (Mt 11:28)

11. veebruar 2020 on Lourdesi Maarja päev. Ühtlasi Kirikus ka päev, kui palvetatakse kõikide haigete eest. Siinjuures Paavst Franciscuse sõnum 2020.aastaks: „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!“ (Mt 11:28)

Kallid vennad ja õed!

1. Jeesuse sõnad: „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja ma annan teile hingamise“ (Mt 11:28) osutavad lihtsatele inimestele ilmutatud ja kurnatutele ja väsinutele uut jõudu andva armu salapärasele teele.

Need Kristuse sõnad väljendavad Inimese Poja solidaarsust kõigi nendega, kes on haavatud ja vaevatud. Kui palju inimesi kannatab nii kehas kui ka hinges! Jeesus kutsub kõiki üles talle lähenema – „Tulge minu juurde!“ - ning ta lubab neile lohutust ja leevendust. „Kui Jeesus seda ütleb, on tema ees inimesed, keda ta kohtab iga päev Galilea tänavatel: väga palju lihtsaid inimesi, vaeseid, haigeid, patuseid, neid, kes on seaduse koorma ja rõhuva sotsiaalse süsteemi poolt tõrjutud. ... Need inimesed järgisid teda alati, et kuulda tema sõna - sõna, mis andis lootust! Jeesuse sõnad annavad alati lootust!“ (Angelus, 6. juuli 2014).


Sel XXVIII ülemaailmsel haigete päeval kordab Jeesus neid sõnu haigetele, rõhututele ja vaestele. Sest nad mõistavad, et sõltuvad täielikult Jumalast ja vajavad oma katsumuste koorma all tervendamist tema poolt. Jeesus ei esita nõudmisi neile, kes kannatavad ebakindla olukorra, kannatuste ja nõrkuste käes, vaid pakub oma halastust ja lohutavat kohalolu. Ta vaatab haavatud inimkonda silmadega, mis näevad iga inimese südamesse. See pilk pole ükskõikne; pigem haarab see inimest kui tervikut, igaüht tema tervislikus seisundis, jätmata kedagi kõrvale, vaid kutsudes kõiki osadusse tema eluga ja tundma tema õrna armastust.


2. Miks on Jeesusel need tunded? Sest ta ise muutus haavatavaks, talus inimlikke kannatusi ja sai oma Isalt lohutust. Tõepoolest, ainult need, kes kogevad isiklikult kannatusi, oskavad seejärel teisi lohutada. Raskeid kannatusi on nii palju: ravimatuid ja kroonilisi haigusi, psühholoogilisi haigusi, taastusravi või palliatiivset ravi vajavaid olukordi, mitmesuguseid puuete vorme, laste- või geriaatrilisi haigusi ... Mõnikord puudub meie suhtumises nendesse inimlik soojus. Inimese paranemise lahutamatuks osaks on individuaalne lähenemine haigetele, mitte ainult ravimine, vaid ka hoolimine. Haigust kogedes ei tunne inimesed end ohustatuna mitte ainult oma füüsilises terviklikkuses, vaid ka oma elu suhteid puudutavas, intellektuaalses, afektiivses ja vaimses mõõtmes. Sel põhjusel ootavad nad lisaks teraapiale ja toetusele ka hoolivust ja tähelepanu. Ühesõnaga - armastust. Iga haige kõrval on ka perekond, kes ise kannatab ja vajab tuge ning lohutust.

3. Kallid vennad ja õed, kes te olete haiged, teie haigus teeb teid erilisel viisil üheks neist, „kes on vaevatud ja koormatud“ ning köidavad nõnda Jeesuse silmi ja südant. Temas leiate valgust, et muuta helgemaks oma pimedaimad hetked ja lootust oma kannatuste leevendamiseks. Ta ärgitab teid: „Tulge minu juurde.“ Temas leiate jõudu, et astuda vastu kõigile muredele ja küsimustele, mis teid sel keha ja hinge „pimedal ööl“ ründavad. Kristus ei andnud meile raviretsepte, kuid oma passiooni, surma ja ülestõusmisega vabastab ta meid kurjuse haardest.

Oma haiguse ajal vajate kindlasti kohta, kus puhata. Kirik soovib saada üha enam Hea Samaarlase, kes on Kristus, külalistemajaks (vrd Lk 10:34), see tähendab koduks, kus võite kohata tema armu, mis väljendub läheduses, aktsepteerimises ja kergenduses. Selles kodus võite kohtuda inimestega, kes on Jumala halastuse abil paranenud ja aitavad teil risti kanda, lastes kannatustel anda teile uue vaatenurga. Siis suudate näha oma haigusest kaugemale, silmapiirile, mis annab uue valguse ja värske jõu teie elule.

Meie haigetele vendadele ja õdedele puhkuse ja kosumise pakkumisel on võtmeroll tervishoiutöötajatel: arstidel, õdedel, meditsiini- ja haldusspetsialistidel, assistentidel ja vabatahtlikel. Tänu oma asjatundlikkusele saavad nad panna patsiente tundma Kristuse kohalolu, kes lohutab haigeid ja hoolib neist ning ravib iga valu. Ent ka nemad on mehed ja naised oma nõrkuste ja isegi haigustega. Nad näitavad, kui tõsi see on, et „kui Kristuse lohutus ja puhkus on vastu võetud, kutsutakse meid omakorda saama ome vendade ja õdede jaoks puhkuseks ja lohutuseks, jäljendades Õpetajat sõnakuuleka ja alandliku suhtumisega“ (Angelus, 6. juuli 2014 ).

4. Kallid tervishoiutöötajad, pidagem alati meeles, et diagnostiline, ennetav ja terapeutiline ravi, teadusuuringud, hoolitsus ja taastusravi on alati haige inimese teenistuses; tõepoolest, nimisõnal „inimene“ on omadussõna „haige“ ees prioriteet. Püüdke oma töös alati edendada iga inimese väärikust ja elu ning keelduda eutanaasia, abistatud enesetapu või elu mahasurumise kompromissidest, isegi surmaga lõppeva haiguse korral.

Arstiteaduse piirangute ja isegi ebaõnnestumistega kokku puutudes väga probleemsete kliiniliste juhtumite ja süngete diagnooside ees olete kutsutud olema avatud oma ameti ülimat tähendust näitavale transtsendentaalsele mõõtmele. Pidagem meeles, et elu on püha ja kuulub Jumalale; seetõttu on see puutumatu ja keegi ei saa nõuda õigust seda vabalt käsutada (vrd Donum Vitae, 5; Evangelium Vitae, 29-53). Elu tuleb tervitada, kaitsta, austada ja teenida selle algusest lõpuni: seda nõuavad nii inimlik mõistus kui ka usk Jumalasse, elu autorisse. Mõnel juhul muutub südametunnistust järgiv vastuolek vajalikuks otsuseks, kui soovite olla kooskõlas oma „jaa-ga“ elule ja inimesele. Teie professionaalsus, mida toetab kristlik ligimesearmastus, on parim teenus, mida saate pakkuda kõige tõelisema inimõiguse, õiguse elule, kaitsmiseks. Kui te ei saa enam ravi pakkuda, saate ikkagi pakkuda hoolitsust ja tervendamist toimingute ja protseduuride abil, mis pakuvad haigetele lohutust ja leevendust.

Traagiliselt rünnatakse mõnes sõja ja vägivaldse konflikti kontekstis tervishoiutöötajaid ja rajatisi, mis haigeid vastu võtavad ja abistavad. Mõnes piirkonnas üritavad poliitilised võimud arstiabiga ka oma huvides manipuleerida, piirates sellega arsti kutseala seaduslikku autonoomiat. Ent nende ründamine, kes pühenduvad kannatavate ühiskonnaliikmete teenimisele, ei teeni mitte kellegi huve.

5. Sellel XXVIII ülemaailmsel haigete päeval mõtlen meie paljudele vendadele ja õdedele kogu maailmas, kellel puudub arstiabi, kuna nad elavad vaesuses. Seetõttu kutsun kogu maailma tervishoiuasutusi ja valitsusjuhte üles mitte jätma sotsiaalset õiglust tähelepanuta rahaliste murede pärast. Ma loodan, et solidaarsuse ja subsidiaarsuse põhimõttega ühinemisel tehakse pingutusi koostöö tagamiseks, et kõigil oleks juurdepääs oma tervise säilitamiseks ja taastamiseks sobivatele ravimeetoditele. Tänan südamest kõiki neid vabatahtlikke, kes haigeid teenivad, kompenseerides sageli struktuurilisi puudusi, peegeldades samal ajal Kristuse, Hea Samaarlase kuvandit oma hella armastuse ja lähedusega.

Õnnistatud Neitsi Maarjale, Haigete Kosutusele, usaldan kõik need, kes kannavad haiguskoormat, koos nende perekondadega ja kõik tervishoiutöötajad. Pidades teid meeles oma palvetes annan südamlikult oma apostelliku õnnistuse.

Vatikan, 3. jaanuar 2020
Jeesuse Pühima Nime suurpüha
Franciscus

Social button for Joomla