paavst 1210x236 px 2Püha Isa sõnum Eestimaa pühitsemise uuendamise puhul Pühimale Neitsi Maarjale

Tema Ekstsellents
Piiskop Philippe Jourdan
Pertusa titulaarpiiskop
Eesti Apostellik Administraator

Eestimaa piduliku pühitsemise uuendamise puhul Pühimale Neitsi Maarjale, meenutamaks esimest, kaheksasada aastat tagasi aset leidnud pühitsemist Terra Mariana nime all, mille aastal 1215 kinnitas paavst Innocentius III, loodab Tema Pühadus Paavst Franciscus, vaimses ühenduses selle kalli rahvaga, kes tänulikult meenutades Jumala Ema jätkuvat kaitset, toetub uuenenud armastusega Tema taevasele eestkostele, et see tähendusrikas aastapäev kinnitab perekondades, uutes põlvkondades ja kõigis usklikes elavat usku, tugevat lootust ja tegusat armastust.

Nende soovidega kutsub Püha Isa selle maa peale, mida on pühitsenud niivõrd eriline ja halastav ligiolek, erilised armud ja taevased soosingud viljakaks rännakuks rahu ja kristliku õitsengu teel ning paludes teie püsivat palvet oma ülemaailmse teenimistöö toetuseks, annab Ta Teie Ekstsellentsile, Riia Peapiiskopile, osalevatele piiskoppidele, vaimulikele, konsekreeritud vendadele ja õdedele ning kõikidele ustavatele, kes selles austavas pöördumises Maarja poole osalevad, oma apostelliku õnnistuse, laiendades seda rõõmuga kogu rahvale.

Kardinal Pietro Parolin
Tema Pühaduse Riigisekretär

Social button for Joomla