Katoliku Kirik EestisIlmus paavst Franciscuse Apostellik Ekshortatisoon Amoris Laetitia

 

paavstFr8. aprillil esitleti Roomas paavst Franciscuse apostelliku ekshortatsiooni „Amoris Laetitia“ (Armastuse Rõõm). Oodatud dokument võtab kokku kaks aastat kestnud Peresinodi tulemused, mis kulmineerus möödunud aasta oktoobris. Sinod on piiskoppide kohtumine, mida kutsub kokku Rooma Paavst, et arutada Kiriku elu olulisi temaatilisi küsimusi. Sinodi kohtumised on ainult nõuandvad, mis tähendab, et Rooma Paavst Kiriku Ülemkarjasena võtab sinodi kohtumiste töö tulemused kokku, teeb järeldused ja annab vastavatele järeldustele kehtivuse kogu Kiriku jaoks.Amoris Laetitia“ on pikk ja oluline dokument (umbes 250 lk ja koosneb 9 peatükist), mis annab kindlasti pikaks ajaks mõtlemisainet. Millest koosneb lühidalt „Amoris Laetitia“?

Esiteks, see on olnud paavst Franciscuse soov, et antud dokument ei oleks ainult kirikuõpetuslik tekst, kuigi seda see tekst on kindlasti, sest kinnitab Kiriku õpetuse piibellike aluseid abielu ja perekonna kohta. Eriti seda, et abielu on lahutamatu, et abielu on sakrament ning abielu on olemuslikult avatud ja suunatud elu andmisele ning laste kasvatamisele (3. peatükk). Aga „Amoris Laetitia“ ei ole ainult kirikuõpetuslik, kuna tegemist on väga praktilise tekstiga ja suunatud otseselt perekondadele ning vaimulikele, kes aitavad perekondi nende teejuhina Jumala juurde igapäevaselt. Dokument, lähtudes Peresinodi piiskoppide kogemusest, kirjeldab inimkonna praegust olukorda, kus positiivsete aspektide kõrval on ka levinud väga murettekitavad nähtusi, mis ei ole kindlasti vastavuses Jumala tahtmise ja kogu Kiriku õpetusega milleks on abielulahutused, vabaabielud, jne. (2. ja 6. peatükk). Need muret tekitavad nähtused ei ole iseenesest midagi uut, aga uus on see kui massiliselt need on inimeste hulgas levinud. Ja samas kui palju inimesi see teema puudutab, ja mõnikord paistab, et isegi enamus inimesi. Siin tuleb aga meelde tuletada Kristuse õpetust. See on Kiriku roll ning kohustus öelda, et nimetatud olukorrad ja nähtused ühiskonnas ei vasta Kristuse õpetusele. Kuid samas Kirik peab olema Ema, kes aitab iga last püsti tõusta, et aidata tal leida tee Jumala juurde. See kehtib ka inimeste puhul kelle pereelu ei ole objektiivselt vastavuses Kristuse õpetusega, aga kes püüavad siiski suunata oma elu Jumala poole. Kirik ei saa ignoreerida nende head tahet, peab ära tundma neid positiivseid elemente, mida saab leida iga inimese elus ning peab otsima võimalust taastada nende osadust kirikliku eluga.

Teiseks, Kirik aga kui Ema ja „arst“, ei saa ainult piirduda üldiste põhimõtete meeldetuletamisega, vaid peab ka hoolikalt hindama ja kaaluma iga inimese olukorra asjaolusid ja andma talle adekvaatset vaimulikku juhendamist, arvestades tema olukorra raskusi. Kirik teab väga hästi, et ei ole alati võimalik kiiresti eemaldada ega lahendada tekkinud raskusi, ja et vahest teatud olukorrad on tõesti keerulised ja vajavad aega. Ta ei lepi patuga, aga ta mõistab patustajat ja annab talle lootust ning julgust. Kirik peab andma kogu seda abi, mida iga inimene vajab oma igapäevases elus, ilma, et tekiks kunagi vastuolu Kiriku õpetuse ja tema praktika vahel (8. peatükk).

Kokkuvõtteks, „Amoris Laetitia“ ülistab abielu kui tõelist Jumalikku kutsumust (1. ja 9. peatükk), kus inimarmastuse ihulised ja hingelised aspektid ühinevad harmooniliselt ning moodustavad tõelise vaimse tee. See armastus ja kutsumus ei realiseeru ideaalses maailmas, vaid peab teoks saama meie konkreetses ja igapäevases elus, sest iga inimene oma elus, kogeb sageli isiklike nõrkusi, raskusi ja pattu, aga need ei suuda takistada Jumala halastust ning Tema armu kui inimene avab sellele armule oma südame. „Amoris Laetitia“ tahab meid aidata sellel lootusrikal teel. Usaldagem ennast ja oma pered Jeesuse Pühimale Perekonnale ning palugem Jumalat, et kuulates paavst Franciscuse üleskutset Apostellikus Ekshortatsioonis „Amoris Laetitia“ igaüks meist paneks rohkem oma abielu ja pereelu oma elu keskmesse.

Apostellik Ekshortatsioon „Amoris Laetitia“ on leitav erinevates keeltes järgnevalt lehelt: Amoris Laetitia.

Social button for Joomla