Katoliku Kirik EestisKristlik perekond saab ennekõike vastu võtta Jeesust

Loe edasi: Kristlik perekond saab ennekõike vastu võtta Jeesust2015. aastal toimus Roomas perekonnateemaline piiskoppide Sinod. Selle Sinodi eel andis iganädalast katehheesi paavst Franciscus kõikidele perekondadele oma üldaudientsil Roomas, sütitades lootust perekondadel, austust üksteise vastu ning kutsudes kõiki mõtlema perekonna tähenduse üle tänases maailmas. Tänaseks on tõlgitud eesti keelde Püha Isa paavst Franciscuse katehheesi kõik materjalid ja soovitame neid siinkohal lugeda, mõtiskleda ja palvetada, et Sinodi töö kannaks vilja nüüd Sinodi järgsel ajal. 

Püha Isa paavst Franciscuse paastuaja sõnum 2017

Loe edasi: Püha Isa paavst Franciscuse paastuaja sõnum 2017

Kallid vennad ja õed,

Paastuaeg on uus algus - tee, mis viib Kristuse surma üle saavutatud võiduni. Paastuajal oleme kutsutud pöördumisele. Kristlastel palutakse pöörduda Jumala juurde „kõigest südamest“ (Jl 2:12), keelduda leppimast keskpärasusega ja kasvada sõpruses Jumalaga. Jeesus on ustav sõber, kes meid kunagi ei hülga, ning isegi kui me patustame, ootab ta kannatlikult meie pöördumist; selle kannatliku ootusega näitab ta meile oma valmisolekut andestada (vt jutlus 8. detsembril 2016).

Püha Isa Franciscuse apostellik kiri Misericordia et misera Erakorralise Juubeliaasta lõpetuseks

Loe edasi: Püha Isa Franciscuse apostellik kiri Misericordia et misera Erakorralise Juubeliaasta lõpetuseks

Paavsti apostellik kiri Misericordia et misera on võimalik lugeda mugavamas formaadis eraamatuna (eBug) SIIT!


Halastust ja rahu Franciscuselt kõigile selle kirja lugejaile.

Fraasi misericordia et misera kasutab püha Augustinus, kui räägib oma sõnadega Jeesuse kohtumisest abielurikkumiselt kinni võetud naisega (vt. Jh 8:1-11). Raske oleks ette kujutada ilusamat ja kohasemat viisi, et väljendada Jumala armastuse müsteeriumi, kui see puudutab patustanut: „alles jäid ainult nemad kaks: halastus hädaga“. [1] Oh kui suur halastus ja Jumala õigus kiirgab välja sellest loost! Siinne õpetus ei sobi mitte ainult heitma valgust Erakorralise Juubeliaasta lõpetamisele, vaid ka näitama kätte rada, mida mööda oleme kutsutud astuma edaspidi.

Kommentaar Amoris Laetitiale 8. peatükile

Loe edasi: Kommentaar Amoris Laetitiale 8. peatükile
Viimasel ajal on erinevatest meediakanalites taas olnud teemaks paavst Franciscuse Apostellik Ekshortatsioon Amoris Laetitia. Püha Isa ekshortatsioonikirja on kommenteeritud, analüüsitud ning hinnatud väga palju, kuid Püha Tool ei ole teinud ühtegi sellest lähtuvat muudatust. Toome taas kodulehele lühikokkuvõtte paavsti ekshotatsioonist ja  Amoris Laetitia 8. peatüki kommentaarid.

Amoris Laetitia lühikokkuvõte eesti keeles

Loe edasi: Amoris Laetitia lühikokkuvõte eesti keelesAprillis andis paavst Franciscus välja uue apostelliku ekshortatsiooni ehk üleskutsekirja „Amoris Laetitia“ (lüh AL; ek Armastuse rõõm). Üleskutsekirja puhul on tegemist väga mahuka tekstiga ja mis koosneb üheksast peatükist. AL püüab lähtuvalt Jumala plaanist kokkuvõtta olulise sõnumi perekonna kutsumusest ning kus perekond on asetatud nii Sõna kui ka praeguse maailma väljakutsete konteksti. Üleskutsekirja lugedes tuleb arvestada sellega, mida paavst Franciscus on mitu korda märkinud viimase kahe aasta jooksul, et see kiri ei too muudatusi Kiriku õpetusse, mis puudutab abielu ja perekonda, sest Kiriku õpetus tuleneb otseselt Pühakirjast ning Kiriku traditsioonist. Kiriku õpetus peegeldab Jumala Seadust nii nagu see Seadus on inimese loomuses kirjas. Seadus on aga Kiriku tegevuse alus.

 

 

Ilmus paavst Franciscuse Apostellik Ekshortatisoon Amoris Laetitia

 

Loe edasi: Ilmus paavst Franciscuse Apostellik Ekshortatisoon Amoris Laetitia8. aprillil esitleti Roomas paavst Franciscuse apostelliku ekshortatsiooni „Amoris Laetitia“ (Armastuse Rõõm). Oodatud dokument võtab kokku kaks aastat kestnud Peresinodi tulemused, mis kulmineerus möödunud aasta oktoobris. Sinod on piiskoppide kohtumine, mida kutsub kokku Rooma Paavst, et arutada Kiriku elu olulisi temaatilisi küsimusi. Sinodi kohtumised on ainult nõuandvad, mis tähendab, et Rooma Paavst Kiriku Ülemkarjasena võtab sinodi kohtumiste töö tulemused kokku, teeb järeldused ja annab vastavatele järeldustele kehtivuse kogu Kiriku jaoks.

Misericordia vultus Erakorralise Halastuse Juubeliaasta Bulla

Loe edasi: Misericordia vultus Erakorralise Halastuse Juubeliaasta Bulla

 

Franciscuselt, Rooma piiskopilt
Jumala sulaste sulaselt

Armu, halastust ja rahu kõigile selle kirja lugejaile

1. Jeesus Kristus on Isa halastuse pale. Nende sõnadega saab hästi kokku võtta ristiusu müsteeriumi. Naatsareti Jeesuses on halastus saanud elavaks ja nähtavaks ning Temas jõuab halastus oma haripunkti. Isa, kes on „rikas halastuselt” (Ef 2:4), ilmutas Moosesele oma nime kui „halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja tõest” (2Ms 34:6) ega ole läbi ajaloo lakanud erineval moel näitamast oma jumalikku loomust. „Kui aeg sai täis” (Gl 4:4), kui kõik oli tema päästeplaani kohaselt valmis seatud, saatis Ta maailmasse oma ainsa Poja, kes sündis Neitsist Maarjast, et ilmutada meile oma armastust lõplikul viisil. Kes on näinud Jeesust, see on näinud Isa (vt. Jh 14:9). Oma sõnadega, oma tegudega, kogu oma olemisega /1/ ilmutab Naatsareti Jeesus meile Jumala halastuse.

Püha Isa sõnum Eestimaa pühitsemise uuendamise puhul Pühimale Neitsi Maarjale

Tema Ekstsellents
Piiskop Philippe Jourdan
Pertusa titulaarpiiskop
Eesti Apostellik Administraator

Eestimaa piduliku pühitsemise uuendamise puhul Pühimale Neitsi Maarjale, meenutamaks esimest, kaheksasada aastat tagasi aset leidnud pühitsemist Terra Mariana nime all, mille aastal 1215 kinnitas paavst Innocentius III, loodab Tema Pühadus Paavst Franciscus, vaimses ühenduses selle kalli rahvaga, kes tänulikult meenutades Jumala Ema jätkuvat kaitset, toetub uuenenud armastusega Tema taevasele eestkostele, et see tähendusrikas aastapäev kinnitab perekondades, uutes põlvkondades ja kõigis usklikes elavat usku, tugevat lootust ja tegusat armastust.

Paavst Franciscuse uuest magisterium'ist Laudato Si'

Loe edasi: Paavst Franciscuse uuest magisterium'ist Laudato Si'Juunikuus avaldas paavst Franciscus uue magisterium'i, oma teise entsüklika «Laudato si». «Laudato si» tuleneb püha Franciscuse (1182–1226) palvesõnadest Loojale («Kiidetud ole Sina»), milles keskaegne pühak ülistab Loojat kõige loodu eest. Nõnda püüab ka püha isa omakorda pühaku, kelle järgi ta oma pontifikaadi nime võttis, palvega pöörduda inimkonna poole, et viimane piiraks ja lõpetaks loodu hävitamise. Loe lähemalt ajalehest Eesti Kirik : SIIT.

 

 

 

Paavst Franciscuse kõne, AD LIMINA APOSTOLORUM, 11.06.2015

PAAVST FRANCISCUSE KÕNE
EESTI PIISKOPI JA LÄTI PIISKOPPIDE "AD LIMINA APOSTOLORUM" VISIIDIL VATIKANIS
11.JUUNI 2015

Kallid vennad piiskopid,
Tervitan teid rõõmuga teie ad limina Apostolorum visiidil; südamest tervitan igat ühte teist, keda Issand on usaldanud oma Isaliku juhendamise alla. Meie kohtumine võimaldab tugevdada vennalikke sidemeid ja vaatamata vahemaale, oleme seotud kõigi piiskoppidega oma kutsusmuses ja Jumala rahva teenimises.

Alamkategooriaid