Katoliku Kirik EestisRoomas algab Piiskoppide Sinod

4. oktoobrist kuni 25. oktoobrini toimub Piiskoppide Sinod Roomas, mis räägib perekonna kutsumusest ja misjonist Kirikus ning tänases maailmas.

peresinod2015Korralise Sinodi jooksul arutavad üle 300 rahvusvahelise piiskopi kaasaegse maailma väljakutseid perekonnale kui institutsioonile (liidule), abielupaaridele ning perekonnale Kiriku mõistes üleüldiselt. Sinodi töös osaleb ka erinevaid eksperte ja teiste kristlike konfessioonide esindajaid. Sinod on nõuandev organ ja Sinodi eesmärk ei ole otsuseid teha, vaid esitada Rooma Paavstile ettepanekuid, millega paremini vastata kristlaste vajadustele olles vastavuses Pühakirja ja Kiriku õpetusega.

Peale Sinodi teeb tavaliselt Rooma Paavst tehtud ettepanekute põhjal järeldusi kogu Kiriku edaspidise töö jaoks.

Üldjuhul toimuvad Sinodi kogunemised iga kahe aasta tagant ja on suunatud erinevatele teemadele Kirikus.

Sinodi ettevalmistustöö algas juba eelmisel 2014. aastal, kui iga katoliku piiskopkond tegi ettepanekuid Sinodile ning kirjeldas perekondade ja abielude olukorrast nende territooriumil.

Social button for Joomla