Katoliku Kirik EestisPaavst Franciscus: Sinod ei ole Parlament, aga koht, kus kuulata Püha Vaimu

Sinodi esimene tööpäev on möödunud. Avaistungil oli kohal paavst Franciscus! Paavst rõhutas avakõnes, et Sinod ei tohi töötada kui Parlament, vaid peab lähtuma Pühast Vaimust. Ta märkis, et sinodi töös peab valitsema palvemeeleolu ja julgustas kõiki piiskoppe sõbralikult erinevatele küsimustele lähenema. Informatsiooni Sinodi tegevustest kajastab Catholic Herald inglise keeles ja julgustame seda allikat lugema SInodi ajal igapäevaselt. Catholic Herald on leitav siit veebilehelt: Catholic Herald.

Social button for Joomla