Katoliku Kirik EestisSinodi töö jätkub töögruppides

sinod2015Sinod töötab sellel nädalal väiksestes töörühmades, jagunedes viieks erineva keelega töögrupiks. Peamisteks aruteluküsimusteks on väljakutsed ja misjon perekonnas tänases maailmas. Töögruppide tööst võtavad osa ilmalikud mehed ja naised lisaks piiskoppidele, mitte-katoliiklased ning erialaspetsialistid. Näiteks teadaolevalt on kaasatud Sinodi töögruppidesse bioeetika tudengeid ning tervishoiu valdkonna esindajaid. Näiteks viimaste uudiste põhjal käsitleb Sinod inimväärikuse temaatikat töögruppide tänases töös.

Kolmapäevasel üldaudientsil Püha Peetruse väljakul kutsus paavst Franciscus jätkuvalt palvetama Sinodi eest ja seda ajal, kui kui Sinod kaalub mõningaid aspekte eriti sügava teadlikkusega, mis puudutavad kirikut ja perekonda. Püha Isa rõhutas, et mitte alati poliitika ja majanduselu ei toeta kõige paremini tänast perekonnaelu, seda eriti kus tänases ühiskonnas inimese elu jumalalapsena on tihti haavatav. Paavst Franciscus julgustas kõiki paluma Püha Vaimu nendel nädalatel ja et inimestel oleks usaldus kiriku vastu ning usk Jumala Sõnasse, niisamuti ka Sinodis töötavatel inimestel.

Piiskoppide Sinod perekonna teemadel toimub Roomas 4. - 25. oktoobrini 2015. Sinodi töö tulemus on teha sisulisi ettepanekuid Rooma Paavstile tulevaste otsuste langetamiseks. Sinod ei langeta otsuseid, vaid on nõuandev institutsioon.

Lähemalt jooksvate Sinodi uudistega on võimalik tutvuda Vatikani uudisteportaalis www.news.va.

Social button for Joomla