Katoliku Kirik EestisAlgas Sinodi teine töönädal Roomas

sinodoSinodi esimene töönädal on möödunud ning alanud on teine nädal Roomas, kus analüüsitakse perekonna kutsumust tänases maailmas. Arutluse all on küsimused armastusest ja ustavusest abielusakramendis ning kuidas perekonnad hoiaksid usku ning teisi väärtusi nagu palve, teenimine ja solidaarsus – väärtused mida õpitakse kodus. Vähemtähtsad ei ole voorused nagu austus, usaldus, tänulikkus, kannatlikkus ning andestus, mida käesoleva nädala jooksul abielusakramendi valguses käsitletakse.

Teiseks teemaks on kuulutatud katehheesi küsimused ja kuidas piiskopid saaksid kaasa aidata uute katehheeside tekkimistele, mis aitavad kristlastel tegeleda tänapäeva väljakutsete ja kultuuriliste muutustega.

Kolmandaks kuid kindlasti mitte viimaseks teemaks Sinodi teisel nädalal on abielukriisid ja sellega kaasnevad riskid. Kuidas Kirik aitab lahendada tekkinud kriisi perekonnas ning milline tegevuskava Kirikus aitab näiteks ettevalmistada noorpaare abieluks on üheks võtmeküsimuseks. Sealhulgas käsitletakse küsimust paaridest, kes elavad koos, kuid ei ole abielus või kes enam ei usu abielusse.

Piiskoppide Sinod kestab 25. oktoobrini Roomas.

Social button for Joomla