Katoliku Kirik EestisRoomas kulmineerub teine Sinodi töönädal

sin20151Sinodi teise nädala lõpuks, mis keskendus perekonna kutsumuse temaale, oli Sinodi töösse kaasatud ka erinevate perekondade esindajad. Sinodis osales samuti naisi, et nende häält oleks ühikonnas kuulda rohkem. Kirikujuhid kuulasid erinevaid naiseksperte Iraanist, Poolast, Nigeeriast, Austraaliast jne., et mõista kuidas näiteks patriarhaarses kirikustruktuuris oleks naised rohkem kaasatud. Perekondade esindajad said valgustada Sinodi isasid perekonnas leiduvatest raskustest.

Sinodi töönädal, mis kulmineerub 18.10.2015 Jeesuslapse Lisieux Theresa vanemate kanoniseerimisega, ja on üheks tähtsündmuseks Sinodi vältel kuna Martini perekond Prantsusmaalt on eeskujuks toodud kõikidele perekondadele nende ühise perekonna kutsumuse, perele pühendumise, palve- ja usuelu poolest, on käsitlenud nädala jooksul erinevaid aruteluküsimusi: noored, ettevalmistus abieluks, taasabiellumine, perekonna kutsumus, ideoloogiline koloniseerimine, täpne Pühakirja teksti mõistmine abielu küsimustes, laste adopteerimne jpt.

Kolmandal Sinodi nädalaks on Vatikan esitanud mõned võtmeteemad, mis tulevad arutlusele: üksikvanemad, lahutatud paarid, seksuaalsuse küsimused, kiriku pastoraaltöö jpm., kuid Sinodi isad on rõhutanud, et Sinodi töö peab kulmineeruma sellega, et mida Jumal soovib meilt ning kuidas Teda kuulata erinevates Sinodi küsimustes ning milliseid ettepanekuid teha Rooma Paavstile, sest Sinod ei otsusta vaid teeb ettepanekuid Pühale Isale.

Kanoniseerimise Missa algab Roomas kell 10 (Itaalia aja järgi) Püha Peetruse väljakul.

Social button for Joomla