Sinod: parem ettevalmistus abieluks

sinod2015Sinodi kolmas töönädal on käimas ja selgelt Sinod on väljendanud oma seisukohta, et ettevalmistus abielusakramendiks kirikus peab olema effektiivsem. Samuti on välja toodud erinevaid moraalseid suuniseid lähtuvalt tänapäevasest sekularismist ning et kirik peab leidma uusi võimalusi vastata erinevatele küsimustele, millega seisavad silmitsi perekonnad täna.

Teisipäeval 20. oktoobril lõpetasid Sinodi erinevate keelte töögrupid oma töö ja tegemisel on viimased ettepanekud Sinodi rapordi jaoks. 24. oktoobril pannakse kokku Sinodi tööraport, mis edastatakse Rooma Paavstile edasiste otsuste langetamiseks või tulevaste ettepanekute kaalumiseks, sest vaid paavst saab otsuseid langetada. Sinod on siinkohal nõuandev organ. Vatikani Raadio andmetel selgitas Vatikan ka tekkinud kriitikat Sinodi töö suhtes, et justkui oleks tegemist väga kinnise töövormiga. Isa Federico Lombardi selgitas pressikonverentsil, et iga päev toimuvad ametlikud pressikonverentsid, kus võetakse kokku olulised punktid Sinodi tööst ja kui mainitakse, et Sinodi töö ei ole läbipaistev, kinnitab see vaid asjaolu, et olulisi küsimusi tuleb arutada konfidentsiaalselt töögruppides ning seda põhjusel, et lõpuraporti jaoks oleks tehtud läbiarutatud ettepanekud. Pressikonverentsil viibinud kardinal Napier lisas samuti, et sellel aastal on Sinodi töö palju enam avatum kui varasemalt. Samuti on kaasatud Sinodi töösse erinevaid perekondi, eksperte, teadlasi, et aidata analüüsida erinevaid küsimusi perekonna kutsumusest tänases ühiskonnas ning kuidas paremini vastata tänastele kultuurilistele väljakutsetele.

Lõpliku ülevaate Sinodi tööst annab Vatikan käesoleva nädala lõpus, kui on valminud Sinodi raport, mis antakse üle paavst Franciscusele.