Katoliku Kirik EestisPiiskopi läkitus Eestimaa katoliiklastele

jourdanivappArmsad vennad ja õed!

Me saime 9. märtsil rõõmsa uudise, et paavst Franciscus külastab Eestit 25. septembril 2018. aastal. See on kindlasti meie kõikide jaoks väga suur rõõm, mis tekitab meie südames suurt tänulikkust. Me saame varsti näha Peetruse järglast, Rooma paavsti, meie maal, mis on Maarjamaa! Meil ei ole veel visiidi täpset kava, aga kindlasti jagame seda infot, kui see meieni jõuab. Hetkel võime juba kindlad olla, et paavst kohtub oma lastega ja pühitseb meie jaoks Püha Missa 25. septembril ühes Tallinna avalikus kohas. Püha Isa soovib ka kohtuda noortega, teiste kirikute esindajatega, kultuuri- ja ühiskonna esindajatega, jne.Nagu 25 aastat tagasi püha paavst Johannes Paulus II visiidi puhul, on ka nüüd oluline, et me selleks sündmuseks valmistuksime. Muidugi nõuab see visiit väga hoolikat materiaalset ettevalmistamist. Olen väga tänulik kõikidele inimestele, kes ühel või teisel viisil kaasa aitavad. Aga veel tähtsam on hingeline ettevalmistus. Me valisime paavsti visiidi motoks tuntud eesti laulu sõnad: „Mu süda ärka üles“. Need sõnad ei tähenda ainult seda, et meile meeldib laulmine. Nad tähendavad, et iga paavsti visiidi peamine eesmärk on: et me uuendaksime ennast seesmiselt, et meie hing uueneks. Paavst on maailma palverändur, kes pidevalt, lakkamatult, „olgu aeg paras, või ärgu olgu“ (2 Tim 4:2) tuletab meelde, millised peavad olema prioriteedid maailmas ja iga inimese elus. Mulle meenub, kuidas Johannes Paulus II ütles pärast kaks nädalat kestnud väsitavat reisi, et kui kogu selle aja jooksul on kasvõi üks inimene tänu paavsti visiidile pihil käinud, on see reis ja see väsimus tõesti seda väärt. Paavst Franciscus rõhutab samuti pidevalt pihil käimise olulisust ja annab selleks ise eeskuju. Kui kasvõi üks inimene kogu Eestimaal pöördub, õpib Jumalat tundma ja armastama ja muudab oma elu paavst Franciscuse visiidi tõttu, loen selle visiidi õnnestunuks. Ning olen kindel, et Jumala abiga näeme Eesti katoliku kirikus palju rohkem vilju! Nagu vahel öeldakse „Vaata Peetrust, kuula Kristust“. Osadus paavstiga julgustab meid Kristusele järgnema.

Armsad vennad ja õed, ma kutsun teid osalema nii aktiivselt kui võimalik nii paavst Franciscuse visiidil kui ka selle ettevalmistamisel, nii hingelisel kui praktilisel tasandil. Lähiajal saab valmis paavsti visiidile pühendatud koduleht www.paavsteestis.ee, mille kaudu igaüks saab kiiresti palju infot paavsti visiidi ja selle ettevalmistuse kohta. Ning ma kutsun teid levitama infot selle visiidi kohta. Muidugi paljud inimesed meie ümber ei ole katoliiklased ning ei vaata paavsti nagu meie teda vaatame. Aga ei ole kahtlust, et paavst on kõigile – olgu nad ristitud või mitte – suur moraalne ja vaimne autoriteet, kelle sõnad on olulise tähtsusega iga inimese jaoks. Kui räägime paavsti visiidist, anname inimestele võimaluse saada midagi olulist oma hinge ja oma elu jaoks.

Sel aastal läheme Ülestõusmispühadele vastu rõõmuga, mis tuleneb teadmisest, et kogu ülemaailmne Kirik palvetab erilisel viisil Eesti ja Eesti katoliku kiriku eest.

+ Piiskop Philippe Jourdan

Tallinnas, 13.03.2018.
Paavst Franciscuse ametisse seadmise 5. aastapäeval

Social button for Joomla