Katoliku Kirik Eestis



Piiskopi läkitus Eestimaa katoliiklastele Pühaks Nädalaks

jourdanivappArmsad vennad ja õed!

Me siseneme aasta kõige tähtsamasse nädalasse, mida meie, katoliiklased, nimetame „Hebdomada Sancta", Pühaks Nädalaks. Ma palun nüüd kogu südamest Issandat, et see Püha Nädal võiks tõesti olla igale Eesti katoliiklasele, ja igale perele, mis on ühel või teisel viisil Eesti Katoliku Kirikuga seotud, Pühaks Nädalaks. Pühadus sünnib eelkõige meie südames, meie elus ja seejärel levib meie ümber ning meie ühiskonnas. Kuidas siis teha, et see nädal võiks tõesti olla Püha Nädal meie elus? Ma tahaksin teile pakkuda, armsad vennad ja õed, mõned lihtsad vahendid:

 

 

- Elada Püha Nädalat koos Maarjaga: Maarja saadab oma Poja kuni lõpuni, kuni Ristini ja jääb Talle truuks. Olla koos Maarjaga, see on olla kindlalt koos Kristusega. Me tahame elada koos Maarjaga, seda eriti nüüd kui Maarjamaa on Maarjale pühendatud. Sel nädalal, kui me loeme sagedamini Roosipärga ja mõtiskleme rohkem Roosipärja saladuste üle, saame eriti tunda Jeesuse ja Tema Ema lähedust.


- Elada Püha Nädalat koos Armulauaga. Armulauas Jeesus Kristus annab ennast meile ja ootab meid. Pühal Nädalal, Kirik annab meile palju võimalusi läheneda Euharistiale ja teda kummardada, eriti Suurel Neljapäeval ja Suurel Reedel. Olgem suuremeelsed, et mitte kiirustada, vaid leida rohkem aega kui möödunud aastatel Adoratsiooniks Püha Sakramendi eest.


- Elada Püha Nädalat perede eest. Me teame, et kõndida „cum Petro", Peetrusega, on alati Katoliku Kiriku ja kõikide katoliiklaste tee. Seetõttu me palvetame püsivalt Paavsti intentsioonide eest. Sel aastal pere ja abielu on Peetruse intentsioonide keskmes. Olgu perekond ja abielu üle terve maailma meie palvete keskmes iga päev selle Püha Nädala jooksul. Oktoobrikuus toimub Roomas selle teemaline piiskoppide sinod. Toogem sinodi viljad Jumala ette ja palugem erilise tugevuse ning usaldusega, et ,Jumala plaanide järgi perekond, lahutamatu abielu mehe ja naise vahel, muutuksid uuesti iga rahva ja iga inimese elu aluseks ning südameks.

Armsad vennad ja õed, paljudel erinevatel viisidel võib iga kristlane elada väärikalt ja sügavalt seda Püha Nädalat, millega Kirik mälestab meie Lunastaja Surma ja Ülestõusmist. Kirik ei piira meie vabadust kummardada ja tänada Issandat nii nagu meile tundub. Need lihtsad vahendid, mida ma teile pakun võivad meid aidata, et me soovid ei jääks headeks soovideks, vaid muutuksid palveks ja pühaduseks, mis tõusevad Jumala poole ja pälvivad Tema õnnistusi.

Ma soovin teile ja teie perekondadele õnnistatud Ülestõusmispühi! Elagem alati „omnes cum Petro" (kõik Peetrusega), kindlalt liikudes „ad Jesum" (Jeesuse poole), „per Mariam" meie Ema eestkoste kaudu.

+ Piiskop Philippe Jourdan
Pertusa titulaarpiiskop
Eesti Apostellik Administraator

Tallinnas, 27. märtsil 2015.

Social button for Joomla