Katoliku Kirik EestisPiiskopi läkitus Eestimaa katoliiklastele Maarjamaa juubeli puhul

jourdanivappArmsad vennad ja õed!

Aasta tagasi 7. septembril 2014 alustasime Maarjamaa 800 juubeli tähistamist piduliku avavespriga Pirita kloostris. Jumala Ema eestkostel on Maarjamaa aasta meile toonud palju õnnistusi ja armusid, kuid selle ajaloolise sündmuse tähistamine ei saa piirduda ainult mineviku meenutamisega ja kiitmisega. Neitsi Maarja viib meid pidevalt oma poja juurde ja tema palve saadab meid igal elu hetkel. Üha suurema usaldusega ja rõõmuga oleme kutsutud pidevalt pöörduma Neitsi Maarja eestkostele. See eestkoste on sama elav ja võimas kui 800 aastat tagasi.


Seetõttu 6. septembril 2015 aastal meie uuendame Tallinna Peeter-Pauli kirikus Eestimaa pühendamist Neitsi Maarjale nagu seda võimaldab Katoliku Kiriku liturgia. Möödunud aastal koos Põhjamaade katoliku piiskoppidega uuendasime Põhjamaade pühendamist Neitsi Maarjale, mida tegi esimest korda püha paavst Johannes Paulus II 25 aastat tagasi Reikjavikis, Islandil. 6. septembril uuendame oma maa pühendamist, mida esimest korda kinnitas paavst Innocentius III 800 aastat tagasi Roomas ja mis on olnud üks varasemaid pühendamisi Katoliku Kiriku ajaloos. Meiega ühineb pühendamisel Riia peapiiskop, kuna Eesti ja Läti on kunagi moodustanud ühe Maarjamaa.

Armsad vennad ja õed, ma kutsun teid kõiki tulema 6. septembril Peeter-Pauli katedraali ja osalema sellel ajaloolisel sündmusel, millel on, ja ma olen selles kindel, nii suur tähtsus meie maa, riigi ja Eesti Katoliku Kiriku jaoks, kus me tunneme erilist vajadust, eriti praegusel ajal, Neitsi Maarja eestkoste ja kaitse järele. Tulgem siis Jumala Ema juurde ja pühendagem ennast temale.

Neile inimestele meie seast, kes ei saa tulla, ma pakun, et nad ühineksid isiklikult selle pühendamisega palves. 6. septembril pühapäevase Missa lõpul, või muul ajal päeva jooksul, te võite lugeda õnnistuspalvet, mida teie leiate praeguse läkituse lõpust. Sellisel viisil saate ühineda piduliku pühendamisega, mis leiab aset Peeter-Pauli katedraalis. Nii meie kõik üheskoos pöördume Neitsi Maarja poole ja pühendame talle uuesti oma maa ja rahva. Ja mul oleks väga hea meel, kui võimalik, et paljud meie tuttavad ja lähedased ühineksid samuti selle ühispalvega.

Olgem kindlad, et Jumal vaatab suure rõõmuga meie usu peale, mis paneb meid austama Tema Ema Neitsi Maarjat ja Talle pühendama kogu Eestimaad.

Palve:
Issand, Jeesus Kristus,
Sinu tarkuses ja ettehoolduses, oled Sa tahtnud,
et meie maa saaks pühendatud Sinu Emale, Neitsi Maarjale
ning seda tuntakse tänaseni Maarja ilusa nime järgi.
Meie ajalugu seda tunnistab, meie kultuur ja keel seda hoiavad,
meie luuletajad seda mäletavad, meie lauljad seda laulavad.
Sinu soovist juhituna, pöördume Sinu poole -
võta vastu heldusega see pühendamine Sinu Emale,
mida täna uuendame Sinu, meie Issanda armus.
Ja anna oma õnnistus ning arm meile kõigile,
kes kanname rõõmuga Maarjamaa nime.

Meie Isa palve ...

 

+ Piiskop Philippe Jourdan

Pertusa titulaarpiiskop

Eesti Apostellik Administraator

Tallinnas, 1. augustil 2015 a.

Social button for Joomla