Palve Ülemaailmse Noortepäeva puhul

krakow 

Jumal, halastaja Isa,
Oma pojas Jeesuses Kristuses oled sa näidanud oma armastust
ja valanud selle meie peale Pühas Vaimus, Lohutajas.


Me usaldame sinu kätte täna iga mehe ja naise ning kogu maailma saatuse.
Me anname sinu hoolde erilisel viisil
noored inimesed kõigist keeltest, rahvastest ja rahvustest:
juhi ja kaitse neid nende sammul selle maailma keerulistel teedel
ja anna neile armu, et see Ülemaailmse Noortepäeva kogemus
kannaks nende elus rohkelt vilja.

Taevane Isa,
Luba meil olla Sinu halastuse tunnistajad.
Õpeta meid viima usku neile, kes kahtlevad,
lootust neile, kes on heitunud,
armastust neile, kes tunnevad ent tähtsusetuna,
andestust neile, kes on käitunud valesti
ja rõõmu neile, kes elavad rõõmuta.
Luba, et sellest halastava armastuse leegist,
mille sa meis süüdanud oled,
saaks tuli, mis võiks muuta südameid
ja uuendaks maailma palet.

Maarja, Halastuse Ema, palu meie eest.
Püha Johannes Paulus II, palu meie eest.
Püha Faustina, palu meie eest.

Aamen.