Katoliku Kirik EestisEesti katoliku noored Taizés

kristiinÜhel septembrikuu kodusel koosviibimisel teatas isa Igor, et järgmine Taizé kohtumine toimub Riias. Tol hetkel ei teadnud paljud Taizést eriti midagi ning mõned suhtusid skepsisega. Otsus Taizésse minna võeti vastu Vastseliina palverännakul (19. septembril). Meie ettevalmistus kulges nõnda, et noortega oli enne sõitu mitmeid kohtumisi Taizé teemadel ning toimus ka Taizé seminar, kuhu kutsusime Taizés varem käinud inimesi kõnelema ning oma kogemusi jagama, ühtlasi laulsime Taizé laule ning saime osa väikesest ülevaatest Taizé vennaskonna ajaloost koos videoklipiga noorte kokkutulekust Taizés. Kohal oli ka üks vabatahtlik Riiast.

Samuti palvetasime Riiga sõitjatega noveeni Johannes Paulus II-le, kes on meie noorte katoliiklaste kaitsepühak. Noveeni alustasime 19ndal detsembril ja see jõudis lõpule 27. detsembril, päev enne meie ärasõitu.

taize1Kohe alguses jäi aga meie 10-liikmelisest grupist üks inimene puudu, kuna buss, mis väljus kell 6 hommikul, kujunes talle liiga varajaseks. Ent ta liitus meiega kaks päeva hiljem. Samuti oleksime pea kohe sõidu alguses ka oma grupi teise liikme kaotanud, kes Pärnu bussipeatuses peaaegu bussist maha oleks jäänud. Samuti teatas Riiga saabudes meile meie grupiliige, et tal on tõusnud kõrge palavik, ent ta pidas vapralt vastu kuni jõudsime peredesse, kes meid vastu võtsid ning ta jäi kolmeks päevaks tuppa suletuks, saades alles neljanda ja viimase päeva meiega kõik kaasa teha.

Meid võtsid vastu kaks perekonda, 6 tüdrukut said Riia vanalinnas omale kauni elupaiga, kus neid võttis vastu perepoeg Kristaps, kuna ülejäänud pere sõitis maale. Meie kolm poissi ja preester said samuti väga südamliku vastuvõtu osaliseks sooja pereema Inese poolt, kuigi nende elukoht asus kesklinnast üsna kaugel.

Meie igapäevane kava koosnes palvustest, omavahelisest jagamisest, söögiaegadest ja eelkõige õigete paikade üles otsimise ja kohalejõudmisega. Kuna palverännakul pidime üksteist toetama, sest meiega oli ka kaasas palverändur, kes vajas kõrvalist abi liikumisel, siis pikkade päevade jooksul tekitas see osalejate vahel pingeid. Ent kõik raskused ja takistused said Jumala abiga ületatud.

Igal õhtul toimusid suured palvused Kipsala areenil ja Riia areenil. Seal oli koos tuhandeid noori ning oli väga võimas tunne palvetada üheskoos nii paljude erinevatest rahvustest ja konfessioonidest inimestega. Kuna Taizé üheks peasuunitluseks on oikumeenia, siis olid koos nii katoliiklased, protestandid kui ka ortodoksid ja seda äärmiselt sõbralikul viisil. Meie kogudusepreester mainiski meile, et me peaksime üha rohkem saama avatumaks teistele ning minema ja tegema koostööd teistest konfessioonidest vendade-õdedega.

taizeristSamuti toimusid areenide läheduses toidujagamised, kus istusid tuhanded noored, jagamas ühist söömaaega. Igal pool oli väga palju noortest vabatahtlikke, kas toitu jagamas, suunda näitamas, prügi kogumas, infot jagamas jne.

Päev algas Taizé palvusega kohalikus kirikus. Meie koguduseks oli anglikaani kirik Riia vanalinnas. Peale seda jagati meid väikegruppideks, kus toimusid arutelud ja jagamised erinevate teemade üle nagu "Ole kindel lootuses: see on loovus", "Lihtsustada oma elu selleks, et jagada", "Lase sõprusel kasvada, et valmistada rahu". Esimesel päeval olid kõik üsna sõnaahtrad, ent kui me ühes grupis rakendasime inimeste jaotamist paaridesse ja väiksematesse rühmadesse, avanesid noored iseenesest ning saime osa viljakast ja rikastavast arutelust.

Keskpäeval toimus uuesti palvus igal päeval erinevas kirikus ning peale seda järgnesid töötoad üle Riia vanalinna. Meie saime osa imelisest kontserdist oreli, trompeti ja saksofoniga, kus kõlas nii vanemat muusikat kui kaasaegset Läti heliloojate loomingut, teisel päeval läksid osa grupist kuulama seda, kuidas elukutselised professionaalid oma igapäevast usku elavad ning teine pool läks kuulama-vaatama Läti folkloori laulu ja tantsu. Eelviimasel päeval kohtusid kõik eestlased vend Philippe'iga Taizést ning jagasid omavahel muljeid ja elamusi. Kokku oli Riias registreeritud gruppidena ligikaudu 60 eestlast, ent oli ka neid, kes olid omal käel Riiga sõitnud, et palvustest osa võtta. Ka meie kohtusime mitmete eestlastega, peamiselt Mustamäelt ja Pilistverelt. Väga tore oli kohata teisi eestlasi ja eriti neid, kes ei olnud katoliiklased ning näha nende tulist usku ja avatud hoiakut - sellest oli meil väga palju õppida.

Loomulikult saime igal päeval ka Missast osa võtta, kuna meil oli kaasas päris oma preester, isa Wodek. Raskusi oli mõnikord siiski sobiva aja ja koha leidmisega, ent siiski avas Riia Maarja-Magdaleena kogudus meile oma kirikuuksed ning seal pühitses isa Wodek (küll ühel päeval kell 21 õhtul) meile igal päeval eestikeelse Missa.

Aastavahetuse võtsime vastu Riia vanalinnas ning magama saime vist kõik enne kella nelja hommikul. Seega toimus järgmisel päeval, 1. jaanuaril Missa kell 12. Sellele järgnes lõunasöök meid vastuvõtvates peredes, meie poistel oli lausa sünnipäeva lõunasöök koduses õhkkonnas, kust oli raske ära tulla, aga kodutee ootas meid kõiki.

Tõime Riiast kaasa palju positiivseid kogemusi. Eelkõige õppisime üksteiselt ning avastasime, et koos läbitud raskused liidavad meid palju tugevamini ja sügavamini. Usun, et meie ühine vaimsus ja koosolemise soov kasvas suuresti ning tahame tulevastele noortele pakkuda noortegruppi, kus valitseb avatud, soe ja vastuvõttev õhkkond, et iga noor ja ka vana, kes tahaks liituda katoliku kirikuga leiaks eest inimesed, kes teda ootavad ja siira südamega armastavad.

Taizé Riia kohtumise järgselt külastasid vennad nii Tallinnat kui Vilniust, näitamaks oma solidaarsust kolme Balti riigiga.

Samuti on meie noortel plaanis ka edaspidi korraldada Taizé palvusi koos adoratsiooniga. Tulevastest sündmustest teatame kindlasti kõigile.

Järgmine Taizé kohtumine toimub detsembris 2017 Baselis ning loomulikult plaanime sinna sõita. Nii et soovijad võivad ennast juba varakult kirja panna.

Isabella, Marit, Lennart, Valev, Maris, Kristiin, Isa Wodek
(Tartust) Maria, Marta, Oto.

 

Social button for Joomla