Katoliku Kirik EestisProfittlichi arreteerimise mälestuspäev

Loe edasi: Profittlichi arreteerimise mälestuspäev27. juunil 1941 vahistati peapiiskop Eduard Profittlich. Täna mälestame teda oma palvetes ja mõtleme sellele kurvale päevale, mil algas peapiiskopi Kolgate tee Venemaale, kus ta suri 22. veebruaril 1942. Isa Vello Salo on Eesti katoliiklaste ajalehes Maarjamaa 60ndatel avaldanud mitmeid tunnistusi peapiiskop Eduard Profittlichist, vesteldes erinevate toonaste koguduseliikmetega eksiilis. Siinjuures üks tunnistus Profittlichi arreteerimisest: "Reede hommikul, kui läksin pühale missale ja et ka jutlust ära anda, tulid nunnad mulle juba kirikla õues nuttes vastu ja seletasid, et piiskop olevat vahistatud. Kirikla olla öösel ümber piiratud ja mitu tundi olla läbiotsimine kestnud. Piiskop olevat eriliselt rahulik olnud vahistamise puhul. Ta olla palunud luba, enne veel kord kiriku minna. Tema soovile olla vastu tuldud ja ta on astunud kirikusse 7 relvastatud NKVD ametniku saatel. Kui piiskop oli palve lõpetanud, pöördunud ta nunnade poole, et neid veel õnnistada; nii algas piiskop Profittlich reedel enne päikese tõusu oma kolgata teekonda Peeter-Pauli kirikust," Marta Moorson-Murdu. Peapiiskopi arreteerimise kohta on ka teisi tunnistusi antud kirikule.

Eeskostepalved õndsakskuulutamise protsessi ajal

Loe edasi: Eeskostepalved õndsakskuulutamise protsessi ajalJulgustame ustavaid inimesi, kes on saanud Jumala armu peapiiskop Eduard Profittlichi S.J. eeskoste palve abil sellest kirjalikult teada andma kirjutades Eesti Apostellikule Administratuurile. Kuna Rooma faas on alanud, ei tähenda, et ustavad inimesed ei peaks enam Jumala sulase Eduard Profittlichi eeskoste läbi pöörduma palves Jumala poole.

Profittlichi dokumentide avamine Roomas

Loe edasi: Profittlichi dokumentide avamine Roomas11. aprillil avati Pühakukskuulutamise Kongregatsioonis kõik Rooma toimetatud Jumala Sulase Eduard Profittlichi S.J dokumendid. Dokumentide pidulik avamine toimus hommikul kell 8.30, kus viibisid Kongregatsiooni poolt mons. Pappalardo, Roomas faasi postulaator isa Cebollada S.J ja Eestist Marge-Marie Paas Rooma-Katoliku Kirikust.

Avamise alguses palvetati ühiselt ja paluti Rooma faasi edukaks kulgemiseks Jumala armu.

Edasi, peale Paasapühi toimub Eestist toimetatud dokumentide läbivaatus ja analüüs. Vajadusel tuleb juurde otsida arhiivimaterjale, mida on vaja õndsakskuulutamiseks. Läbivaatlus kestab kuni kuus kuud. Siis nimetatakse Kongregatsiooni poolt relator protsessi juhtimiseks Vatikanis.

Jumala sulase peapiiskop Eduard Profittlichi dokumendid jõudsid Rooma

18. märtsil 2019 toimetati kõik Eduard Profittlich S.J. piiskopkondliku faasi õndsakskuulutamise dokumendid Eesti Apostellikust Administratuurist Rooma.

Roomas, Pühakukskuulutamise Kongregatsioonis, võttis dokumendid vastu Mons. Robert Sarno ning edasi toimub töö dokumentide Kongregatsioonis. Kuue kuu jooksul hinnatakse ja vaadatakse kõik seni tehtud õndsakskuulutamise dokumendid läbi ja tehakse vastavasisuline esildis Eesti Apostellikule Administratuurile, kas täiendada dokumente või on võimalik kogutud materjaliga edasi töötada. Paralleelselt aga alustatakse õndsakskuulutamise projekti ehk ladinakeelselt Positsio koostamist.

Esmalt peab aga Kongregatsioon määrama Peapiiskop Profittlichi juhtumine Relatori ja Postulatori, kes hakkavad edasi kongregatsiooni juures tööle! Tallinnast Eesti Apostellik Administratuur aga toetab ning aitab sisuliselt kaasa õndsakskuulutamise projektile ning palvetame üheskoos, et õndsakskuulutamine leiaks aset Tallinnas juba mõne aasta pärast. 

Peapiiskop Profittlichi S.J. õndsakskuulutamise protsess Eesti Apostellikus Administratuuris on suletud

Loe edasi: Peapiiskop Profittlichi S.J. õndsakskuulutamise protsess Eesti Apostellikus Administratuuris on...Täna, 5. märtsil 2019 kell 12.00 sulges piiskop Philippe Jourdan Eesti Apostellikus Administratuuris peapiiskop Eduard Profittlichi S.J. õndsakskuulutamise piiskopkondliku faasi. Edasi liiguvad kõik kogutud dokumendid ja tehtud uurimus Rooma, kus järgneb Rooma faas. Sulgemisistungil osalesid piiskop Philippe Jourdan, õiguspromootor rev. isa Pedro Cervio, notar Erik Salumäe ja postulaator dr. Marge Paas.

Kaua ametlikult Roomas aega võtab Profittlichi juhtumiga tegelemine, sõltub sealsetest Pühakukskuulutamise Kongregatsiooni ametnikest ning töörühmast Roomas, kuid lõppsõna jääb tulevikus siiski Rooma Paavstile. 

Eduard Profittlich oli sakslane, jesuiit, tuli Eestisse 1930.aastal õppis ära eesti keele ning võttis endale Eesti kodakondsuse. Piiskopiks pühitseti isa Eduard Profittlich 1936.a. Eduard Profittlich tõi 1930. aastatel katoliku kirikusse palju uuendusi, tegeles hingehoiuga ja tugevdas katoliiklust Eestis. 27. juunil 1941 arreteeriti peapiiskop Profittlich Peeter-Pauli katedraali kõrval asuvas ametikorteris. Ta suri 22. veebruaril 1942 Kirovi vanglas enne otsuse täideviimist. Kirik palub jätkuvalt tema eeskoste läbi palvetada, sest paljud inimesed, kes on leidnud Jumala sulases palveusaldust, on leidnud palju Jumala armu ning saanud abi ja lohutust. 

Vaata pilte galeriist!

Noveen Jumala armu saamiseks Jumala sulase Eduard Profittlichi S. J. eeskostel

Jumala rahu peab meis valitsema üha rohkem. See sünnib seda enam, mida rohkem tähelepanu pöörame Jumala häälele meie sees ning mida hoolikamalt meie sellele häälele järgneme. Mida enam seda teeme, seda rohkem saab meie hing olema rahu sees. (Eduard Profittlich, 1936)

ESIMENE PÄEV
Vaadake, et teid ei eksitataks. (Lk 21:8)

“Minu elu – ja kui vaja, siis ka mu surm – on elu ja surm Kristuse eest.” (Eduard Profittlich, 1941)

Kõigeväeline Jumal, vaata oma sulase Eduard Profittlichi peale, kes kogu oma elu kaitses Kiriku usku ja näitas Sulle oma ustavust martüüriumi tunnistuse kaudu. Aita meil alati, ka kõige suuremates raskustes, truuks jääda oma usule, usaldades kõiges Sinu tahet. Aidaku meid Püha Jumalaema Neitsi Maarja, kõik inglid ja pühakud ning andku Jumala sulane Eduard meile selleks kindlameelsuse, mõõdukuse ja tarkuse armu. Aamen.

Palve erilise armu eest Jumala sulase Eduard Profittlichi eeskostel

Palve toetada annetuse tegemisega peapiiskop Eduard Profittlichi S. J. õndsakskuulutamise protsessi kulude katmist

Juba mitu aastat on Eesti Apostellikus Administratuuris kestnud peapiiskop Eduard Profittlichi S.J. õndsakskuulutamise protsessi piiskopkondlik faas. Tegemist on suursündmusega kogu Katoliku Kiriku ajaloos Eestis, mis jääb pikaks ajaks eestlaste hinge ning katoliiklaste palvesse. Alates 18. märtsist 2019 on alanud õndsakskuulutamise Rooma faas.

Eduard Profittlichi S.J õndsakskuulutamise protsess algas 2003. aastal Venemaal, kus peapiiskop suri. 2014. aastal anti Eesti Apostellikule Administratuurile protsess üle, kus see oli eelnevalt seotud Venemaal hukatud 15 märtri protsessiga. Apostellik Administratuur on süvitsi uurinud Jumala sulase Eduard Profittlichi elu, tööd ja märterlust ning nüüdseks on piiskopkondlik faas lõppenud ja dokumendid on jõudnud Rooma!

Loengud Profittlichist Tartus

Loe edasi: Loengud Profittlichist TartusTartu Katoliku Hariduskeskuse juures (Jakobi 41) toimuvad loengud Jumala sulase peapiiskop Eduard Profittlichi kohta. Loengud toimuvad kord kuus pühapäeviti kohe pärast eestikeelset Püha Missat, orienteeruvalt kell 13.30. Loengud viib läbi dr. Marge-Marie Paas.

Ajakava:

20.01 Eduard Profittlich, S.J. Sissejuhatav loeng. Elulugu ja kuidas palvetada tema eeskostel.
17.02 Peapiiskopi jutlused ja tekstid.1.
24.03 Peapiiskopi jutlused ja tekstid.2.
28.04 Vaimsed praktikad.
19.05 Eduard Profittlichi pärand.

Kõik on kutsutud kuulama.

Eeskostepalved õndsakskuulutamise protsessi ajal

Loe edasi: Eeskostepalved õndsakskuulutamise protsessi ajalKiriku õpetuse kohaselt on avatud südame ja meelega Jumala sulase poole suunatud palve alati selline, mida Jumal kindlasti kuulda võtab. Inimene, kes palvetab täielikult Issandat, Jeesust Kristust usaldades, vagaduses ja kannatliku meelega Jumala sulase eestkostet paludes, pälvib Jumalalt erilise armu, sest Jumal suhtleb oma sulasega. Oluline on, et sellisel palvel oleks kindel intentsioon ning et oldaks oma palveelus püsiv.

Jumala poolt kuuldavõetud eestkostepalvetest saadud arm on arm kogu kirikule. Seepärast võiks iga palvetaja selliselt saadud armust oma piiskopile kirjalikult teada anda (anonüümselt). Oma koguduse hingekarjasena saab nii ka piiskop selle armu eest Jumalat tänada. Jumala sulane ootab meie palveid alati, olles valmis neid palgest palgesse Jumalale vahendama.

Kõikidest kuuldavõetud palvetest ja saadud armudest Jumala sulase Eduard Profittlichi kaudu, palume kirjutada:

Edikt seoses Jumala sulase Eduard Profittlich S.J. (1890-1942) õndsakskuulutamisega

Loe edasi: Edikt seoses Jumala sulase Eduard Profittlich S.J.  (1890-1942)  õndsakskuulutamisega13. oktoobril 2017, Dr. Marge Paas, õndsakskuulutamise protsessi piiskopkondlik postulaator, on palunud alustada Eesti Apostellikus Administratuuris Jumala sulase peapiiskop EDUARD PROFITTLICH, S.J. elu, töö, vooruste ja märterluse ametlikku uurimist. Olles tutvunud postulaatori poolt esitatud Supex Libellusega, ja kinnitades selle 27.novembril 2017 oma dekreediga, annan teada, et õndsakskuulutamise protsess on piiskopkonnas avatud. Vastavalt 7. veebruari 1983.a. Pühakuks Kuulutamise Kongregatsiooni poolt avaldatud dokumendile Normae Servandae sätetele avalikustatakse käesolev edikt lähtudes postulaatori taotlusest.

Kutsun kõiki ustavaid inimesi andma mulle kasulikku teavet, materjale, dokumente, mis aitaks edasi Jumala sulase Eduard Profittlichi S.J. õndsakskuulutamise uurimist Eesti Apostellikus Administratuuris. Kõik teave, isiklik või avalik, autentsed koopiad dokumentidest, kirjadest, raamatutest palun esitada Administratuuri kantslerile isa Igor Gavrilchikule.