Katoliku Kirik EestisLäheme kooli – pühapäeval!

Loe edasi: Läheme kooli – pühapäeval!ZOJA MELLOV, Tallinna Peeter-Pauli roomakatoliku koguduse pühapäevakooli õpetaja

A-B hakka pähe
kui ei hakka, lükkan takka /vana lastesalm/

On pühapäev, kirikukellad helisevad kutsuvalt, kiirendan sammu, sest kohe-kohe on algamas jumalateenistus. Täna tulevad lapsed ka pühapäevakooli, lastele on antud võimalus tunda, et üks päev nädalas on teistsugune kui teised. Oleme ühe Isa lapsed ja iga uus tund toob uue kohtumise, liigume koos avastusretkele Pühakirja ja pühaduse tundmisel.

Eesti rahva koolitee algas Forseliuse aabitsakukega, kukk, kui sümbol kirikutornis hoiab meie meeled ärkvel. Püha Gregor (540–604) võrdleb kukke hea jutlustajaga, kes tiibadega oma külgi piitsutab (ise patte kahetseb), enne kui häält tõstab. Jumala sõna virgutab ja annab jõudu. Meie, pühapäevakooli õpetajatena, oleme läkitatud kuulutama rõõmusõnumit lastele.

Paavst lisas Loreto litaaniasse kolm Maarja eeskoste palumist

Loe edasi: Paavst lisas Loreto litaaniasse kolm Maarja eeskoste palumistNeitsi Maarja puhtaima südame suurpühal, 20. juunil 2020 täiendas paavst Franciscus Loreto litaaniat kolme eeskostega ehk palumisega, mis vastavad praeguse aja tegelikule olukorrale, kus me elame. Litaaniasse lisati palumised: Halastuse Ema, Lootuse Ema ja Põgenike Lohutaja.

Praegust aega iseloomustavad ebakindlus ja vapustused ning tekkis vajadus täiendada Loreto litaaniat, et inimesed saaks täis kiindumust ja usaldust pöörduda Maarja poole veel innukamalt, selgitas Kultuse Kongregatsiooni perfekt kardinal Robert Sarah.

Viimati püha paavst Johannes Paulus II lisas Loreto litaaniasse 1980. aastal Kiriku Ema ja 1995. aastal Perede Kuninganna eeskoste palumist. Paavst Franciscus on nüüd lisanud veel kolm.

Litaania (vanakreeka keelest λιτανεία 'tungiv palumine') on katoliikluses levinud palvevorm, osa liturgiast. Loreto litaania põhivõrm ulatub tagasi 12. sajandisse ja on üks kuuest avalikuks tarbeks lubatud litaaniast. Selle kiitis ametlikult heaks 1587. aastal paavst Sixtus V, kes muutis kehtestuks kõik muud avalikult kasutatavad Neitsi Maarja litaaniad ja Kirikus jäi kehtima vaid Loreto litaania.

Täiendatud. Missad pühapäeval, 21. juunil 2020

Tähelepanu! Pühapäeval, 21. juunil 2020 toimuvad eestikeelsed Missad Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse katedraalis kell 11.30 ja kell 14.00 (Ei pea registreerima).   

Hetkel valitsuse korralduse järgi ei ole enam kohustuslik "2+2" reegel. Kuid palume siiski hoida kirikus distantsi Missa ajal ja kirikusse sisenedes  ning väljudes.

Peeter-Pauli kogudus

Peaministri tänukiri Rooma-Katoliku Kirikule

Loe edasi: Peaministri tänukiri Rooma-Katoliku KirikuleTänukiri Rooma-Katoliku Kirikule

Viimased kuud on koroonaviiruse leviku tõttu olnud keerulised ning oleme pidanud muutma oma harjumusi, mõtlemist ja käitumist. Olen uhke, et suutsime ühiskonnana ja iga eestimaalase kaasabil nakkuse levikule vastu seista ning sellega oma inimesi hoida.

Erilise tänu on ära teeninud need inimesed, kes olid oma igapäevase töö ja panusega võitluses esireas, kellel ei olnud võimalik pidada oma ametit kaugtöökohal või kellele langes kriisi tõttu tavapärasest suurem vastutuskoorem.

Tänan teid südamest ning soovin rohket jõudu, rõõmu ja tervist edaspidiseks!

Jüri Ratas
peaminister

mai 2020

Annetused Peeter-Pauli kirikule maikuus

Loe edasi: Annetused Peeter-Pauli kirikule maikuusOleme väga tänulikud, et olete toetanud Kirikut ning täname Jumalat, et taas saame kohtuda ning osaleda Missal. Praegu on küll keeruline ja peame  registreerima Missale pühapäeviti, kuid loodame, et olukord möödub peagi.

Tänu teie abile kogusime maikuus kokku 3878,37 eurot.
Me täname teid südamest!

Aitäh, et oled meist hoolinud. Et olete meie eest palvetanud, ja võimalusel toetanud ning olnud meie kõrval. 

Olete kõik meie palves!

Peeter-Pauli kogudus

 

Täiendatud. Toimub protsessioon. Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha pühapäeval, 14. juunil

Loe edasi: Täiendatud. Toimub protsessioon. Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha pühapäeval, 14. juunilPühapäeval, 14. juunil on Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha. Protsessioon toimub kell 13.00.

Missad katedraalis:

10.00 poola keeles
11.30 eesti keeles (peab Missale registreerima eelnevalt)
14.00 eesti keeles (peab Missale registreerima eelnevalt)
18.00 vene keeles

Registreerida Missale saab esmaspäevast reedeni 9.00-17.00 helistades telefonil 56379728 või kirjutades e-postile . Võimalus on registreerida ka kiriku kantseleis esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti 9.00-15.30.

Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha (Corpus Christi) tähistatakse pühapäeval, mis järgneb Püha Kolmainu suurpühale, austades eriliselt Püha Euharistiat. Varem pühitseti seda püha neljapäeval, pärast Kolmainu Suurpüha, paralleelselt Kristuse Püha Õhtusöömaaja austamisega Suurel Neljapäeval.

Oluline teade. Missad pühapäeviti Peeter-Pauli katedraalis alates 7. juunist

Alates 7. juunist 2020 toimuvad pühapäeviti eestikeelsed Missad Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse katedraalis kell 11.30 ja kell 14.00. Missad ei toimu enam Püha Katariina kirikus.

Lisandus Missa Erakorralises vormis sel pühapäeval kell 15.30. Ei pea registreerima.

Järgime kõiki valitsuse ja Terviseameti nõudeid ning palume registreerida eestikeelsetele Missadele eelnevalt nädala jooksul.

Registreerida Missale saab esmaspäevast reedeni 9.00-17.00 helistades telefonil 56379728 või kirjutades e-postile . Võimalus on registreerida ka kiriku kantseleis esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti 9.00-15.30.

Kui olukord muutub, siis anname sellest Teile aegsasti teada!

Samuti on võimalus osaleda inglisekeelsel Missal laupäeviti kell 18.00; pühapäeviti kell 10.00 poolakeelsel; venekeelsel 18.00 katedraalis ja selleks pole vaja registreerida.

Loomulikult, kui keegi ei saanud ennast registreerida või on unustanud seda teha, saab Missal osaleda – sel juhul soovitame tulla kell 14.00. Et me kõik kenasti mahuksime kirikusse ja saaksime järgida valitsuse poolt kehtestatud nõudeid, palume ennast eelnevalt registreerida.

Peeter-Pauli kogudus

Nelipüha

Loe edasi: Nelipüha  Tule, Looja Vaim,
puuduta omade meeli,
täida taevase armuga
oma loodud südameid!

Pühapäev, 31. mai on Nelipüha!
Uskuda Pühasse Vaimusse tähendab tunnistada usku, et Püha Vaim on pühima Kolmainsuse kolmas isik, kes lähtub Isast ja Pojast ja keda koos Isa ja Pojaga kummardatakse ja austatakse. Vaim on läkitatud meie südamesse (Gl 4:6), et me saaksime uue elu Jumala lastena. Viiskümmend päeva pärast Ülestõusmist, Nelipühade pühapäeval, kallas kirgastatud Kristus külluslikult välja Püha Vaimu ning ilmutas Vaimu Jumala isikuna, nii et ilmutus pühimast Kolmainsusest sai täielikuks. Kristuse ja Püha Vaimu missioonist sai Kiriku missioon, kes on läkitatud kuulutama ja levitama Kolmainsuse osaduse saladust. Püha Vaim ehitab, hingestab ja pühitseb Kirikut. Armastuse Vaimuna taastab Ta ristitutes Jumala-sarnasuse, mis läks kaduma patu läbi, ning laseb neil Kristuses osa saada pühima Kolmainsuse elust. Ta läkitab nad tunnistama Kristuse tõest ja suunab nende tegemisi nii, et kõik võiksid kanda Vaimu vilju (Gl 5:22).

Püha Vaimu ande on seitse: tarkus, mõistmine, hea nõu, meelekindlus, teadmine, vagadus ja jumalakartlikus.

Püha Vaimu viljad kui igavese kirkuse viljad on armastus, rõõm, rahu, kannatlikus, lahkus, headus, pikameelsus, leebus, ustavus, tagasihoidlikkus, mõõdukus, karskus.

 

Nelipühade Missade ajakava

Nelipühal, 31. mail on Püha Missa ajad katedraalis järgmised:

laupäeval, 30. mail kell 18 inglise keeles.

pühapäeval, 31. mail toimuvad Missad:

Kell 10.00 poola keeles
Kell 11.30 eesti keeles
Kell 11.45 eesti keeles Püha Katariina kirikus
Kell 18.00 vene keeles

Osad katoliiklased saavad pühapäeval kinnitamisesakramenti. Kõigile ei ole võimalik korraga kinnitamist anda, sellepärast saavad kinnitatud inimesed erinevatel päevadel.

Pirita kloostri kabel on avatud Nelipühast.
Kell 10.00 on seal Missa eesti keeles.

Loodame mõistvale suhtumisele, sest me peame hoidma korda ja puhtust kirikus. Katedraal mahutab erinõuetele vastavalt 70 inimest; Pirita kloostri kabel ca 30 inimest. Enne Missa algust desinfitseeritakse kirikut põhjalikult. Samuti palume hoida distantsi nii kirikus sees kui kirikuhoovis. Kohvilauda ei toimu ei katedraali juures ega Pirita kloostris.

NB! Palume jälgida infot katoliku kiriku kodulehel Missade toimumise kohta alates juunikuust.

Täiendatud! Roosipärja palvus 30.mail

Loe edasi: Täiendatud! Roosipärja palvus 30.mail Paavst Franciscus kutsub kõiki katoliiklasi palvetama roosipärga laupäeval, 30. mail kell 18.30 (Eesti aja järgi). Püha Isa palvetab sel ajal Vatikani aias asuvas Lourdesi Maarja grotti juures ning palub kõikidel ustavatel temaga ühineda roosipärja palvesse üle maailma ning palvetada Neitsi Maarja eeskoste kaudu, et maailm vabaneks sellest pandeemiast, mis on nii kaua juba kestnud.

Katoliku kirik Eestis palub vastata paavsti kutsele ja palvetada roosipärga laupäeva õhtul kell 18.30 ükskõik kus me sel hetkel viibime.

Palvust kantakse Vatikani aedadest otseülekandes kogu maailmale Vatikani meedia vahendusel.

Palvust on võimalik jälgida otseülekandes:

- Vatikani uudistelehe kaudu: SIIT
- Vatikani YouTube kanal: SIIT
- Vatikani FB leht: SIIT

Kõikidel leheküljedel on inglisekeelne kommentaar juures.