Katoliku Kirik EestisIssand, ära jäta meid tormi meelevalda, Urbi et Orbi, 27.03.2020

Loe edasi:  Issand, ära jäta meid tormi meelevalda, Urbi et Orbi, 27.03.2020"Issand, õnnista maailma, anna haigetele kehadele tervist ja südametele lohutust", me teame, "et sa hoolitsed meie eest", ütles Püha Isa enne Armulauasakramendi kummardamist Püha Peetruse väljakul. Paavst palvetas reede, 27.03 hilisõhtul pandeemia lõpu eest Püha Peetruse inimtühjal väljakul. Paavst õnnistus andis täieliku indulgentsi neile, kes jälgisid videovahendusel palvust Vatikanist (vt. indulgentsi tingimused). Edastame paavst Franciscuse jutluse 27. märtsil 2020. Kahjuks on jutlus hetkel inglise keeles.

 

Kiriku teated

- Püha Missa Peeter-Pauli katedraalis argipäeviti kell 18.00; pühapäeviti kell 10 (poola keeles); 11.30 (eesti keeles) ja 18.00 (vene keeles).
Link Missa otseülekandeks: www.youtube.com/katolikuee.

- Sakramendid
Armulauda võivad katoliiklased tulla võtma vastu väljapool Missat argipäeviti kell 12 ja kell 17.30; pühapäeval kell 13, 14, 15, 16 ja kell 17. Võimalus ka meeleparanduse sakramendi vastuvõtmiseks.

- Adoratsioon
Kolmapäeval, 1.04 pärast õhtust Missat Adoratsioon Peeter-Pauli kirikust. Võimalik võtta osa Adoratsioonist Youtube vahendusel.

Roosipärja palvus 
Esmaspäevast neljapäevani ja laupäeviti kell 22.00 eesti keeles; reedeti kell 22.00 ja pühapäeviti kell 17.00 vene keeles.
 (Zoomi teel. Link: https://us04web.zoom.us/j/924433412)

- Annetused
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
Swedpangas - EE022200001120059545 - Otselink Swedpanka: SISENEN
SEB pangas - EE041010220285281223  - Otselink SEB panka: SISENEN

Annetustelefoni kaudu:
9001805 - annetades 5 eurot;
9001810 - annetades 10 eurot.

Tele 2 on avatud alates 03.04.2020.

Teised kogudused ja annetused.
Palun võtta oma kogudusega ühendusega üle Eesti, et neid toetada võimaluse piires. 

-
Indulgents
Püha Tool on andnud välja dekreedi (20.03.2020) üldindulgentsi kohta eriolukorras. Vt. lähemalt indulgentsi teksti - Indulgents.  

 

 

 

Piiskopi läkitus Eestimaa katoliiklastele

Loe edasi: Piiskopi läkitus Eestimaa katoliiklastele

Armsad vennad ja õed!

        Selles eriolukorras, milles meie maa ja rahvas praegu elab, otsustas valitsus ära keelata kõik avalikud kogunemised, sealhulgas kõik avalikud jumalateenistused ja Missad. Eriolukorras ei ole meil teist valikut kui teha seda, mida riigi legitiimne autoriteet peab vajalikuks teha rahva heaoluks. Nii ekstreemne otsus tekitab minus ja iga katoliiklase südames väga suurt valu, sest Missa on kristliku elu allikas ja kese. Mulle tulevad meelde 3. sajandi Abitene märtrite sõnad: „Sine Dominica non possumus viver“ (ilma Missata me ei saa elada).

Korraldused seoses eriolukorraga katoliku kirikus

Eesti Vabariigi Valitsuse otsuse alusel on keelatud avalikud jumalateenistused ja teised suure osavõtjate arvuga kiriklikud talitused. Seoses sellega esitame piiskop Philippe Jourdani otsuse jätta avatuks kirikud isiklikuks palvetamiseks.

Rooma-Katoliku Kiriku kogudused on avatud palvetamiseks kirikute tavapärasel lahtioleku ajal.  Peeter-Pauli katedraal: pühapäeviti kella 13 kuni kella 17 argipäeviti kella 10 kuni kella 17.

Jäävad ära kõik Missad. Piiskop annab dispensa (kanoonilise vabastuse) osalemast pühapäevastel ja suurpühade Missadel, kuid Armulauda võivad tulla inimesed pühapäeval vastu võtma individuaalselt Peeter-Pauli katedraali kell 13, 14, 15, 16 ja 17 ning argipäeviti kell 12, 17.30. Enne Armulaua vastuvõtmist peab katoliiklane lugema patutunnistust ja Meie Isa palvet. Samuti võimaldame inimestele pihisakramendi vastuvõtmist Peeter-Pauli katedraalis enne Armulaua vastuvõtmist.

Eesti Kirikute Nõukogu pöördumine koguduste ja avalikkuse poole

Eesti Kirikute Nõukogu pöördub koguduste ja kõigi Eestimaa inimeste poole üleskutsega palvetada ja tegutseda üleilmse COVID-19 pandeemia tõttu kannatavate inimeste ja ühiselu jätkusuutlikkuse eest.

Tundes muret inimeste ja kogu ühiskonna turvalisuse pärast palume kindlasti järgida nii Eesti valitsuse ja asjaomaste asutuste kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide poolt antud juhiseid ja soovitusi koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Usaldades oma elu ja tervise ning maa ja maailma Kõigeväelise hoolde pöördugem ühises palves Jumala poole, et ta heidaks meile armu ja paneks piiri viiruse levikule. Palvetagem haigete tervenemise pärast. Palvetagem kõigi inimeste, eriti aga nende lähedaste hingerahu pärast, keda viirus on juba puudutanud. Palugem Loojalt tarkust arstidele ja teadlastele selle viiruse raviks ja peatamiseks ning valitsustele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele selle vastases võitluses üle maailma.

Kahe medõe lugu ja paastuaeg

Hiljuti ilmus artikkel kolmest Itaalia meditsiiniõest, kes olid tööl Codogno haiglas, kui 20. veebruari õhtul ilmus sinna „patsient 0“, esimene koroonaviirusesse nakatunud itaallane. Nüüdseks on seal nakatunuid peaaegu mitu tuhat. Need kolm õde, Dana, Giovanna ja Fabio, olid tol õhtul erakorralise meditsiinilises osakonnas. Nad ei ole sealt siiani lahkunud.

Nad töötavad ööl ja päeval, magavad vaheldumisi nagu sõdurid kaevikus. Vahepeal Fabio haigestus. Dana ja Giovanna jätkavad: jooksevad, pesevad, ravivad, aitavad, lohutavad. Aeg-ajalt leiavad hetke oma lähedastele helistamiseks. Keegi pole tulnud neid välja vahetama. Kolleegid on alati leidnud põhjusi ja piisavalt meditsiinilisi tõendeid, et mitte ilmuda. Hirm nakatuda on liiga suur. Aga keegi ei tea, kuidas nad oleksid käitunud, kui nad oleksid olnud tol õhtul Dana ja Giovanna asemel. Ja keegi meist ei saa kunagi öelda, mida tema oleks teinud nende asemel. Piir kangelase ja põgeneja vahel on sageli väga õhuke.

Võimalusest suunata tagasisaadav tulumaks e-Maksuametis tulude deklareerimisel annetusena kogudustele ja kloostritele

Laupäeval, 15. veebruaril algab 2019. aasta tulude deklareerimine. E-Maksuameti kaudu deklaratsiooni esitajatele on alates sellest aastast oluline uuendus - tagasisaadava tulumaksu saab e-Maksuameti keskkonnas lihtsustatult annetada tulumaksusoodustusega nimekirja kantud ühingule või usulisele ühendusele (kirikule, kogudusele, kloostrile). Seega on võimalik teha annetus ka Rooma-Katoliku Kiriku kogudustele ja kloostritele ning Kirikuga seotud ühingutele (nt Dominiiklaste ajaloolise kloostrikompleksi sihtasutusele, mis on asutatud Tallinna koguduse poolt), eeldusel, et need kogudused, kloostrid ja ühingud olid teatanud Maksu- ja Tolliametile õigeaegselt sellesse nimekirja kandmiseks vajalikud andmed. (Koguduste, kloostrite info katoliku kodulehel)

Nagu Maksu- ja Tolliamet on oma kodulehel teatanud, saab annetada kuni kolmele saajale ning ükski annetus ei tohi olla väiksem kui 1 euro. Annetada võib kogu tagasisaadava tulumaksu summa või osa sellest. Osalise annetuse korral saab inimene samaaegselt soovida ülejäänud osa kandmist kas pangakontole ja/või jätmist oma ettemaksukontole.

Peapiiskop Paul Gallagheri jutlus Peeter-Pauli katedraalis

Loe edasi: Peapiiskop Paul Gallagheri jutlus Peeter-Pauli katedraalisKallid vennad ja õed Kristuses,

Olles just saabunud Tallinnasse, et alustada lühikest visiiti teie maale, on mul hea meel, et esimene kohtumine on mul siin katedraalis Missat pühitses teiega, Eesti katoliiklastega!

Soovin vennalikult ja südamlikult tervitada piiskop Philippe Jourdani, apostellikku nuntsiust peapiiskop Petar Rajičit, Missat kaaspühitsevaid preestreid, nunnasid ja pühendunud ilmikuid ning kõiki siinseid katoliiklasi.

Tänane Evangeelium sisaldab nelja meie Issanda Jeesuse Kristuse tähendamissõna, millest igaühel on oma kindel tähendus meie igapäevaelus

.

Kristlaste ühtsuse palvenädal 2020

Loe edasi: Kristlaste ühtsuse palvenädal 202018.-25. jaanuarini kutsutakse kristlasi palvetama ühtsuse eest. Kristlaste ühtsuse palvenädalad on olnud järjepidevalt ja ülemaailmselt alatest 1966. aastast, mille valmistavad igaks aastaks ette Kristliku ühtsuse paavstlik nõukogu koos Kirikute Maailmanõukogu usu ja kirikukorra komisjoniga. Eestimaa kogudused ühinevad selle üleskutsega.

Aastaks 2020 on palveteemade sõnastamine antud Malta kristlastele. Maltalased valisid juhtmõtteks lausekatke, mis meenutab püha Pauluse randumist Maltal: „nad (saarlased) osutasid meile suurt lahkust“ (Ap 28:2). Laevaõnnetusse sattunud meresõitjad koos vangistatud apostliga jõudsid õnnelikult maale ning saare elanike lahkus sai tasutud sellega, et koos päästetutega jõudis Maltale ka Jeesuse Kristuse evangeelium. Maltalased tähistavad seda päeva nende rahvuskiriku sünnipäevana.

Piiskopi läkitus Eestimaa katoliiklastele

Loe edasi: Piiskopi läkitus Eestimaa katoliiklasteleArmsad vennad ja õed!

On jäänud veel mõned päevad, enne kui saame kodudes ja kogudustes ning eriti oma südames ja hinges tähistada rõõmusõnumit, et „meile sünnib laps, meile antakse poeg“ (Js 9:5)!

Hiljuti andis paavst Franciscus välja apostelliku kirja „Admirabile Signum“ („Imeline märk“), mille lugemist ma kõigile soovitan, sest see on väga ilus mõtisklus jõulude ja jõulusõime tähendusest. Selles kirjas meenutab Püha Isa, kuidas Assisi püha Franciscus 1223. aastal Itaalias Greccio linnas esimese jõulusõime ehitas. Ehkki päris esimene jõulusõim oli Jeesuse sõim Petlemmas, pani katoliiklikule jõulusõimetraditsioonile aluse just Assisi Franciscuse tehtud jõulusõim. See komme on seotud jõulupühade liturgilise tähistamisega. Püha Isa kirjutab: „25. detsembril tulid Grecciosse kokku frantsisklaste ordu vennad ühes kohalike talunikega, kes tõid kaasa lilli ja tõrvikuid, et seda püha ööd veel kaunimaks muuta. Franciscus leidis saabudes eest heina täis sõime ning eesli ja härja. Kõiki kohalviibijaid täitis jõulusõime juures sõnuseletamatu rõõm, mille sarnast polnud nad varem kogenud. Seejärel pühitses preester sõimel Euharistiat, väljendamaks sidet Jumala Poja lihakssaamise ja Armulaua vahel.”