Katoliku Kirik EestisSuri prelaat isa Vello Salo

Salo

Isa Vello Salo lahkus meie seast Taevase Isa koju paasaööl, 21. aprillil 2019. Ta oli eesti katoliku vaimulik, teoloog, ajaloolane ja kirjastaja. Kogu Eesti Katoliku Kiriku pere meenutab palves isa Vello Salot.

Aastast 2001 oli ta Pirita kloostri preester ja tegeles ka mitmesuguste, peamiselt vaimuliku sisuga raamatute kirjastamise ning eestikeelse Piibliuue tõlke toimetamisega.

2011/2012. õppeaastal oli isa Vello Salo Tartu Ülikooli vabade kunstide professor, kellena uuris armastuse mõistet ning armastuse käsitamist ja käsitlemist Eestis, eesti keeles, folklooris ja kirjanduses. Ta oli ka Vello Salo Helsingi Ülikooliaudoktor.

Isa Vello Salo on tõlkinud itaalia keelde oluliste eesti luuletajate loomingut ning Piibli vanadest algtekstidest eesti keelde vaimulikku luulet. Teabekirjanduse alal on ta avaldanud uurimuslikke materjale eesti kultuuri kohta ja ülevaateid okupatsioonivõimude repressioonidest Eesti territooriumil.


1998. aastast on isa Vello Salo Eesti Kirjanike Liidu liige. Ta on olnud ja on paljude teistegi kultuuriorganisatsioonide, sealhulgas Soome Kirjanduse Seltsi, Balti Uuringute Edendamise Ühingu (Association for the Advancement of Baltic Studies, AABS), Eesti Teadusliku Ühingu Ameerikas, Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi (Rootsis) liige ning Eesti Üliõpilaste Seltsi auvilistlane. Vello Salo oli Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riikliku Komisjoni (ORURK) esimees aastast 1996 kuni komisjoni töö lõppemiseni aastal 2005.


Ta on pälvinud Valgetähe II klassi teenetemärgi (1997) ja Riigivapi II klassi teenetemärgi (2006). 2018. aastal valmis temast dokumentaalfilm "Vello Salo. Igapäevaelu müstika" (Rez.Jaan Tootsen).

Isa Vello Salo peamised uurimisvaldkonnaks on olnud eksegees, kirikulugu, ajalugu (sh okupatsioonide repressiivpoliitika Eestis), kirjanduslugu (sh Eesti-Itaalia kontaktid), eesti kunstnikud välismaal ning Välis-Eesti perioodika. Ta on koostanud artikleid teatmeteostele "The Catholic Encyclopedia", "Enciclopedia Cattolica", "Lessico Universale Italiano", "Enciclopedia dello Spettacolo", "Dizionario degli Istituti di Perfezione" ja "Eesti entsüklopeedia". 1962. aastal asutas ta kirjastuse "Maarjamaa", kus ilmus üle 50 teose.

Tema panus Eesti kultuurilukku oli väga suur, kuid eelkõige ta oli tuntud hea hingehoidjana.

 

Social button for Joomla