Katoliku Kirik EestisVatikanis algas Amazonase piiskoppide Sinod

sinodamazonRoomas algas kolmenädalane piiskoppide Sinod Amazonase piirkonna kaiseks. Paavst Franciscus avas sinodi Püha Missaga pühapäeval 6. oktoobril ja Sinod kestab kuni 27. oktoobrini 2019. Püha Isa püüab ise aktiivselt Sinodist osa võtta nii palju kui tema päevakava seda lubab. Avapäeva alustas paavst Franciscus Püha Peetruse väljakult, kus üheskoos Amazonase kaitseorganisatsiooni esindajatega liiguti Sinodi saali Vatikanis. Paavst nentis, et Amazonase puhul on tegemist mitmekülgse probleemiga, mis hõlmab nii pastoraalseid, kultuurililisi, sotsiaalseid ja ökoloogilisi küsimusi. Selline Amazonase toetusgrupiga kohtumine  Peetruse väljakul oli ka Sinodi ajaloos erakordne.

Sinodi avasõnas ütles paavst, et: pastoraalne mõõde võimaldab meil pidada Amazonase inimesi „lugupidavaks nende ajaloo, kultuuri ja eluviisiga“. Paavst tõi näite "tsivilisatsioonist ja barbaarsusest", mis teenib ainult tema sõnul "jagada ja hävitada" ümbritsevat keskkonda.

Paavst ütles, et tal on "kurb kuulda pilkavaid kommentaare" põliselanike kohta, kes osalesid pühapäevasel Missal, et neid pilgati nende kultuurilise tausta pärast. "Me ei tulnud siia ühiskondliku arenguprogramme leiutama," jätkas paavst kultuurilist mõõdet analüüsides. Me oleme siin, ütles ta, “et mõtiskleda, mõista, inimesi teenida”, sellest tekib Sinodi sotsiaalne mõõde.

Sinodi töövorm on alati soovituslik ja Sinodi järgselt on oodata nõuandvat dokumenti, mis käsitleb antud probleemi pastoraalseid, kultuurilisi ja sotsiaalseid ning ökoloogilisi küsimusi.

Ta soovis, et piiskopid oleks tulnud Sinodile „mõtisklema, dialoogi pidama, kuulama alandlikult…”, mitte “ruumist-ruumi käima ja osalema etteantud programmis”, ning samas ei kaotaks piiskopid huumorimeelt. Paavst hoiatas ka, et Sinodi suhtlemisel tuleb olla ettevaatlik, et mitte rikkuda Sinodi protsessi, tekitades vastuolulisi sõnumeid – meedia on juba loomas oma kuvandit Roomas toimuvast Amazonase teemalisest Sinodist.

Paavst hoiatas: "Sinod ei ole parlament. See ei ole, et näidata, kellel on rohkem võimu "või" kellel on häälteenamus". Sinod lähtub Püha Vaimust ja ammutab temast inspiratsiooni.

Sinodil osalevad Amazonase piirkonna piiskopid.

Social button for Joomla