Katoliku Kirik EestisEuroopa piiskoppide kohtumine paavstiga

Loe edasi: Euroopa piiskoppide kohtumine paavstigaPaavst Franciscus rääkis reedel, 3. oktoobril Euroopa Piiskoppide Konverentsi kohtumisel kui olulise võimaluse ees sellel konverentsil piiskoppid seisavad, et ühiselt mõelda kuidas väärtustada perekonna ja perekonnaväärtuste eest tänases ühiskonnas.

Püha Isa rõhutas, et perekonnad ja vaimulikud peavad omavahel tegema koostööd, et kogudused saaksid olema kui "perekondade pered", kus kogudus saab toetada abielus peresid, neid kellel on probleeme või tekkinud lahkuminemisega seotud küsimusi, kui ka toetada neid perekondi, kellel on normaalne igapäevane pereelu.

Paavst Franciscus rõhutas eriti vajadust tuua ühiseid ja koordineerituid tegevusi kogudustesse ning need märkida ka kiriku direktiividega ja toetada ning edendada katoliku koolide tegevust

Lõpuks paavst julgustas kõiki konverentsil osalejaid, et nad jätkaks oma jõupingutusi kiriku osaduse edendamisel erinevate kirikute vahel Euroopas ning hõlbustaks nõuetekohast ja Evangiliseeritud koostööd ja et nende "prohvetlik hääl" kõlaks ühiskonnas.

Terviktekstid kõnedest ja kohtumistest on saadaval inglise keeles www.ccee.eu

Paavsti palveintentsioonid oktoobriks

Loe edasi: Paavsti palveintentsioonid oktoobriksPaavst Franciscuse palveintentsioon oktoobrikuuks on palve nende eest, keda on tabanud sõjahoop ja kannatanud vägivalda. Teiseks palub paavst Franciscus palvetada evangeeliumi kuulutamise eest, et see taaselustaks usklike innukust seda kuulutada kõikjal maailmas.

Allikas: Vatican News, 1. oktoober 2014

Alvaro del Portillo kuulutati õndsaks

Loe edasi: Alvaro del Portillo kuulutati õndsaks Alvaro del Portillo (1914-1994) oli püha Josemaria esimene järglane Opus Dei peana. Ime, mille Püha Tool kinnitas seisnes Tšiili vastsündinud poisi Jose Ignacio Ureta Wilsoni koheses paranemises. Mõni päev pärast sündi 2003. aasta augustis tabas teda südameseisak, mis kestis üle 30 minuti ning järgnes ulatuslik verejooks. Ta vanemad palvetasid piiskop Alvaro del Portillo eestkostel suure usuga. Msgr. Flavio Capucci, pühakukskuulutamise esitaja ja uurija, on kokku saanud ligi 12 000 allkirjastatud piiskop Alvaro eestkostel asetleidnud armutegude juhtumit. Juulis 2013 kirjutas paavst Franciscus alla dekreedile, kus kinnitas imede asetleidmist ning kiitis heaks Alvaro del Portillo õndsakskuulutamise.

Paavsti palveintentsioonid septembriks

Loe edasi: Paavsti palveintentsioonid septembriksPaavst Franciscuse palved septembrikuus on pööratud kannatavatele inimestele, kes vajavad lähedaste armastust ning abi. Eriti puuetega inimestele, et nad saaks elada väärtuslikku elu ning tunda armastust.

Samuti palvetab paavst Jumala Sõnast inspireeritult, et kristlased saaks teenida vaeseid ja neid, kes kannatavad, et valitseks teenimises lähedus ja armastus.

Palvetagem koos paavstiga.

Palvetagem üheskoos Põhja-Iraagi kirstlaste eest

Loe edasi: Palvetagem üheskoos Põhja-Iraagi kirstlaste eest9. augustil pöördus paavst Franciscus Ühinenud Rahvast Organisatsiooni poole seoses olukorraga Põhja-Iraagis. Avaldame lühidalt väljavõtte allpool Püha Isa kirjast Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär Ban Ki-Moonile seoses olukorraga Põhja-Iraagis.

"Koos raske ja ahistatud südamega olen jälginud viimaseid sündmuseid Põhja-Iraagis, kus kristlasi ja teisi religioosseid vähemusi on sunnitud oma kogudest lahkuma, kus pühakodasid on hävitatud ning hävitatud religioossed pärandid," kirjutas paavst Franciscus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile ning väljendas oma valu seoses kestvate rahutustega. "Ma väljendan oma vaimset lähedust nendega, ning kogu Katoliku Kirik jagab minuga muret, kes soovivad elada rahus, harmoonias ja vabaduses oma esiisade maal".

Paavsti uudised mobiilist

Loe edasi: Paavsti uudised mobiilistLoodud on uus mobiilirakendus The Pope App, mis on värav viimaste uudiste ja värskete teadete juurde katoliku kirikus. Mobiilirakendus on tasuta ja allalaetav leheküljelt news.va.

Mobiilirakendus annab võimaluse läbi tahvelarvuti ja mobiiltelefoni vaadata otse paavstlike üritusi, saada teateid olulistest otsustest, pakub head foto- ja videomaterjali erinevatest sündmustest. Samuti pannakse üles täistekstid paavsti kõnedest ja pöördumistest. Tänases kiires infomaailmas on antud rakendus operatiivne ja hea kaaslane igapäevases elus. 

Mobiliirakendus on kättesaadav viies keeles: itaalia, inglise, hispaania, portugali ja prantsuse keeles.

Ülemaailmsed Noortepäevad Krakowis 2016

Loe edasi: Ülemaailmsed Noortepäevad Krakowis 2016Järgmised, 31. Ülemaailmsed Noortepäevad toimuvad Krakowis, Poolas.

Tänaseks on valminud noortepäevade logo ja seda esitati 3. juulil Roomas. Logo sümboliseerib esiteks kohta, Krakowit kui peamist noortepäevade tunnistajat ning illustreerib Evangeeliumi teksti Matteuse järgi: Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse (Mt 5,7), mis on ka valitud sündmuse teemaks. Teiseks sümboliseerib logo Kristuse Risti kui Ülemaailmsete Noortepäevad vaimsust. Kollane täpp märgib Krakowi asukohta Poolas. Jumaliku halastuse tuleleek, mis tõuseb risti läbi, kutsub lausuma aga "Jeesus, ma usaldan sind". Kasutatud värvid - sinine, punane ja kollane - on ametlikud Krakowi linna värvid.

Instrumentum Laboris

Loe edasi: Instrumentum Laboris5-19. oktoobril 2014 toimub Vatikanis kolmas Piiskoppide Sinodi Erakordne Üldkogu "Instrumentum Laboris", mis keskendub pastoraalsetele tegevustele ja küsimustele perekonnas. Instrumentum Laboris koosneb kolmest osast, millest esimene on pühendatud piibli ja piibli magisteerumile perekonnas ning isiklikele kutsumuste küsimustele - inimene Kristuses. Teine osa Sinodist keskendub pastoraalsete võimaluste suurendamisele abieluküsimustes, usulistele väljavaadetele ja usk Issandasse perekonnas ning keerulistele küsimustele nagu vabaabielu, lahutus ja samasooliste kooselu. Haridus, avatus elule ning raskused seoses kristliku õpetusega on kolmas osa Sinodi üldkogust. Kuid antud perekonnaga seotud küsimused ei lõppe Instrumentum Laborisega, vaid jätkuvad Korralise Üldkoguga oktoobris 2015 (4.-15), kus leiavad käsitlust eriti need küsimused perekonnast, mis vajavad täiendavat tähelepanu või mis ei ole kaasatud Erakorralise Üldkogu päevakorda.

Palve rahu eest

Loe edasi: Palve rahu eest8. juunil kohtusid Vatikanis Palestiina president Mahmoud Abbas ja Iisraeli president Shimon Peres Püha Isa paavst Franciscusega, et üheskoos palvetada rahu eest maailmas. Kohtumine oli ühispalvus, millest võttis osa samuti oikumeeniline patriarh Bartolomeus. Kohtumine leidis aset paavsti kutsel, mille ta esitas riigipeadele oma Püha Maa visiidi ajal maikuus. Paavst Franciscus rõhutas oma pöördumises ühispalvuse ajal, et me peame elama koos kui vennad ning ta märkis, et maailm on juba väsinud konfliktidest ja sõdadest. "Meil peab olema julgust, et tunnistada rahu ja me peame olema valmis dialoogile", ütles paavst Franciscus ning palvetas Kristuse, Rahu Jumala poole,"Anna meile rahu, õpeta meile rahu ning ava meie silmad ning süda".

Pühad Johannes XXIII ja Johannes Paulus II

Loe edasi: Pühad Johannes XXIII ja Johannes Paulus II27. aprilli hommikul kuulutas paavst Franciscus pühakuks paavst Johannes XXIII ja paavst Johannes Paulus II. Koos paavst Franciscusega teenis pühapäevahommikusel missal paavst emeriitus Benedictus XVI. Rooma kohale oli tulnud üle miljoni palveränduri üle maailma ja Itaalia Vabariigi president Giorgio Napolitano, Itaalia peaminister Matteo Renzi ja 122 ametlikku diplomaatilist esindust ning mitmed miljonid said televisiooni ja interneti vahendusel osa pidulikust kanoniseerimise missast otseülekandena Roomast.