Katoliku Kirik Eestis2.1.2. Paasamüsteeriumi liturgiline pühitsemine

Teine peatükk. PAASAMÜSTEERIUMI LITURGILINE PÜHITSEMINE

 

1135. Liturgiline katehhees nõuab eelkõige arusaamist sakramentaalsetest põhikorraldustest (esimene peatükk). Selles valguses saab ilmseks nende pühitsemise uudsus. Seepärast käsitletakse selles peatükis Kiriku sakramentide pühitsemist. Kõigepealt esitatakse seda, mis on kõigis liturgilistes traditsioonides kõigi seitsme sakramendi pühitsemisel ühist, seejärel seda, milles seisneb iga sakramendi eripära. See põhjapanev katehhees sakramentide liturgia osas vastab esmastele küsimustele, mida kristlased selles kohta esitavad:

-          Kes pühitseb liturgiat?

-          Kuidas seda pühitsetakse?

-          Millal seda pühitsetakse?

-          Kus seda pühitsetakse?