Katoliku Kirik Eestis3.1.3. Jumal päästab: Seadus ja Arm

Kolmas peatükk. JUMAL PÄÄSTAB: SEADUS JA ARM

1949. Õndsusele kutsutuna, kuid patust haavatuna vajab inimene Jumala päästet. Jumalik abi antakse talle Kristuses seaduse kaudu, mis teda juhatab, ning armu läbi, mis ta tugevaks teeb.

Valmistage endile päästet kartuse ja värinaga! Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt“ (Fl 2:12-13).