Katoliku Kirik EestisPüha Ema Elisabeth Hesselblad

Loe edasi: Püha Ema Elisabeth HesselbladPüha Elisabeth Hesselblad (1870-1957) sündis Rootsis, kuid rändas töö otsinguil USA-sse. Vahetult enne USA-st Euroopasse naasmist ühines ta katoliku kirikuga, enne seda oli ta luterlane. 1904. aastal sõitis Elisabeth Hesselblad USA-st Rooma, asutades seal 1911. aastal vaimuliku õeskonna, mis tugines Püha Birgitta reeglitele, kuid seadis ka uusi eesmärke. Elisabeth Hesselbladi missiooniks oli juhendada õdesid nii, et nende tegevus toetuks tänapäeva vajadustele, sotsiaalsele ja oikumeenilisele teenimisele.

1911. aastal saabusid Elisabethi juurde esimesed kolm nunnakandidaati ja 1920. aastal sai tolleks ajaks juba üheksa aastat tegutsenud uus vaimulik õeskond ka kirikult kinnituse. Esimene klooster asutati püha Birgitta sünnimaal Rootsis, Djursholmis aastal 1923, kuigi toona veel puhkekodu nime all. Alles aastal 1931 täitus ka Elisabeth Hesselbladi kauaegne unistus ja birgitiinid said Rooma südalinnas Piazza Farnesel tagasi maja, kus oli elanud ja surnud ordu asutaja Püha Birgitta. 1942. aastal sai Ema Elisabeth loa nimetada oma liikumine Pühima Päästja ordu uueks haruks.

2000. aastal kuulutas õndsaks Ema Elisabethi paavst Johannes Paulus II. 2016. aastal kuulutas paavst Franciscus õndsa Ema Elisabeth Hesselbladi pühaks. Pirita kloostris pühitseti 4. juuni hommikul Missa püha Elisabethi auks. Palvetagem Pirita kloostri õdede eest Püha Elisabethi eeskostel.

24. november on Kristus Kõiksuse Kuninga suurpüha

Loe edasi: 24. november on Kristus Kõiksuse Kuninga suurpühaPühapäev, 24. november on Kristus Kõiksuse Kuninga suurpüha. Selle suurpühaga lõppeb kirikuaasta ja 1.detsembrist algab advendiaeg.

Kirikuaasta viimane pühapäev on Jeesuse Kristuse Kõiksuse Kuninga suurpüha. See püha seati sisse paavst Pius XI poolt ll. detsembril 1925 ja sümboliseerib Kristust kui kõige algust ja lõppu. Kõik usklikud võtavad osa Kristuse kuningana valitsemisest Püha Vaimu läbi teda teenides, sest Kristus võitis ära surma ja patu ning Katoliku Kiriku Kompendiumi põhjal (nr. 155) võtab Jumala rahvas osa Kristuse eeskujul kuningaametist, teenides, järgides Kristuse eeskuju, kes kõiksuse kuningana hakkas kõikide, eriti vaeste ja kannatajate teenijaks.

 

24. juuni - Ristija Johannes suurpüha

Loe edasi: 24. juuni - Ristija Johannes suurpüha24. juuni on püha Ristija Johannes suurpüha. Tallinna Peeter-Pauli katedraalis on esmaspäeval vaid üks Missa kell 18.00.

Ristija Johannes oli Jeruusalemma preestri Sakariase ja Neitsi Maarja nõbu Eliisabeti poeg. Ta on ristimise sakramendi kaitsepühak Katoliku kirikus. Evangeeliumi järgi ilmus Sakariasele peaingel Gabriel, kes ütles:

"Ära karda, Sakarias,
sest su anumist on kuuldud
ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja,

Lourdes'i Neitsi Maarja päev. Haigetele pühendatud palvepäev

Loe edasi: Lourdes'i Neitsi Maarja päev. Haigetele pühendatud palvepäev11. veebruaril 1858. aastal leidis Lourdes'is aset Neitsi Maarja ilmutus ja sellest ajast peale on saanud Lourdes'est paljude palverännakute sihtpunktiks. Jumalaema ilmus 14-aastasele Marie Bernarde Soubrious'ile, kelle hellitusnimi lapsepõlves oli Bernadette. Bernadette oli pärit vaesest möldriperest. Lapsena koolerat põdenud astmahaige tüdruk nägi Maarjat kokku 18. korral. Neist ühel korral ütles Maarja tütarlapsele: "Mina olen Pärispatuta Saadud."

11. veebruar on ka ülemaailmne haigetele pühedatud palvepäev. Sellel päeval kogu Kirik palvetab eriti haigete inimeste eest.

2. veebruar on ülemaailmne pühendunud inimeste päev

Loe edasi: 2. veebruar on ülemaailmne pühendunud inimeste päev 2. veebruaril tähistatakse kirikus Jumalale pühendunud inimeste päeva. Pühendunud nunnad ja mungad on võtnud vastu ilusa anni Jeesuselt ja nad on ennast pühendanud täielikult Jumalale. Nad on valguseks meile ja kogu maailmale. See on kirikli püha, mida tähistatakse küünlapäeval igal aastal üle maailma kõikides katoliiklikes kogudustes - seekord juba 23. korda - mille seadis katoliku kirikus sisse paavst Johannes Paulus II 1997.a. Sel kaunil päeval saavad kokku Pirita kloostris üle Eesti kõik nunnad ja mungad. Palvetagem nende eest ja  täname Jumalat üheskoos selle armu eest, et meil tegutsevad Maarjamaal mitmed erinevad ordud, ja samuti palvetame nende töö viljade eest, mida nad nii ustavalt iga päev teevad meie heaks.

Püha Jumalasünnitaja Maarja suurpüha

Loe edasi:  Püha Jumalasünnitaja Maarja suurpüha1. jaanuar on Püha Jumalasünnitaja Maarja suurpüha. See püha on üks vanimaid Maarja pühasid roomakatoliku kirikus. Püha Neitsi Maarja on kogu kiriku ema Jumala armust, sest ta tõi ilmale Jumala Poja Jeesuse, kes on Kiriku kui Isanda Ihu pea. Ristil hinge heites Jeesus andis oma ema jõngritele, öeldes, "vaata, see on sinu ema" (Jh 19:27) (Kmp 196). Jumalasünnitaja nimetatud (kreeka keeles Θεοτόκος (Theotókos), ladina keeles Dei Genitrix. 431. aastal otsustasid Efesose Kirikukogu kirikuisad, et Maarja on Theotókos ehk Jumala Ema, mis tähistab ka seda, et Maarja on meie usu juur ja allikas.

Neitsi Maarja suurpüha 1. jaanuaril on kohustuslik kirikus käimise püha katoliiklastele. Püha Missa Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse katedraalis kell 10.00 (poola k), kell 11.30 (eesti k) ja kell 18.00 (vene.k).

8. detsember Neitsi Maarja pärispatuta saamise suurpüha

Loe edasi:  8. detsember Neitsi Maarja pärispatuta saamise suurpüha

Alates 1854. aastast, kui õnnis paavst Pius IX määras ametlikuks Katoliku kiriku dogmaks Neitsi Maarja pärsipatuta saamise, tähistab Kirik seda püha erilise rõõmuga, kus Maarjas peegeldub katoliiklastele tema Poja suurus ning neitsilik alandlikkus. Selle pühaga tähistab Kirik Neitsi Maarja vooruslikkust, sest vaid Jumal ise on suurem temast. Ta oli igavesest ajast valitud saama Jumala Emaks, seega, oli ta tervenisit püha ehk ilma patuta. Isa ja Poja armastuse Vaim teeb Maarjast uue loodu, uue Eeva, kelle süda ja meel on alati pööratud taevase Isa poole, keda ta kummardab sõnakuulmises - armsa tütrena. Samutu võtab ta vastu Poja ja teenib Teda - ema, õpilase ja teeksaaslasena. Seda tähendabki patusüüta saamine, kus Jumal valis oma tahtest Maarja igavikuliselt oma Poja emaks. Teostamaks temale pandud missiooni, eostati ta süüvabalt, st. Maarja hoiti pärispatust vaba oma eostumisest peale. See sündis Jumala armust ja Jeesuse Kristuse tulevaste teenete nimel (Komp. 96). Neitsi Maarja pärispatuta saamise suurpüha on katoliiklastele kohustuslik kirikus käimise püha. Vigiilia Missa katedraalis on reede, 7. detsembril kell 18. Suurpüha Missa laupäeval kell 8.00 hommikul (laupäeva õhtul on juba pühapäevane vigiilia Missa, inglise keeles).

KÕIGI PÜHAKUTE SUURPÜHA

Loe edasi: KÕIGI PÜHAKUTE SUURPÜHA"Pühade osaduses „kristlaste vahel – olgu need juba taevases kodus, puhastustules hüvitamas või alles oma maisel teekonnal – eksisteerib tõepoolest püsiv armastusside," ütleb Katekismus. Selleks armastussidemeks kogu Kirik tähistab 1. novembril kõikide pühakute suurpüha, et olla kõigi pühakutega pühade osaduses. Kompendium ütleb: "Pühade osadus: see väljend viitab ka osadusele pühade isikute (sancti) vahel, st nende vahel, kes armu läbi on ühendatud surnud ja ülestõusnud Kristusega. See on ka kirikus käimise kohustuslik suurpüha. Missad katedraalis toimuvad kell 8 ja kell 18.00. 

Reede, 28. juuni, Jeesuse pühima südame suurpüha

Loe edasi: Reede, 28. juuni, Jeesuse pühima südame suurpühaMargarete Maria Alacoque'i nägemused 1673-1675. a. tõid Jeesuse Pühima Südame (ld.Sacratissimi Cordis Iesu) suurpüha tähistamise Kiriku kalendrisse. Nägemuse järgi peab see püha olema reedel pärast Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha. Jeesuse Pühima Südame püha tähistab Tema jumalikku armastust, mida tema annab kogu inimkonnale. Pühim Süda näitab Kristuse armastust ja kaastunnet meie vastu ja seda kõigis meie kannatustes. Kogu Kirikus tähistatakse püha aga alles paavst Pius IX ajast (aastast 1856). Tema hilisemate ametijärglaste poolt ülendati see tähtpäev suurpühaks, mida siiani Kirikus tähistatakse. Aastal 1899 pühitses aga paavst Leo XIII kogu inimkonna Jeesuse Pühimale Südamele ning Jeesuse Pühimale Südamele on Rooma-Katoliku Kirikus ka eraldi pühendamine olemas ja tavapäraseks palvetraditsiooniks on 9 päeva enne püha palvetada noveeni, mida paljudel puhkudel pühendakse preestritele ja preestrikutsumustele.