Katoliku Kirik Eestis17. oktoober Antiookia püha Ignatius. Piiskop ja märter

antiookia Kõigeväeline ja Igavene Jumal, Sa õilistad oma Kirikut kõigi nende kangelasliku tunnistusega, kes annavad oma elu Kristuse eest. Tee, et Antiookia püha Ignatiuse võit annaks meile Sinu pidevat abi, nagu see andis temale igavese kirkuse. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen

Antiookia püha Ignatius oli apostel Pauluse ametijärglane Antiookia piiskopitroonil. Mõisteti imperaator Trajanuse ajal surma kiskjate ette heitmise läbi Roomas. Teel hukkamisele Antiookiast Rooma kirjutas Ignatius 7 kirja erinevatele varakristlikele kogudustele, milles käsitles meisterlikult Kiriku seadust ja kristlikku elulaadi. Antiookia Ignatius kirjutas oma usutunnistusena, et tema märterlus on armastus Kristuse eest ning läbi surma jõuab ta tõelise eluni - Kristuse täielikku armastusse.

Social button for Joomla