Katoliku Kirik Eestis27. juuni: Aleksandria püha Kyrillos, piiskop ja Kiriku doktor

Loe edasi: 27. juuni: Aleksandria püha Kyrillos, piiskop ja Kiriku doktor

Aleksandria püha Kyrillos sündis 370. a. Elas mõnda aega kloostris ja pühitseti preestriks, siis oli ta oma onu, Aleksandria piiskopi lähikondlaseks ja sai 412. a. tema järglaseks, võitles Nestoriuse eksiõpetuse vastu, juhatas Efesose üldkirikukogu ning kirjutas palju katoliiklikku õpetust selgitavaid ja kaitsvaid teoseid. Ta suri 444. a. Kiriku doktoriks nimetati Kyrillos aastal 1883. 

 

 

 

 

14. mai on püha apostel Mattiase kirikupüha

Loe edasi: 14. mai on püha apostel Mattiase kirikupühaPüha apostel Mattiase puhul on tegemist Kristuse ülestõusmise tunnistajaga. Temast kõneleb apostlite tegude raamat (1, 15-26). Apostel Mattias kuulutas Evangeeliumi enam kui 30 aastat Juudamaal, Kapadookias, Egiptuses ja Etioopias. Olevat surnud aga märtrisurma aastal 80, kui ta visati kividega surnuks. Tema säilmed on Trieris ja Roomas.
 

3. mai, pühad apostlid Filippus ja Jaakobus

Loe edasi: 3. mai, pühad apostlid Filippus ja Jaakobus Püha Filippus oli üks Jeesuse jüngritest. Filippus sündis Betsaidas Galileas ning oli esialgu arvatavsti Ristija Johannese jünger. Johannese Evangeeliumist leiame, kuidas Jeesus Filippuse enda juurde kutsus ja see omakorda Naatanaela (tuntud ka kui Bartolomeus) kaasa tõi. Filippus oli viie tuhande mehe söötmise juures. Ta oli Jeesuse juures ka Nelipühal, mil Püha Vaim end jüngritele ilmutas. Filippus palus Jeesusel neile oma isa näidata. Arvatakse, et hiljem jutlustas Filippus Kreekas ja Früügias ning suri Domitianuse märtrina tõenäoliselt Hierapolises. Sinna ta ka esialgu maeti. Hiljem viidi ta põrm Rooma Kaheteistkümne Apostli basiilikasse. Püha Jaakobus kirjutas "Püha Jaakobuse epistli". Rohkem pole temast aga midagi teada. Arvatavsti sai ta märtriks  juutide  kividega surnuks viskamise läbi 62. aastal.
Allikas: www.neitsimaarja.ee

23. aprill, püha Jüri, märter

Loe edasi: 23. aprill, püha Jüri, märterPüha Jüri (Georgios; ka Georg; hukati 303) oli Kapadookiast pärit ohvitser ja kristlik märter. Ta on sõjameeste, rüütlite ning talupoegade kaitsepühak. Veel on tema kaitse all talusulased, püttsepad, turvisevalmistajad ja sadulsepad. Püha Jüri kutsutakse appi maohammustuste, süüfilise, katku ja leepra puhul.

Püha Anselm, piiskop ja Kiriku doktor

Loe edasi: Püha Anselm, piiskop ja Kiriku doktorAnselm kuulutati Rooma-Katoliku Kirikus pühakuks 1494. aastal paavst Aleksander VI poolt. 21. aprillil tähistatakse roomakatoliku ja samuti luteri ning anglikani kirikus Anselmi pühaku päeva. Canterbury Anselm ehk Anselm Canterburyst elas aastatel 1033 – 1109. Ta oli Itaalia päritolu filosoof, teoloog ja Kiriku doktor, kes tegutses aastatel 1093–1109 Canterbury peapiiskopina. Anselm lahkus kodust 1059. aastal ja rändas mööda Burgundiat ja üle Alpide Prantsusmaale. Ta omandas põhihariduse benediktiinikloostris ning täindas end eraõpetajate käe all. Anselmi on peetud esimeseks õpetlasest filosoofiks kristlikus teoloogias, kus tema väitis, et Jumal on kõigi asjade ja mõtete vundamendiks.

22. veebruar on püha apostel Peetruse troonipüha. Kirikupüha

Loe edasi: 22. veebruar on püha apostel Peetruse troonipüha. Kirikupüha

Peetruse trooni aujärje püha tähistati Roomas juba 1. sajandist alates, väljendamaks Kiriku ühtsuse rajanemist apostellikul alusel.

Peetrus oli kalur Joona poeg. Ta kandis nime Siimon. Kui temast vend Andrease mõjul kristlane sai, andis Jeesus talle nimeks Cephas - Peetrus, mis tähendab "kalju". Peetrusest pidi saama kalju, millele ehitatakse kristlik kirik. Hiljem lausus Jeesus veel, et Peetrus saab "taevariigi võtmed" (Mt 16,19). Jeesus pühitseb Peetruse kui Kiriku peamise õpetaja, kelle amet kestab edasi ametijärglaste kaudu.

Issanda ilmumise suurpüha ja Missade ajad

Loe edasi: Issanda ilmumise suurpüha ja Missade ajad

6. jaanuar on Issanda ilmumise suurpüha. Sellel päeval külastasid Jeesuslast kolm idamaa tarka, kaasas kingitused: kuld, viiruk, mürr, et kummardada sündinud Kuningat. „Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama." (Mt 2:2). Kolm idamaa tarka: Caspar, Melchior ja Balthasar kuulutasid, et valgus on ilmunud maailma, sellest ka tunneme kolmekuningapäeva nn. Ilmumispühana (Epifaaniana). Nad rändasid arvatavasti 1500 kilomeetrit, et tunnistada sündinud Päästjast. Täht näitas neile teed, kuhu on sündinud Messias. Et idamaa targad tundsid ning mõistsid lugeda sõnumit, mida täht neile näitas, asusid nad teele Petlemma poole. Arvatavasti pärinesid targad Asüüriast, Pärsiast või Babülooniast, sest seal tegutses Kristuse sünniajal palju tähetarkku. Nad tulid Heroodese juurde, et küsida, kus on see juutide vastsündinud kuningas (Mt 2:2). Niisamuti tänaseni kristlased asetavad kolmekuningapäeval Jeesuse ette oma palved ja kummardavad teda kui Valgust, kes ilmus maailma ning sündis Päästjaks. Sellel pühal kirjutatakse kodude kaitseks kolme kuninga eesnimetähed - CMB - kodude ustele, mis on samuti palvesõnade esitähed: Cristus Mansionem Benedicat ehk Kristus õnnistab seda maja.

30. november: püha apostel Andreas

Loe edasi: 30. november: püha apostel AndreasAndreas oli Siimona Peetruse (Püha Peetruse) vend ja Galilea järve kalur. Alguses oli Andreas Ristija Johannese õpilane. Kui ta aga kuulis oma õpetajat Kristust „jumala talleks" nimetatavat, lahkus Andreas Ristija Johannese juurest ja järgnes Jeesusele. Oma vennale Siimonale ütles ta: "Oleme leidnud messia!" Andreas oli Kristuse esimene jünger - sellest ka tema kreeka keelest tulev nimetus protokleet – esmakutsutu. Andreasest sai esimene misjonär

18. november: Rooma pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse basiilikate pühitsemispäev

Loe edasi: 18. november: Rooma pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse basiilikate pühitsemispäevPeetri kirik ehk Püha Peetruse basiilika  on Vatikanis Püha Peetruse väljakul asuv kirik, mille ehitus algas 18. aprillil 1506 ja lõpetati 1626. See on ka püha Peetruse matmispaik. Otse peaaltari all paiknevad püha Peetruse säilmed. Esimest korda avalikult näidati Peetruse säilmeid 2013. aastal paavst Franciscuse poolt. Vatikanis on Peetruse basiilika all veel 91 paavsti hauad. Peetri kiriku kupli ehitas Michelangelo, kes sai katedraali ametlikuks arhitektiks 1546. aastal. Katedraali parempoolses võlvkäigus asub Michelangelo maailmakuulus skulptuur Pietà (1498 – 1499). Tegemist on Rooma-Katoliku Kiriku peakirikuga.  

Louis ja Zélie Martin

Loe edasi: Louis ja Zélie MartinPühapäeval, 18. oktoobril kanoniseeriti Vincenzo Grossi (1845-1917) Cremonast Itaaliast, ema Maria de la Purisima Salvat Romero (1926-1998) Madridist ning sealhulgas ka Lisieux Jeesuslapse Theresa vanemad, Louis Martin (1823 – 1894) ja Zélie Guerin (1831 – 1877).  
Louis Martin sündis Bourdeaux'i linnas Prantsusmaal 22. augustil 1823. aastal.