Katoliku Kirik Eestis11. juuli on Püha Benedictuse, Euroopa kaitsepühaku kirikupüha

Loe edasi: 11. juuli on Püha Benedictuse, Euroopa kaitsepühaku kirikupühaPüha Benedictust on peetud lääne monastitsismi isaks. Ta sündis aastal 480 Nursias, Spoleto lähistel Itaalias. Benedictus tähendab ladina keeles õnnistatut. Teda võib tõesti pidada õnnistatuks ning seda ka kinnitavad Benedictuse teod. Ta õppis Roomas, kuid pettus kiiresti suurlinna elus ja hakkas juba üsna noorelt eremiidiks Subiaco mägedes Itaalias. Seejärel lahkus ta Monte-Cassinosse, kuhu jäigi terveks elu ajaks. 530. aastal hakkas ta rajama sinna kloostrit. Benediktiini klooster on tegev Mont-Cassinos tänaseni. Monte-Cassinos koostas Benedictus benediktlaste ordureeglid (Regola), järgides neis kirikuisade Basileiose ja Cassianuse õpetusi. Samal ajal aga levis ordutegevus kogu maailma - Ordo Sancti Benedicti, lühend OSB.  Tegemist on ühe kuulsaima kloostritekstiga Kiriku ajaloos. Selles ta nõudis kuulekust ja kasinust ning kogukonna respekti. Benediktlaste esimene kohustus oli palvetada, õppida ja teha füüsilist tööd. Tööga tuli aidata  kannatavaid inimesi. Benedictus suri Monte-Cassinos 547. aastal.

3. juuli, apostel Toomas, kirikupüha

Loe edasi: 3. juuli, apostel Toomas, kirikupühaApostel Toomast teame üpris vähe, vaid tema uskmatust, mis kadus ülestõusnud õnnistegijat nähes, mil ta taaskinnitatuna hüüdis: "Mu Issand ja mu Jumal!" Pärimuse järgi kahtles ta ka Neitsi Maarja taevassevõtmises. Neitsi aga pani Tooma uskuma, visates talle taevast oma vöö. Teel Betaaniasse pakkus Toomas end Jeesusega koos surma minema.

29. juuni on Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse suurpüha

Loe edasi: 29. juuni on Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse suurpüha

Tallinna Peeter-Pauli Katedraali templipüha. Püha Missa kell 18. 
Hoidku pühad apostlid meie kogudust!


Püha Jumal, kes Sa selle päeva pühade apostlite
Peetruse ja Pauluse suurpühaks andsid,
võimalda oma Kirikul kõiki neid eeskirju järgida,
mis nad on esitanud kristliku religiooni põhialustena
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Josemaría Escrivá de Balaguer

Loe edasi: Püha Josemaría Escrivá de BalaguerJosemaría Escrivá sündis Barbastros, Hispaanias, 9. jaanuaril 1902. Tal oli neli õde – Carmen (1899-1994) ja neli nooremat, kes surid väga noorelt – ning üks vend – Santiago (1919-1994). Vanemad, José ja Dolores, andsid oma lastele sügavalt kristliku kasvatuse. 1915. aastal läks Josemaría isa tekstiiliettevõte pankrotti ja pere asus elama Logroñosse, kus José leidis teist tööd. Esimest korda tundis Josemaría oma kutsumust Logroños. Ta nägi lumel kerjusmunga paljaste jalgade jälgi, kes oli just seda teed läinud, ja tundis, et Jumal tahab temalt midagi,

24. juuni. Püha Ristija Johannese sünnipäev. Suurpüha.

Loe edasi: 24. juuni. Püha Ristija Johannese sünnipäev. Suurpüha. 

24. juuni on püha Ristija Johannes sünnipäev. Ristija Johannes oli Jeruusalemma preestri Sakariase ja Neitsi Maarja nõbu Eliisabeti poeg. Ta on ristimise sakramendi kaitsepühak Katoliku kirikus.  Evangeeliumi järgi ilmus Sakariasele peaingel Gabriel, kes ütles:

"Ära karda, Sakarias,
sest su anumist on kuuldud
ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja,

13. juuni on Padova püha Antoniuse, preester ja Kiriku doktori mälestuspäev

Loe edasi: 13. juuni on Padova püha Antoniuse, preester ja Kiriku doktori mälestuspäevPüha Antonius Padovast sündis Lissabonis, Portugalis, 1195. aastal. Astus algul augustiinlaste ordusse, kuid läks pärast preestrikspühitsemist üle frantsisklaste ordusse ja siirdus kuulutusreisile Aafrikasse, pidi aga haiguse tõttu sellest ettevõttest peagi loobuma. Paranenult jutlustas ta edukalt nii Itaalias kui Prantsusmaal, tuues paljusid eksiõpetusse langenuid Kiriku rüppe tagasi. Ta oli lähedane Püha Franciscusega Assisit.  Hiljem peale Franciscuse surma ta läks Padovasse, kus ta õpetustööd jätkas. Antonius oli tegelikult esimeseks ametlikuks teoloogiaõpetajaks oma orduvendade seas ja kirjutas palju Kiriku õpetusest lähtuvaid ja silmapaistvaid jutlusi. Ta suri Padovas 1231. a. Juba järgmisel aastal, 30. mail 1232 kuulutati ta paavst Gregorius IX poolt pühakuks. Paavst Pius XII kuulutas ta ka  Kiriku doktoriks 1946. aastal. Eestkostet paluvad noorpaarid, pered ning samuti palutakse kadunud asjade leidmiseks püha Antoniuse eeskostet.

11. juuni on püha apostel Barnabase kirikupüha

Loe edasi: 11. juuni on püha apostel Barnabase kirikupüha"Ent Barnabas ja Saulus, olles lõpetanud oma teenistuse Jeruusalemmas, tulid tagasi ja võtsid enestega kaasa Johannese, keda hüüti Markuseks" (Ap 12:25). Püha Barnabas sündis Küprose saarel. Evangeeliumis on teda mainitud kui üht esimest Kristuse õpilast. Kuulutas esmalt Antiookias, siis oli püha Pauluse saatjaks tema esimesel rännakul. Viibis apostlite kontsiilil Jeruusalemmas ja naases kodumaale, kus evangeliseeris kuni surmani. 

 

Pühima Kolmainu Suurpüha

Loe edasi: Pühima Kolmainu Suurpüha

Pühapäev, 22. mai on Kolmainu suurpüha. Inimene usub Jumalasse, see tähendab uskuda ühteainsasse Jumalasse kolmes isikus: Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse. Niisamuti on Kiriku usk üks, sest Kirik tunnistab ühtainsat Jumalat - Isa, Poega ja Püha Vaimu - ning selle läbi tuleb pääsemine. Nii on kristliku usu ja elu keskne saladus pühima Kolmainsuse saladus, ütleb Kompendium (44), sest kristlane võtab vastu ristimist Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Kolm jumalikku isikut, kes on lahutamatud oma ühtses olemuses, on lahutamatud ka oma toimimises. Kolmainsus toimib ühtse ja samana. Nädal peale Nelipühi, peab Kirik Pühima Kolmainsuse püha, kus levitatakse Kolmainsuse osadust selle saladusega. Viiskümmend päeva pärast Ülestõusmist, Nelipühade pühapäeval, kallas kirgastatud Kristus külluslikult välja Püha Vaimu ning ilmutas Vaimu Jumala isikuna, nii et ilmutus pühimast Kolmainsusest sai täielikuks. Kristuse ja Püha Vaimu missioonist sai Kiriku missioon (Kompendium 144).

Püha Filippo Neri, 26. mai

Loe edasi: Püha Filippo Neri, 26. maiFilippo Neri, tuntud ka kui Rooma Apostel, sündis Firenzes 1515. aastal advokaadi Francesco Neri noorima pojana. 18. aastaselt läks noor Filippo Rooma, kus ta õppis moraalteaduseid augustiinlaste ordu juhendamisel. Sellel perioodil alustas Filippo Neri samuti tööd vaeste ja haigete juures. Tema missionitöö sai kohe kuulsaks Roomas ning ta otsis pidevalt võimalust, kuidas jõuda vaeste juurde Rooma agulites ning anda tunnistust neile Jeesusest Kristusest.