Katoliku Kirik EestisPühapäev 4. juuni on Nelipüha

 
Loe edasi: Pühapäev 4. juuni on Nelipüha

Tule, Looja Vaim,
puuduta omade meeli,
täida taevase armuga
oma loodud südameid!

 

Pühapäev, 20. mail on Nelipüha! Nelipühal paljud vennad ja õed Kristuses võtavad vastu kinnitamise sakramenti. Palvetagem nende eest. 
Uskuda Pühasse Vaimusse tähendab tunnistada usku, et Püha Vaim on pühima Kolmainsuse kolmas isik, kes lähtub Isast ja Pojast ja keda koos Isa ja Pojaga kummardatakse ja austatakse. Vaim on läkitatud meie südamesse (Gl 4:6), et me saaksime uue elu Jumala lastena. Viiskümmend päeva pärast Ülestõusmist, Nelipühade pühapäeval, kallas kirgastatud Kristus külluslikult välja Püha Vaimu ning ilmutas Vaimu Jumala isikuna, nii et ilmutus pühimast Kolmainsusest sai täielikuks. Kristuse ja Püha Vaimu missioonist sai Kiriku missioon, kes on läkitatud kuulutama ja levitama Kolmainsuse osaduse saladust. 

Püha Vaim ehitab, hingestab ja pühitseb Kirikut. Armastuse Vaimuna taastab Ta ristitutes Jumala-sarnasuse, mis läks kaduma patu läbi, ning laseb neil Kristuses osa saada pühima Kolmainsuse elust. Ta läkitab nad tunnistama Kristuse tõest ja suunab nende tegemisi nii, et kõik võiksid kanda Vaimu vilju (Gl 5:22).

Püha Vaimu ande on seitse: tarkus, mõistmine, hea nõu, meelekindlus, teadmine, vagadus ja jumalakartlikus.

Püha Vaimu viljad kui igavese kirkuse viljad on armastus, rõõm, rahu, kannatlikus, lahkus, headus, pikameelsus, leebus, ustavus, tagasihoidlikkus, mõõdukus, karskus.

Allikas: Kompendium

22. mai - Cascia püha Rita, orduõde

Loe edasi: 22. mai - Cascia püha Rita, orduõdePüha Rita Casciast, sündinud Margherita Lotti (1381-1457) oli Itaalia nunn ja pühak Katoliku Kirikus. Ta abiellus noorelt ja abielu kestis kaheksateist aastat, kandes endas kristliku abielu, naise ning ema kohustusi, ning andes edasi tõelist emalikku pühendumist oma perekonnale, kus tihti aga püha Rital tuli vastupidise kohtlemisega arvestada lähtudes oma abikaasa raskest iseloomust. Peale 18 aastat abielu, kui ühel päeval mõrvati tema abikaasa, liitus püha Rita augustiinlaste naisorduga. Kloostris elas püha Rita väga kuulekalt ja pühendunult ning tihti tema lihasuretamised viisid üleloomulike kogemusteni. Temale on osaks saanud mitmed ilmutused läbi tema pühendumise Kristuse kannatustele.

13. mai on Fátima Neitsi Maarja päev

Loe edasi: 13. mai on Fátima Neitsi Maarja päevFátima Neitsi Maarja püha teame Neitsi Maarja ilmutuse läbi, mida nägid kolm last 16 korral Fátima külas Portugalis 1917. aastal maikuust kuni oktoobrini. Lastele, Lucia 10. aastane, Francesco 9. aastane ja Giacinta 7. aastane, ilmutas Maarja ja palus neil iga päev palvetada roosipärga, palvetada paljude patuste eest ning nende eest, kes on põrgutules. Fátima Maarja ilmutus märgib samuti esimese ja teise maailmasõja ettekuulutust ning Johannes Paulus II atentaati. Maarja ilmutuse tekstid avaldati ametlikult peale 1960. aastat kui Lucia lahkus siit ilmast, sest see oli tema palve. 13. mail, Fatima Maarja päeval, toimus 1981. aastal atentaat Johannes Paulus IIle Püha Peetruse väljakul Roomas. Tänavu möödub sellest 35. aastat. Hiljem paranenuna paavst Johannes Paulus II külastas Fátima linna Portugalis. Portugalis on ka Fátima Maarja kuju sisse asetatud paavsti tabanud kuul. Fátima päeval on sobilik palvetada Fátima Maarja poole ning paluda tema eeskostel kaitset kõige kurja eest - Mu Jeesus, andesta meile meie patud, päästa meid põrgutulest ja võta taevasse kõik hinged, eriti aga need, kes Sinu armu kõige enam vajavad. Aamen.

 

 

29. aprill on püha Siena Katariina kirikupüha

Loe edasi: 29. aprill on püha Siena Katariina kirikupüha

Püha Siena Katariina kirikupüha Missa toimub 29. aprillil kell 12.00 Dominikaani Vendade Ordu kloostri kabelis Müürivahe 33, Tallinnas. Missat pühitseb piiskop Philippe Jourdan.

 
Kes oli püha Siena Katariina?
Katariina, perekonnanimega Benincasa, sündis 25. märtsil 1347. aastal Itaalias Sienas. Ta oli villavärvija Giacomo ja tema naise Lapa kahekümne kolmas laps kahekümne viiest. Ta perekond kuulus keskmiselt rikaste käsitööliste hulka, kelle seisus muutus tol ajal üha tähtsamaks. Poliitiline olukord soodustas kodanike aktiivsust nii majanduse kui ka kultuuri alal, mis viis niinimetatud kuldse ajastu tekkimisele.

28. aprill on Püha Louis-Marie Grignion de Montfort'i mälestamispäev

Loe edasi: 28. aprill on Püha Louis-Marie Grignion de Montfort'i mälestamispäevLouis-Marie Grignion de Montfort'i võib pidada marioloogia suurimaks klassikuks. Ta on Katoliku Kiriku pühak, kes elas aastatel 1673–1716.

Louis de Montfort sündis Montforti külas Prantsusmaal, Rennes linna lähistel 1673. aastal ja peale hariduse saamist jesuiitide juures, aastal 1700 pühitseti ta kohaliku piiskopkonna preestriks. Peale seda koheselt alustas Louis de Montfort oma missionitegevust, liikudes ringi kogu Prantsusmaal.

25. aprill, püha apostel ja evangelist Markus. Kirikupüha

Loe edasi: 25. aprill, püha apostel ja evangelist Markus. KirikupühaPüha evangelist Markust tunneme Markuse Evangeeliumi järgi, mis teadaolevalt pandi Markuse poolt kirja 12 aastat peale Jeesuse taevasse minemist. Markus hukati 67. aastal, surres seega märtrisurma. Arvatakse, et ta oli Aleksandria kiriku rajaja ja selle esimene piiskop (Aleksandria paavst). Markus oli Evangeeliumi koostamise ajal koos Peetrusega Roomas ja tema Evangeelium kirjaldab kõige täpsemalt neid sündmuseid,  mis leidsid aset Peetruse ja Jeesuse vahel. Loe edasi:

19. APRILL ON JUMALA HALASTUSE PÜHAPÄEV

Loe edasi: 19. APRILL ON JUMALA HALASTUSE PÜHAPÄEV

 

Ülestõusmispühale järgneval pühapäeval tähistab Kirik Jumala Halastuse püha. Aastal 1934, kuuletudes oma vaimuliku juhendaja, isa Michał Sopoćko soovile, hakkas poola nunn õde Maria Faustina Kowalska pidama isiklikku päevikut, millele ta andis nime „Jumala Halastus minu hinges“. See sisaldab üksikasjalikke ülestähendusi talle osaks saanud sügavatest ilmutustest Jumala halastuse kohta ning erakordsetest vaimsetest läbielamistest, mida ta koges. Issand Jeesus Kristus valis õde Faustina oma Jumala Halastuse Apostliks ja Sekretäriks, et kogu maailm võiks tundma õppida Tema suurt sõnumit. Kord ütles Ta õde Faustinale: „Sa oled minu Halastuse sekretär, ma valisin su sellesse ametisse praeguses ja tulevases elus” (Püha Faustina „Päevik“, 1605). Püha Faustina päevikust hakkas eriline Jumala Halastuse sõnum ja vagadus levima üle kogu maailma.

29.03 Palmipuudepüha

Loe edasi: 29.03 Palmipuudepüha

29. märts on Palmipuudepüha ehk Issanda Kannatuspühapäev. Sel päeval tähistame Kristuse teekonda ning sisenemist Jerusalemma, kus rahvas joovastavalt tervitas Kristust kui Kuningat, mida oli juba prohvet Sakaria ettekuulutanud. Palmiokste kandmine tähendab hinges ühineda Jerusalemma rahvaga, kes asetasid Kristuse teele palmioksi, kui ta eeslisälu seljas Jerusalemma sisenes. Jeesus teadis juba, mis teda ees ootab. Palmidpuudepühaga algab Püha Nädal, mille kulminatsiooniks on Kristuse kannatamine, ristisurm ja ülestõusmine.

19. märts on Püha Joosepi kirikupüha

Loe edasi: 19. märts on Püha Joosepi kirikupüha 

Püha Joosepi püha tähistasid esmakordselt ristisõdijatega kaasa läinud frantsiskaani mungad Jeruusalemmas XII saj. 1479. a. viis paavst Sixtus IV selle püha kogu Kirikus sisse kui kirikupüha. Pius IX kuulutas 1870. aastal püha Joosepi Kiriku kaitsepühakuks ja muutis tema tähtpäeva suurpühaks. Püha Joosep on puuseppade, isade, tööliste kaitsepühak. Tema poole pöördutakse kahtluste ja kõhkluste korral, aga ka maja, korteri või peavarju otsinguil. Tema poole pöörduvad ka surijad. Püha Joosep on Kiriku kaitsepühak.  Tegemist on ka kirikus käimise kohustusliku pühaga. 

Püha Joosep, palu meie eest!

Püha Joosepi litaania*

Issand, halasta.
Issand, halasta.
Kristus, halasta.
Kristus, halasta.
Kristus, kuule meid.
Kristus, võta meid kuulda.

18. märts Jeruusalemma püha Kyrillose, piiskopi ja Kiriku doktori mälestuspäev

Loe edasi: 18. märts Jeruusalemma püha Kyrillose, piiskopi ja Kiriku doktori mälestuspäevJeruusalemma püha Kyrillos sündis 315.a. kristlikus perekonnas ja sai 348.a. Jeruusalemma piiskopiks. Sagedaste väljaastumiste eest ariaanide vastu pagendati teda korduvalt. Tema pastoraalsest tegevusest annavad tunnistust arvukad jutlused, mis käsitlevad pühakirja traditsiooni ja katoliiklikku õpetust. Püha Kyrillos suri 386.a.

Allikas. neitsimaarja.ee