Katoliku Kirik Eestis11. veebruar on Lourdes'i Maarja päev

Loe edasi: 11. veebruar on Lourdes'i Maarja päev


11. veebruaril 1858. aastal leidis Lourdes'is aset Neitsi Maarja ilmutus ja sellest ajast peale on saanud Lourdes'est paljude palverännakute sihtpunktiks. Jumalaema ilmus 14-aastasele Marie Bernarde Soubrious'ile, kelle hellitusnimi lapsepõlves oli Bernadette. Bernadette oli pärit vaesest möldriperest. Lapsena koolerat põdenud astmahaige tüdruk nägi Maarjat kokku 18. korral. Neist ühel korral ütles Maarja tütarlapsele: "Mina olen Pärispatuta Saadud."

11. veebruar on ka ülemaailmne haigete päev. Sellel päeval Kirik palvetab eriti haigete inimeste eest. 

10. veebruar on Püha Skolastika mälestuspäev

Loe edasi: 10. veebruar on Püha Skolastika mälestuspäevPüha Skolastika oli Püha Benedictuse kaksikõde. Elas aastatel 480 - 543. Nagu vendki, pühendas ta oma elu Jumalale. Jumala kutsumuse leidis ta lugedes Gregorius Suure raamatut "Dialoogid". Ta jälgis venna vaimulikku teekonda ning Jumala teenimist. Ta asutas benediktiini ordu naisharu. Tema surmahetkel palvetanud tema vend oma kongis. Seal nägi ta nägemuses oma õe hinge tuvi kujul taevasse tõusmas. Seejärel teatas ta õe surmast munkadele ning käskis tema keha kloostrisse tuua, kus see maeti hauda, mille Püha Benedictus oli enda jaoks teinud.

Püha Skolastika on benediktiinide naisharu kaitsepühak. 

6. veebruar püha Paulus Miki ja 25 märtrtrist kaaslast

Loe edasi: 6. veebruar püha Paulus Miki ja 25 märtrtrist kaaslastPüha Paulus Miki sündis 1564. aastal Jaapanis Tounucumadas. Õppis jesuiitide juures ning hiljem jesuiidina (pühitseti 1580) kuulutas Evangeeliumi kohaliku rahva seas. Ta oli esimene jaapanlasest märter roomakatoliku kirikus. Raskel katoliiklaste tagakiusamise ajal, aastal 1596, ta vangistati koos 25 kaaslasega, kus neid piinati ja lõpuks 5. veebruaril 1597. aastal löödi risti. Piinamise ajal olevat Paulus Miki ja ta kaaslased lugenud kogu aeg Usutunnistust ning hukkamisel olevat Paulus Miki andestanud kõigile oma hukkajatele ning piinajatele. Kõik märtrid kanoniseeriti paavst Pio IX poolt aastal 1862 ning nende mälestuspäevaks määrati 6. veebruar. 

5. veebruar püha Agata, neitsi, märter

Loe edasi: 5. veebruar püha Agata, neitsi, märterPüha Agata oli pärit jõukast Sitsiilia perest. Juba varases nooruses pühendas ta ennast Kristusele. Oma iluga tõmbas ta oma kodukohas, Etna jalamil, Sitsiilia asehaldur Quintianuse tähelepanu. Uskliku tütarlapsena aga vastas talle, et kuulub igavesti oma taevasele peigmehele. Seepeale vihastus Quintianus ja lasi teda piinata kõige hirmsamal kombel.  Püha Peetrus ja teda saatev ingel ravitsesid püha Agata aga terveks ning maavärin päästis ta tulest. Lõpuks palus vaevatud pühak Jumalalt, et surm ta piinadest vabastaks. Ta suri arvatavasti 251. aastal. Püha märter Agata päeval pühitsetakse Missadel leiba.

3. veebruar on püha Blasiuse päev

Loe edasi: 3. veebruar on püha Blasiuse päevPüha Blasius oli Armeenia piiskop-märter. Oma elukutselt oli ta arst. Ta sündis jõukas kristlikus perekonnas ja sai noorelt Sebaste piiskopiks. Eraldunud eremiidina koopasse ravitses ta seal metsloomi. Blasius päästis ime läbi ka ühe kalaluu allaneelanud poisi lämbumisest. Keiser Liciniuse kütid avastasid Blasiuse. Üllatunud, et metsloomad talle häda ei tee, võtsid nad ta kaasa. Kuberner Agricola mõistis kristlasest Blasiuse süüdi ning pani ta vangi. Püha Blasius pidi oma usu eest taluma kohutavaid piinu - tema ihu rebiti rauast kraasidega, seejärel visati järve. Tema haavad paranesid aga Jumala abiga ning ta olevat jutlustades kõndinud vee peal. Lõpuks raiuti tal pea maha. Tema surmaeelseks sooviks oli, et kõik haiged terveneksid. Püha Blasius suri umbes 316. aastal. Püha Blasius on kurguhaiguste patroon ning kõikidel Missadel toimub eriline õnnistamine Püha Blasiuse eeskostel kurguhaiguste eest.

2. veebruar on Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev

Loe edasi: 2. veebruar on Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev 2. veebruar on Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev. Missad katedraalis toimuvad  neljapäeval 2. veebruaril kell 8 ja kell 18.00. Kõikidel Missadel õnnistatakse kaasatoodud küünlaid.

Issanda templissetoomise pühal möödub nelikümmend päeva Issanda sündimisest. Neitsi Maarja tuli Püha Vaimu ajel pühakotta, et tuua ohver sündinud poeglapse eest, kuid seal templis oli ees Siimon, kes ütles "Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet,  mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile." (Lk 2 : 29-32).

31. jaanuar Püha Giovanni Bosco

Loe edasi: 31. jaanuar Püha Giovanni BoscoPüha Giovanni Boscot mäletatakse 31. jaanuaril ja roomakatoliku kirikus peetakse teda kõikide noortetöö, kasvatustöö ning haridustöötajate pühakuks. Püha Giovanni Bosco sündis 16. augustil 1815 Becchis, Itaalias. Juba lapsena tundis ta kutsumust saada preestriks. Õppides seminaris oli ta õnneliku ja pühendunud elu eeskujuks. 1841. aastal ordineeriti ta preestriks. Don Bosco oli väga kiindunud oma sünnikohta ja näitas alati huvi õpetustööle just Becchis ja selle lähistel. Ta hakkas noortele korraldama kateheesikursusi. Võib märkida, et tema kogu elu seisnes teiste õpetamises ja kasvatustöö arendamises. Tema kateheesikursusest kasvas välja kool vaestele ja raskestikasvatatavatele noorukitele. Neile anti haridus, õpetati ametit ning armastama Jeesust. Giovanni oli esimene, kes asutas ametikoole Itaalias. Tema õpetamismeetod "mängi – õpi – palveta" töötas hästi 100 aastat tagasi ja töötab ka tänapäeval. Giovanni Bosco tugevuseks oli armastus noorte inimeste vastu ja nende probleemide mõistmine. Püha Giovanni Bosco eeskostel võime palvetada pühapäevakoolis tegutsevate preestrite, õpilaste ja õpetajate ning lastevanemate eest.

28. jaanuar, Aquino püha Thomas, preester ja Kiriku doktor

Loe edasi: 28. jaanuar, Aquino püha Thomas, preester ja Kiriku doktorPüha Aquino Thomas, Püha Thomas (1225–74), Itaalia filosoof ja teoloog, oli dominiiklaste ordu liige. Lõi Aristotelese õpetusel põhineva kristliku filosoofia süsteemi (tomismi), mis on aastast 1879 roomakatoliku kiriku ametlik filosoofia. Kuulsaimad kirjutised „Summa Theologiae", „Summa contra Gentiles".

Ta sündis Itaalias kõrgaadli peres. Varakult saadeti ta õppima kloostrisse, kuna üks perekonna sugulane oli tegev Monte Cassinos, benediktlaste kloostris, ja arvati, et see sama tee ehk mungakutse peaks olema ka perekonna noorema poja jaoks õige. Ja noort Aquino Thomast tõmbas usuelu. Ta astus Napolis õppides dominiiklaste ordusse, umbes aastal 1243. Elas ja õppis siis Napoli konvendis mõned aastad ja hiljem, olles andekas õpilane, suundus õppima Kölni Albert Suure juurde. Taas olnud silmapaistev õpilane Saksamaal, läks noor Thomas koos Albertiga Pariisi Sorbonni edasi õppima.

Apostel Pauluse pöördumispäev. Kirikupüha

Loe edasi: Apostel Pauluse pöördumispäev. Kirikupüha25. jaanuar on apostel Pauluse pöördumispäev. Apostel Paulus teel Damaskusesse nägi välgatavat valgust taevast ja ta kuulis häält, mis ütles talle: „Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad?". Ja ta küsis: „Kes sa oled, isand? ja tema ütles: „Mina olen Jeesus Naatsaretlane, keda sina taga kiusad!" (Ap 22: 7,8) ning nii pöördus Saulus, lasi end ristida ja seejärel oli järgnevad kolm aastat üksinduses. Tema nimeks sai peale pöördumist Paulus. Ta on 1. sajandil elanud Jeesuse kõige tuntum järgija. Apostel Pauluse pöördumise päeval palvetab kogu Kirik kristlaste ühtsuse eest maailmas.

21. jaanuar on püha Agnese mälestuspäev

Loe edasi: 21. jaanuar on püha Agnese mälestuspäevPüha Agnes sündis umbes aastal 291 Roomas. Ta oli 13 aastat vana, kui pühendus ristiusule. Tema armastus Jumala vastu oli väga suur ja ta vihkas pattu rohkem kui surma. Agnes oli väga kaunis ja paljud noormehed soovisid temaga abielluda. Kuid tütarlaps vastas: "Jeesus Kristus on mu ainus Peig". Rooma prefekti poeg sai väga pahaseks, kui Agnes keeldus tema abieluettepanekust. Ta püüdis neiu otsust kõigutada kallite kingituste ja lubadustega, kuid Agnes vastas alati: "Ma olen juba lubatud Issandale. Ta on säravam kui päike ja tähed ning ütles, et ei jäta mind kunagi."