Katoliku Kirik EestisPaavst Benedictus XVI lühike elulugu

Loe edasi: Paavst Benedictus XVI lühike eluluguPaavst Benedictus XVI, kodaniku nimega Joseph Ratzinger, sündis 16. aprillil, 1927. aastal, Marktl am Innis, Saksamaal. Ta ordineeriti preestriks 29. juunil 1951. aastal. Ta õppis Müncheni Ülikoolis ning Freisingi kõrgkoolis teoloogiat ja filosoofiat. 1953. aastal kaitses ta doktorikraadi teoloogias tööga "Rahvas ja Jumalariik Püha Augustinuse käsitluses Kiriku doktriinist". Neli aastat hiljem sai ta ülikooliõppejõu kvalifikatsiooni. Tema tegevus oli ka laialdaselt tuntud Vatikani Teisel Kirikukogul, kus ta abistas Kölni peapiiskopi Joseph Fringsi. Olulisema esimese raamatu andis Ratzinger välja peale Vatikani Teist Kirikukogu, aastal 1968, mis on ka eesti keeles ilmunud ja kannab nimetust "Sissejuhatus kristlusesse", see on kogumik, mis on koostatud ülikoolis antud loengute põhjal ja keskendub usutunnistusele. Tema piiskopiks pühitsemine toimus mais 1977. aastal ja sama aastal juunis määras Paulus VI ta kardinaliks. Mõni aasta hiljem, kui Peetruse järglasena oli ametisse astunud Johannes Paulus II, määras viimane kardinal Ratzingeri 1981. aastal Usudoktriini Kongregatsiooni prefektiks. Lisaks sellele ametipostile osales kardinal Ratzinger erinevate komisjonide ja kolleegiumide töös. 2005. aastal, kui lahkus Johannes Paulus II oma Isa koju, sai valituks kardinal Ratzingeri 265. Peetruse järglaseks.