Katoliku Kirik EestisJohannes Paulus II tervitus Eesti apostellikule administraatorile (2004)

Auväärsele vennale
monsenjöör PETER STEPHAN ZURBRIGGENILE,
Glastonia titulaarpeapiiskopile
ja Eesti apostellikule administraatorile

 

11. novembril 1924. aastal lõi minu eelkäija Pius XI Eesti apostelliku administratsiooni, nimetades peapiiskopiks monsenjöör Antonio Zecchini, S.J., andes nii kohalikule katoliku kogukonnale ka juriidilise struktuuri. Sellest rõõmustavast sündmusest on möödunud juba kaheksakümmend aastat ning mul on rõõm saata Teile, auväärne vend, ja Teie juhitavale Jumala rahvale soojad tervitused.

Sel puhul ei saa jätta meenutamata katsumusi, mis eesti väike katoliku kogukond on pidanud nende kaheksakümne aasta jooksul läbi tegema. Kuid nagu ma nägin oma Eesti-visiidil 10. septembril 1993. aastal, olete te suutnud raskuste kiuste säilitada usu väärtusliku pärandi ja kutsute oma kodumaad õigustatud uhkusega Jumalaema maaks - Maarjamaaks.

 

Nõnda ühinen ka mina tänupalvetega, mis eesti katoliiklased saadavad Issanda poole, kes võitis kurjuse väed ja õhutas oma lõpmatus halastuses usu leeki, mis ei kustunud ka ränkade kannatuste kiuste.

2. Eesti apostelliku administratsiooni rajamise kaheksakümnendat aastapäeva on katoliiklased pidulikult tähistanud mitmesuguste vaimsete ja pastoraalsete ettevõtmistega. Eelmise aasta novembrikuus alanud üritused kulmineerusid käesoleva aasta 1. novembril, "euharistia-aasta" alguses ja peagi pühitsetakse pidulikult ka pärispatuta saamise suurpüha.

Me tähistame sel aastal pärispatuta saamise dogma saja viiekümnendat aastapäeva ning sel puhul soovis eesti katoliku kirik seada end Jumalaema erilise eestkoste alla, et Maarja õpetaks usklikele, kuidas võtta vastu oma jumaliku Poja Ihu ja Vere andi, mida Ta iga päev pakub Püha Armulaua müsteeriumis leiva ja veini näol.

Ma kutsun eesti katoliiklasi üles kuulama Taevase Ema häält, kes nagu kunagi Kaana pulmas kutsub ka praegu Issanda jüngreid tegema seda, mida tahab Issand, et neist saaksid Tema üha kindlameelsemad tunnistajad kaasaja maailmas.

Leides lohutust ja jõudu kõigi nende arvukate märtrite eeskujudest, kes on valanud oma verd evangeeliumi eest ja kelle sekka kuulub ka peapiiskop monsenjöör Eduard Profittlich, S.J., vaadaku eesti katoliku kirik usalduslikult tulevikku ning hoidku ühtekuuluvust kogu üleilmse kirikuga, teades, et Issanda arm on temaga.

Eesti väike katoliku kogukond andku ikka tunnistust evangeelsest täiusest ning olgu õigluse ja ühtsuse poole püüdleva ühiskonna sool ja pärm.

Nende tunnetega südames, paludes Issanda õndsa ema lakkamatut ja heldet eeskostet, saadan ma Teile ja kõigile usklikele, keda Te juhite, oma erilise apostelliku õnnistuse, ohtrate taevaste hüvede pandi.

Vatikanis 30. novembril 2004, apostel Püha Andrease päeval

Johannes Paulus II

Social button for Joomla