Katoliku Kirik EestisÜlemaailmse Noortepäeva (WYD) sümbolid

Loe edasi: Ülemaailmse Noortepäeva (WYD) sümbolidÜlemaailmset Noortepäeva saadavad kaks sümbolit – Püha Aasta Rist ja Salus Populi Romani (Rooma rahva kaitsja) nimeline Jumalaema ikoon. Need sümbolid on kohal ja nähtavad noortepäeva põhisündmustel. Noortepäeva eel rändavad need sümbolid ringi tolles riigis, mis korraldab noorte kohtumist. Uue noorte põlvkonna jaoks osutavad need sümbolid Noortepäeva tõelisele “põhjusele”: õppida Jeesust lunastusmüsteeriumis üha sügavamalt tundma ja anda oma elu Jumalaema kaitse alla.

“Armsad noored, Püha Aasta lõpul usaldan ma teie kätte selle Juubeliaasta märgi: Kristuse Risti! Kandke seda läbi maailma märgina Kristuse armastusest inimkonna vastu ja kuulutage kõigile, et üksnes Kristuse surmas ja ülestõusmises võime leida pääsemise ning lunastuse.”

Püha Johannes Paulus II, Roomas, 22. aprillil 1984

Rist

See puidust rist, mida kutsutakse tänapäeval “Ülemaailmse Noortepäeva ristiks” valmistati 1983. aastal, et tähistada Lunastuse Juubeliaasta algust (25.03.1983–22.04.1984). Püha Aasta avamisel tõid noored selle risti Püha Peetruse Basiilikasse, kuhu see jäi kogu Juubeliaastaks. Püha Peetruse hauakambri kõrvale asetatuna saatis see pidustusi ja palverändurite rühmi, kes külastasid Vatikani. Nende hulgas oli ka noori, kes esindasid liikumisi ja kogukondi, mis vastasid kollektiivselt Püha Isa kutsele.


Noored palusid paavsti, et too annaks pärast Püha Aasta pidustuste lõppu risti neile ning Püha Isa täitis nende soovi. Esimesel Ülestõusmispühal andis ta Püha Aasta risti neile, öeldes: “Ma usaldan teie kätte selle Juubeliaasta märgi: Kristuse Risti! Kandke seda läbi maailma märgina Kristuse armastusest inimkonna vastu ja kuulutage kõigile, et üksnes Kristuse surmas ja ülestõusmises võime leida pääsemise ning lunastuse.”


See sündmus ei olnud mitte üksnes algus risti rändamisele läbi maailma, vaid oli ka Ülemaailmse Noortepäeva sõnumitoojaks. See rist on kohtumine, hetk, mil noored kogevad kõigepealt Lunastuse Müsteeriumit isiklikult ja viivad seda hiljem maailma, oma eakaaslastele, perekondadele ja kaaskodanikele. Sellepärast peetigi esimene Ülemaailmne Noortepäev (ja peetakse tänini noortepäevi piiskopkondades) Palmipuudepühal – vahetult enne ülestõusmispühi.

Alguses viisid noored risti oma staapi (San Lorenzo keskusesse), mis on püha Johannes Paulus II asutatud noortekeskus Vatikanis. Seal elab rist alaliselt ja sealt kannavad noored selle välja, kui see asub uutele rännakutele. Esmalt läks see Katoliiklike Päevade ajaks Saksamaale (1984) ja hiljem juba teistesse Euroopa riikidesse. 1987. aastal toimus Buenos Aireses teine Ülemaailmne Noortepäev (ja esimene väljaspool Itaaliat) ning esimest korda viidi rist Euroopast väljapoole. Sellega algas risti palveränd ümber maailma.


Tänaseks on Noortepäeva rist viibinud kõikidel kontinentidel kaasaarvatud riikides, mis seisavad silmitsi sõja ja konfliktidega. Noored tõid selle kaasa pühamutesse ja religioossetele üritustele, aga ka kõikjale, kus kaalukas usu tunnistus on vajalik. Selle risti kõrval peeti palvusi keset New York’is toimunud Maailma Kaubanduskeskuse (World Trade Centre) rünnakuid ja Rwanda Vabariigis, mis on hädas verise kodusõja tagajärgedega. See rist ei külastanud mitte üksnes ÜRO peakorterit vaid ka väikeseid koole, haiglaid ja vanglaid.

14. aprillist 2014. on Noortepäeva rist ja Jumalaema ikoon rännanud mööda Poola piiskopkondi, et Poolat Ülemaailmseks Noortepäevaks ettevalmistada.

Salus Populi Romani nimeline Jumalaema ikoon

Loe edasi: Ülemaailmse Noortepäeva (WYD) sümbolidMaal Jumalaemast, mis kannab nime Salus Populi Romani ja asub Itaalias, on üks enim austatud Neitsi Maarja kujutisi. Pealkiri “Rooma rahva kaitsja” ulatub tagasi 6.sajandi lõpul toimunud sündmustesse, mil Rooma elanikkond kannatas raske katkuepideemia käes. Aastal 590 kandis paavst Gregorius Suur seda Maarja pilti protsessioonil paludes, et Maarja linna päästaks. Siis nägi ta taevas inglit katmas oma karistuse mõõka. Varsti pärast seda lõppes katku levik.


Täna asub see armude poolest kuulus Jumalaema ikoon Roomas Santa Maria Maggiore basiilikas. See on paik, mida roomlased külastavad palverännakutel rohkete palveintentsioonidega. Ka paavst Franciscusel on kombeks alustada ja lõpetada oma apostellikud reisid Neitsi Maarja basiilikas.

Esimest korda ilmus Jumalaema sellise kujutise näol Noortepäevale 2000. aastal, kui ikooni koopia asetati paavsti altarile Tor Vergatas.

Kolm aastat hiljem, piiskopkondades toimunud ettevalmistuspäevade ajal ärgitas püha Johannes Paulus II noori Maarja kaudu Jeesusele lähenema. Oma sõnumis 2003. aasta Noorte Päevaks seletas ta: “Maarja anti teile selleks, et aidata teil astuda Jeesusega ehtsamasse ning isiklikumasse suhtesse. Oma eeskujuga õpetab Maarja teid Teda armastusega silmitsema, sest Tema on meid enne armastanud.” Sellel noorte kohtumisel andis paavst ikooni koopia noortele, et see rändaks ühes ristiga ümber maailma. Ta andis noortele edasi oma päranduse: juhtmõtte “Totus Tuus”, mida kannavad endaga järeltulevad noorte põlvkonnad “Ülemaailmse Noortepäeva” Jumalaema jalge ees.

“Teadke, et rasketel aegadel, mida kõik kogevad, ei ole te üksi: nagu Johannesele risti jalamil, nii annab Jeesus oma Ema ka teile, et ta teid oma heldusega lohutaks.”

Püha Johannes Paulus II - sõnum 2003. aasta Ülemaailmseks Noorte Päevaks

Need kaks sümbolit – rist ja Jumalaema ikoon – rändavad igal aastal pika tee, et noored võiksid nende kaudu kohtuda Jeesus Kristusega ja oleksid alati valmis andma kaitset nende ees, kes kutsuvad neid aru andma nendes elava lootuse kohta.