Ülemaailmne katoliiklik noortepäev

Ülemaailmse Noortepäeva algatamine oli järjekordne näide paavst Johannes Paulus II suurest huvist noorte vastu, mida ta väljendas oma ametiaja algusest peale. Juba oma ametisse seadmisel ütles ta noortele: „Teie olete maailma tulevik, teie olete Kiriku lootus, te olete minu lootus.“ 13. märtsil 1983 avas ta Vatikanis San Lorenzo nimelise noortekeskuse, ja kui ta kaks nädalat hiljem pidulikult Erakorralise Lunastuse Juubeliaasta avas, võttis ta keskuse noortelt vastu puidust risti, millest on saanud Püha Aasta sümbol. Palmipuudepüha pidustuste lõpul, 22. aprillil 1984. aastal palus ta, et noored kannaksid seda risti lunastuse märgina ja oma usu tunnistusena üle kogu maailma. Noored vastasid paavsti palvele. Ühtlasi vastasid nad ka tema kutsele tulla 1985. aastal Rooma, ÜRO poolt välja kuulutatud Rahvusvahelise Noorte Aasta kohtumisele, sündmus, mis andis Pühale Isa paavst Johannes Paulus II inspiratsiooni korrapärastele noorte kohtumiste kogunemiseks.

Jõuluõhtul selgitas paavst Johannes Paulus II Rooma Kuuria töötajatele noorte kohtumiste vajalikkust: „Kõik noored peavad tundma, kuidas Kirik neist hoolib. Sellepärast peab kogu Kirik ühes Peetruse järeltulijaga maailma tasandil noorte eest hoolitsemisega olema rohkem seotud, reageerides nende rahutusele, muredele, vastuvõtlikkusele ja lootusele. Me peame püüdma nende ootustele vastata ja vahendama seda veendumust, tõde ja armastust, kes on Kristus. Ja selles erilises hooles, mis Kirik neile suunab, peavad noored leidma tõestuse, et nad on väga olulised, sest nad on väärt väga palju. Nende elu on Kiriku jaoks oluline.”

1/ 1986 / Rooma, Itaalia / Johannes Paulus II
Olgu te alati valmis aru andma lootuse kohta, mis teis on (1 Pt 3:15, Johannes Paulus II soov noortele Ülemaailmseks Noorte Aastaks)
Ehkki esimene noortekohtumine toimus piiskopkondlikul tasandil, oli see siiski esimene „nummerdatud“ Ülemaailmne Noortepäev. Johannes Paulus II selgitas oma jutluses noortele, mis on Ülemaailmne Noortepäev tema plaanide järgi – sel peaks olema nii piiskopkondlik kui ka rahvusvaheline mõõde. Ta ütles: „Täna olete te taas siin, mu sõbrad, et panna Roomas, püha Peetruse väljakul alus Ülemaailmsele Noortepäevale – sündmusele, millest on kutsutud osa saama kogu Kirik. [---] Ülemaailmne Noortepäev tähendab just seda – kohtumist Jumalaga, kes sisenes inimkonna ajalukku läbi Jeesus Kristuse paasamüsteeriumi. Ta sisenes viisil, mida pole võimalik olematuks teha. Ja üle kõige soovib Ta teiega kohtuda.”
Kas teadsid, et…: See oli aasta, mil Ülemaailne Noortepäev ametlikult alguse sai.

2/ 1987/ Buenos Aires, Argentiina, Johannes Paulus II
Me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu (1Jh 4: 16)
Teine Ülemaailmne Noortepäev oli ühtlasi esimene, mis peeti väljaspool Euroopat. Paavst Johannes Paulus II valis toimumiskohaks Argentiina. Selles kohtumises väljendus palju Ülemaailmsele Noortepäevale olemuslikku. Esmalt toimumisaja kaudu – kuigi kohtumine Buenos Aireses toimus palmipuudepühal, oli see meeldetuletuseks, et paavsti plaan on kutsuda noored avastama lunastuse müsteeriumi. Teiseks, nooruse definitsioon – selgitades kohtumise teemat ütles paavst: „Nendes sõnades kõlab täpne tunnistus sellest, mida me nimetame kristlikuks vaimu nooruseks, mis on püsivalt kestev truudus Jumala armastusele. Ühendus Jumalaga lubab meil iga päev selles nooruses kasvada.“ Ja kolmandaks – vorm. Kohtumine Buenos Aireses põhines kogu ulatuses paavsti ja noorte vahelisel dialoogil.
Hümn: „Un nuevo sol“
Kas teadsid, et...: Paavsti kõne põhines kahekümne ühel noorte esitatud küsimusel ja Noortepäeva saatsid mitmed etteasted, millega noored väljendasid igapäevaelu raskusi, muresid ja lootusi.

4/ 1989/ Santiago de Compostela, Hispaania/ Johannes Paulus II
Mina olen tee ja tõde ja elu (Jh 14: 6)
Kui Euroopas toimusid suured poliitilised muutused ja inimesed seisid silmitsi küsimustega selle tuleviku ja identiteedi kohta, viis Johannes Paulus II noored üle maailma vaatama vanimat palverännaku teed Euroopas. Ta ütles palveränduritele: „Püha Jaakobuse haual tahame me õppida, et meie usul on ajaloolised alused; see pole midagi ebamäärast ja mööduvat.“ Üks sümboolsemaid otsuseid oli noortel mõte koguda pühapäevasel Püha Missal raha Boliivia, India ja Tansaania elanike abistamiseks.
Hümn: „Somos los jóvenes del 2000“
Kas teadsid, et...: Paavst, kaasas jalutuskepp ja keep, tegi jalgsi palverännaku viimase lõigu püha Jaakobuse Rajal.

6/ 1991/ Czestochowa, Poola/ Johannes Paulus II
Teema: „Te olete saanud lapseõiguse Vaimu“ (Rm 8: 15)
See oli esimene Noortepäev kommunismi alt vabanenud Euroopa osas. Püha Isa jaoks oli see kohtumine noortega osa tema neljandast palverännakust kodumaale. Paljudele noortele palveränduritele oli Noortepäeva kulminatsioon jalgsi palverännak Jasna Górasse, mis on 17. sajandist pärinev Poola traditsioon. Et umbes 100 000 noort ida-eurooplast said esimest korda „läände minna“ ja osaleda Ülemaailmsel Noortepäeval, oli poliitilise muutuse märk. Seepärast ütles Johannes Paulus II, vaadates Jumalaema, Poola Kuninganna pühamu jalamile kogunenud palverändureid: „Viimaks ometi saab Kirik Euroopas hingata vabalt kahe kopsuga“. Selle kohtumise läkituses selgitas paavst, et ta valis toimumiskohaks Jasna Góra, sest Jeesuse Ema jalge ees on noortel võimalus kogeda, mida tähendab „pojaseisus“, ning Noortepäeva lõpus usaldas ta kogu maailma noored Jumalaema hoolde.
Hümn: „Abba Ojcze“
Kas teadsid et...: Selle noortepäeva hümn „Abba Isa“ kujunes populaarseks lauluks ka järgmiste noorte põlvkondade jaoks üle maailma.

8/ 1993/ Denver, USA / Johannes Paulus II
Mina 
olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti (Jh 10: 10)
Ajal, mil paljud noored inimesed üle maailma unistasid nn American dream’ist ja jõukast elust, kutsus paavst nad keset USAd asuvasse linna. Poliitiliselt ebastabiilse Euroopa noorte jaoks näis see „ideaalriigina“. Seal tuletas Johannes Paulus II noortele meelde, et õnneliku elu allikas on truudus Jeesusele, mitte materiaalsetele asjadele. Ta tõi välja tollased probleemid maailmas, mis oli eelnenud aastatel läbi teinud suured poliitilised ja sotsiaalsed muutused. Selle Noortepäeva tulemusena sai alguse Puhaste Südamete Liikumine (Movement of Pure Hearts), mis levitas mõtet: „Tõeline armastus ootab!“, samuti võeti sel aastal Ülemaailmse Noortepäeva kavasse Ristitee. Palverändurid naasid oma kodumaale inspireerituna paavsti sõnadest: „Ärge kartke minna tänavatele ja avalikesse kohtadesse, nagu ei kartnud ka apostlid, kes kuulutasid Kristusest ja lunastuse head sõnumit linnaväljakutel ning külades. Pole aeg Evangeeliumi häbeneda. Aeg on Evangeeliumi katustelt kuulutada!“
Hümn: „One Body“
Kas teadsid, et...: Denver oli esimene koht Noortepäeva ajaloos, kus linnatänavatel peeti suur Ristitee? Nii pandi alus uuele traditsioonile Ülemaailmsel Noortepäeval.

10/ 1995/ Manila, Filipiinid/ Johannes Paulus II
Nõnda nagu Isa on 
läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20: 21)
Sel korral oli Ülemaailmne Noortepäev osa paavsti visiidist suurimale ja kõige vähem evangeliseeritud maailmajakku. Paavst valis noortega kohtumiseks Filipiinid, ainsa katoliikliku riigi Aasias. See on riik, mis võitleb iga päev suure vaesuse ja paljude sotsiaalprobleemidega. Osalenutele jäi eriliselt meelde paavsti vastuvõtutseremoonia, mille käigus noored küsisid temalt neli küsimust: „Mida Te meilt ootasite, kui kuulutasite välja Ülemaailmse Noortepäeva?“, „Miks olete Te andnud meile korralduse kogu maailm paigast loksutada?“, „Kas me oleme Teie ootustele vastanud?“, „Mida me veel tegema peaksime?“. Paavst Johannes Paulus II mitte üksnes ei vastanud, vaid astus noortega vahetusse vestlusse, mis jätkus veel järgmisel õhtul. Missal kinnitas ta neile: „Kuidas Jeesus teid saadab? [---] Ta annab teile vaid armu ja tõde. Ta saadab teid välja oma paasamüsteeriumi võimsa sõnumiga, oma risti ja ülestõusmise tõega. See on kõik, mis Ta teile annab, ja kõik, mida teil vaja on.
Hümn: „Tell the World of His Love“
Kas teadsid, et...: See on seni suurima osalejate arvuga Noortepäev – osales üle 4 miljoni palveränduri.

12/ 1997/ Pariis, Prantsusmaa/ Johannes Paulus II
„Õpetaja – kus sa oled öömajal?” Ta ütles neile: „Tulge ja
vaadake!” (Jh 1: 38-39)
Ehkki Ülemaailmne Noortepäev leidis aset vaid aasta enne seda, kui Prantsusmaa pidas oma ristimise 1500. aastapäeva juubelit, sai sellest Noortepäevast Euroopa usukriisi sümbol. Noorte kohtumise ettevalmistusi saatis dramaatiline küsimus, mille paavst esitas 1985. aastal Pariisis: „Prantsusmaa, Kiriku vanim tütar, mida oled sa teinud oma ristimisega?“ Korraldajad kartsid, et vaid mõned noored vastavad paavsti kutsele. Ometi osales põhisündmustel oodatust peaaegu kolm korda rohkem palverändureid. Noortest pungil Hippodrome Longschamp ja 36 kilomeetri pikkune „noorte kett“, mille palverändurid moodustasid ümber terve Pariisi, said ajaloolisteks usu tunnistusteks. Lisaks toodi sel korral sisse mõned uuendused, mis on siiani Ülemaailmse Noortepäeva olulised osad: päevad piiskopkondades – et palverändurid saaksid oma usku jagada kogu maal elavate inimestega; vabatahtlik töö noortele – et hoida ära kohtumise liigset „professionaliseerumist“; ja pastoraal-kultuuriline programm, mida praegu Noortefestivaliks nimetatakse.
Hümn: „Maître et Seigneur, venu chez nõus“
Kas teadsid, et…: 1997 aastal Pariisis toimunud paavsti kohtumisel noortega moodustasid üle poole miljoni noore inimese kätest hoides nn „vendluse keti“ ümber Prantsusmaa pealinna.

15/ 2000/ Rooma, Itaalia/ Johannes Paulus II
Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel (Jh 1:14)
Kui kogu Kirik tähistas Juubeliaastat 2000.aastal, kutsus paavst noored Rooma ning valis teema, mille kohta ta ise ütles: see lühike sisutihe lause, millega püha apostel Johannes kirjeldab Jumala inimeseks saamise sügavat müsteeriumi: „Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel“. Ta ütles: „Armsad sõbrad, kolmanda aastatuhande koidikul näen ma teis neid „hommikusi valvureid“ ning tuletas neile meelde, et on võimatu anda tunnistust usust olemata selles juurdunud. Seetõttu käisid Ülemaailmsel Noortepäeval osalejad kolmanda aastatuhande lävel läbi Rooma, astudes esimeste kristlaste jälgedes: nad tegid palverännakuid püha Peetruse haua juurde, pihtisid „maailma suurimas pihitoolis“ Circo Massimos – kus kristlased esimestel sajanditel oma usu pärast surid – ning kogunesid Laterani basiilika – esimese kristliku templi – ette, et kuulata paavsti enda isiklikku tunnistust oma usust.
Hümn: „Emmanuel“
Kas teadsid et...: Selle Noortepäeva ajal saatis palverändureid esimest korda Jumalaema ikoon Salus Populi Romani, mida oli Roomas austatud juba üle viieteistkümne sajandi. Samuti toimus 2000 aasta Noortepäeval esimest korda katehhees teel püha Peetruse basiilikasse.

17/ 2002/ Toronto, Kanada/ Johannes Paulus II
Teie olete maa sool...Teie olete maailma valgus (Mt 5:13-14)
Kanada kohtumine toimus Maailma Kaubanduskeskuse rünnakute varjus, mis leidsid aset kõigest 550 kilomeetrit eemal, New York’is. Pool aastat pärast juhtunut tõid noored õnnetuspaika Ülemaailmse Noortepäeva Risti, mis rändas esimest korda läbi kõigi Kanada piiskopkondade, valmistamaks riiki ette Noortepäevaks. Ka võeti selle Noortepäeva raames esimest korda kasutusele termin „Noortefestival“. Ning palverändurid ja Toronto elanikud said unustamatu kogemuse Ristitee müsteeriumist, mis toimus ühe ärikvartali tänavatel. Püha Isa ei seletanud palveränduritele üksnes evangeelsete õnnistuste sügavust, vaid andis neile kohtumise lõpul ka ülesande: „Teie olete lootus, noored on meie lootus. Ärge laske sel lootusel surra! Me ei koosne oma nõrkustest ja läbikukkumistest; me koosneme Isa armastusest meie vastu ja tõelisest võimest saada tema Poja kujutiseks.”
Hümn: „Light of the World“
Kas teadsid, et...: See Noortepäev on jäänud noorte südamesse kui viimane, mille viis läbi paavst Johannes Paulus II.

20/ 2005/ Köln, Saksamaa/ Benedictus XVI
Me oleme tulnud teda kummardama (Mt 2:2)
Selle Noortepäeva kutsus kokku Johannes Paulus II ja viis läbi paavst Benedictus XVI – kardinal Joachim Mesner nimetas selle „esimeseks kahe paavstiga Noortepäevaks“. Pärast Johannes Paulus II surma mõtlesid paljud, kas noored kuulavad järgmist püha Peetruse järeltulijat samasuguse hoolega ja kuidas paavst nendega kõnelusse astub. Sellegipoolest tuli Kölni kokku palju noori 197 erinevast riigist. Seal tegid nad lisaks „tavapärastele“ Noortepäeva kohtumistele ka palverännaku katedraali, kus hoitakse Kolme Kuninga säilmeid. Sel Noortepäeval esitles Benedictus XVI Noortepäeva teemast inspireeritud kingitust, mis on sellest ajast peale noortepäevadel alati olemas: Pühima Sakramendi austamine laupäevase vigiilia ajal.
Hümn: „Venimus adorare eum“
Kas teadsid et…: Kuigi tegemist oli esimese Ülemaailmse Noortepäevaga, mida paavst Johannes Paulus II otseselt läbi ei viinud, oli ta kohal mitte üksnes palverändurite südames vaid ka suure portree kujul, mis pandi välja Kölni katedraali ette. Portree pandi kokku üle maailma tuhandetest noortest tehtud piltidest.

23/ 2008/ Sydney, Austraalia/ Benedictus XVI
Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad (Ap 1:8)
Austraalias toimunud Ülemaailmne Noortepäev oli korraldajate jaoks mitmel põhjusel väljakutse. Mitte ainult suure vahemaa pärast, mis palveränduritel tuli sinna jõudmiseks läbida, vaid ka sellepärast, et see toimus riigis, kus üksnes 26% elanikkonnast määratleb ennast katoliiklasena. Rohkem kui veerand neist on aborigeenid – Austraalia põliselanikud, kes elavad Austraalia ühiskonna piirialal. Noortepäevade ajal on nende kohaolekult korduvalt rõhutatud. Nad tervitasid palverändureid ja Püha Isa traditsioonilise protsessiooniga rannajoonel. Paavst mainis neid ka oma kõnedes. Kuigi Ülemaailmne Noortepäev Austraalias kujunes üheks väiksemaks Noortepäevade ajaloos, äratas see ellu kohaliku kiriku. Nõnda sai teoks paavst Benedictus XVI üleskutse noortele, saada „uue ajastu prohvetiteks“ ja püüelda pühaduse poole: „Olgu neil noortel, kes on kogunenud siia Ülemaailmsele Noortepäevale, Püha Vaimu tegutsemise läbi julgust saada pühakuteks! Maailm vajab seda rohkem kui midagi muud.“
Hümn: „Recieve the Power“
Kas teadsid, et…: Kaasaegne Noortepäev – sotsiaal-ja multimeedia kasutamine, Youtube’i kanal ja Facebooki’i kaasatus – on saanud alguse Sydney Noortepäevalt.

26/ 2011/ Madriid, Hispaania/ Benedictus XVI
Juurdunud ja ülesehitatud Jeesuses Kristuses, kinnitatud usus (kohand. Kl 2:7)
Ülemaailmse Noortepäeva ajal tõusis Hispaania pealinnas protestilaine, illustreerides mitte üksnes sotsiaalseid ja majanduslikke raskusi, vaid ka usulist kriisi vanal kontinendil. Vastuseks sellele rõhutas kardinal Stanislaw Rylko Noortepäeva avamissal, et noored palverändurid on kutsutud andma vanale Euroopale tunnistust „usust, mis on võimalik“. Paavst Benedictus on samuti julgustanud noori moodse maailma ähvardustele vastu seisma ja oma usust kinni hoidma. „Nii et ärge hoidke Kristust vaid endale! Jagage teistega rõõmu oma usust!“ ütles ta Cuatro Vientose lennuväljal peetud Missal. Sellelt lennuväljalt käis laupäevase Vigiilia ajal üle tugev torm, suutmata vaigistada palverändurite indu, kes palvetasid ja ülistasid kuni vihm ja tuul vahetult enne Pühima Sakramendiga õnnistamist lõppesid.
Hümn: „Firmes en la Fe“
Kas teadsid, et…: Madriidi Noortepäeva lõpus toimus Neokatehumenaalne kutsumuste kohtumine, kus osales 200 000 inimest. Kohtumisel ütles Kiko Argüello noortele: „Kui keegi teie seast, vennad ja õed, tunneb, et Jumal kutsub teid andma oma elu Kristuse eest – tõuske püsti.“ Seejärel tõusid umbes 5000 poissi ja 3000 tüdrukut ning läksid piiskoppide juurde, et saada õnnistus teekonnale oma kutsumuse poole.

28/ 2013/ Rio de Janeiro, Brasiilia/ Franciscus
Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad (Mt 28:19)
Püha Isa paavst Franciscus tõi noored „oma“ maailma. Nad tulid riiki, mis on tulvil vastuolusi. Riiki, kus toimuvad pöörased karnevalid kesk viletust ning kus maailma suurim katoliiklik rahvas peab vaenuliku seadusega igapäevast võitlust elu pühaduse nimel. Päevad piiskopkonnas nimetati kohtumise teemast lähtuvalt Misjoni Nädalaks. Paavst tuletas noortele meelde, et pole võimalik saada misjonäriks saamata eelnevalt Kristuse järgijaiks. Selle kohtumise kirjutab ajalukku lahke vastuvõtt favela elanike poolt; aga ka ookeani piirini noori täis Copacabana rand. Sealsamas rannas innustas Franciscus noori: „Minge, ilma hirmuta, et teenida!“ – ja kutsus neid järgmisele kohtumisele Krakovisse.
Hümn: „Esperança do Amanhecer“
Kas teadsid, et…: Rios toimunud Ülemaailmne Noortepäev oli esimene, millel osales paavst Franciscus ning et see oli ka tema esimene välisreis paavstina.

29/ 2016/Krakow, Poola/ Franciscus
„Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse"

Juulis 2016 toimus Krakovis Ülemaailmne Noortepäev.
See oli kohtumine, kuhu – nagu nimigi ütleb – tulid noored palverändurid tervest maailmast, et üheskoos tunnistada usku Kristusesse.
Poolas toimus see kohtumine teist korda – püha paavst Johannes Paulus II auks, kes Noortepäeva traditsioonile aluse pani. Noortepäeva nädala pikkusesse programmi mahtus palju – Missad, katehheesid, ristitee, noortefestival, kutsumuste keskus... tipphetkeks oli aga vigiilia ja Missa Püha Isaga. Krakowis oli ka grupp Eesti noori.

 

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search