2.2.3. Osadust ja Missiooni Teenivad Sakramendid

Kolmas peatükk. OSADUST JA MISSIOONI TEENIVAD SAKRAMENDID

 

1533. Ristimine, kinnitamine ja Euharistia on kristliku sisenemise sakramendid. Nad rajavad aluse Kristuse jüngrite ühisele kutsumusele, mis on kutsumus pühadusele ning ülesanne viia maailmale Rõõmusõnum. Nad annavad hädavajalikke arme, et selles elus, palverännakul igavese koduni elada kooskõlas Püha Vaimuga. /1212/

1534. Kaks sakramenti, vaimulik seisus (ordinatsioon) ja abielu, seisavad ligimeste õndsuse teenistuses. Ligimese teenimise kaudu aitavad nad kaasa ka isiklikule õndsusele. Nad annavad erilise läkituse Kirikus ning teenivad Jumala rahva ülesehitamist.

1535. Nende sakramentide kaudu saavad need, kes on ristimise ja kinnitamise läbi pühitsetud kõigile kristlastele ühiseks preesterluseks (vrd Jh 13:1) lisaks veel erilised pühitsused. See, kes võtab vastu vaimuliku seisuse sakramendi, pühitsetakse selleks, et Kristuse nimel „karjatada Kirikut sõna ja Jumala armu läbi“ (LG 11). Ka kristlikud abikaasad „saavad erilise sakramendi kaudu väe ja samas justkui pühitsuse oma seisusega seotud kohustuste täitmiseks ja selle väärikuse hoidmiseks“ (LG 48). /784/

 

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search