en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

PÜHAPÄEV, 28.02

10.00 poola keeles

11.30 eesti keeles - Otseülekanne: https://www.youtube.com/watch?v=GVdfcn72sqM


14.30 eesti keeles

15.30 eesti keeles (traditsioonilises vormis)

18.00 vene keeles


Maski kandmine on kohustuslik.

Kiriku täituvus 50%.

PIIRANGUD JUMALATEENISTUSTELE ALATES 3. MÄRTSIST

Siseruumides ei ole 3.–28. märtsini lubatud korraldada avalikke jumalateenistusi ja teisi usulisi talitusi. 


Peeter-Pauli katedraalist Missade ülekanded toimuvad internetis ning kirik on avatud isiklikuks palveks.


Loe lähemalt: Missade korraldus katoliku kirikus.

KATEHHEES TÄISKASVANUTELE

Järgmine katehheesi loeng toimub kolmapäeval 3. märtsil kell 18.30. Link loengule on: https://youtu.be/hJ_7nogPeGw

EKSTREEMNE RISTITEE 2021

26.03. Ekstreemne Ristitee Keila-Tallinn. Öösel, vaikuses, 42 km. Info ja registreerimine  Tähelepanu! Seoses piirangutega võib ERT toimuda hiljem

PÜHAPÄEVAKOOL 2020/2021

Pühapäevakooli tunnid toimuvad pastoraalkeskuses pühapäeviti kell 13.00. Lastemissa - kuu 1. ja 3. pühapäeval kell 11.30 pastoraalkeskuses, III. korrusel. Info

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, laupäev - eesti keeles, kl. 22.00
Reede - vene keeles, kl. 22.00, pühapäev - vene keeles, kl. 17.00

PÜHA JOOSEPI AASTA

Püha Joosepile pühendatud aasta kestab kuni 8. detsembrini 2021. Selle aasta jooksul on võimalik saada täielikku indulgentsi:
Loe lisaks Paavst Franciscuse apostelliku kirja PATRIS CORDE

Viimased uudised

Eesti Vabariigi Valitsuse otsuse alusel on keelatud avalikud jumalateenistused ja teised suure osavõtjate arvuga kiriklikud talitused. Rooma-Katoliku Kiriku kogudused on avatud palvetamiseks kirikute tavapärasel lahtioleku ajal. Peeter-Pauli katedraal on avatud: - pühapäeval kella 13.00 kuni kella 17.00;- argipäeviti kella 12.00 kuni kella 17.30.   - Jäävad ära kõik Missad. Piiskop annab...

Armsad vennad ja õed ! Seoses pandeemia tugeva tõusutrendiga on Eesti Vabariigi valitsus otsustanud ära keelata kõik avalikud kogunemised kirikutes, sh. avalikud Missad. Valitsust nõustav teadusnõukogu leidis, et pandeemia praeguses olukorras on vaja vältida, et palju inimesi, kes muidu kokku ei puutuks, puutuksid kokku meie kirikutes. Mul on väga kahju sellest ning ma vabandan, et meil ei...

Euroopa Liidu piiskoppide konverentside komisjon (COMECE) rõhutasid elu eest hoolitsemise tähtsust kirjas Euroopa Parlamendi presidendile pärast hiljutist resolutsiooni abordi kohta Poolas. “Rõhutades veel kord, et roomakatoliku kirik kutsub üles kaitsma ja hoolitsema sündimata elu ning püüab naisi toetada rasketes või soovimatutest rasedustest tekkivates elusituatsioonides”, rõhutasid ELi...

Jumal Isa otsustas oma igavese plaani järgi, et Tema Poeg, Jeesus Kristus, tuleb maailma inimperekonna kaudu. Jumal Isa tahtis, et ka püha Joosep saaks Tema igavese plaani osaks. Just temale usaldas Ta Maarja müsteeriumi – lihakssaanud Sõna müsteeriumi – ja Jeesuse hooldaja missiooni siin maailmas. Seetõttu ei saa me unustada püha Joosepi erilist rolli, mida ta mängis Naatsareti pühas...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search