27. september

p. Vincent de Paul, preester

Esimene lugemine

Lugemine Iiobi raamatust: Ii 3:1-3, 11-17, 20-23

Seejärel avas Iiob suu ja needis oma sündimispäeva. Ja Iiob hakkas rääkima ning ütles: „Kadugu see päev, mil ma sündisin, ja see öö, mil öeldi: „Poeglaps on eostunud!” Miks ma ei surnud emakotta, üsast välja tulles ei heitnud hinge? Miks võtsid põlved mind vastu ja miks olid rinnad, et sain imeda? Tõesti, ma oleksin nüüd maganud ja mul oleks olnud rahu; oleksin siis uinunud, mul oleks puhkus koos kuningate ja maanõunikega, kes ehitasid endile hauamärgid, või koos vürstidega, kellel oli kulda, kes täitsid oma kojad hõbedaga. Või miks ma ei olnud nagu varjatud nurisünnitis, nagu lapsukesed, kes päevavalgust ei saa näha? Seal jätavad õelad ässituse ja seal saavad väsinud puhata. Miks antakse valgust vaevatule ja elu neile, kelle hing on kibestunud, kes ootavad surma, mis ei tule, ent kes otsivad seda enam kui varandust, kes hõiskavad juubeldades ja on rõõmsad, kui nad leiavad haua? Miks antakse valgust mehele, kelle tee on varjul, kellele Jumal igast küljest on pannud takistusi?”

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 88:2-3, 4-5, 6, 7-8

R: Tulgu mu palve sinu ette.

Issand, mu pääste Jumal, päeval ma kisendan,
öösel ma olen sinu ees.
Tulgu mu palve sinu ette,
pööra oma kõrv mu halisemise poole!

R: Tulgu mu palve sinu ette.

Sest mu hing on täis õnnetust
ja mu elu on jõudnud surmavalla lähedale.
Mind arvatakse nende liiki, kes lähevad alla hauda;
ma olen nagu mees, kellel ei ole rammu!

R: Tulgu mu palve sinu ette.

Olen valla lastud surnute juurde,
just nagu mahalöödud, kes lebavad hauas,
keda sa enam ei meenuta,
kes sinu käest on lõigatud ära.

R: Tulgu mu palve sinu ette.

Sina oled mind pannud kõige sügavamasse hauda,
pimedasse paika, suurtesse sügavustesse.
Su vihaleek lasub mu peal,
ja kõigi oma lainetega vaevad sa mind.

R: Tulgu mu palve sinu ette.

Halleluuja Jk 1:18

Halleluuja: Isa on meid sünnitanud tõe sõna kaudu,
et me oleksime otsekui uudsevili tema loodute seas. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Luuka evangeeliumist: Lk 9:51-56

See sündis, kui Jeesuse ülesvõtmispäevad olid lähenemas, et ta hakkas minema Jeruusalemma poole. Ja Jeesus läkitas enese eele käskjalgu. Need läksid teele ja tulid ühte samaarlaste külla, et talle öömaja valmistada. Aga külarahvas ei võtnud teda vastu, sest ta oli minemas Jeruusalemma poole. Seda nähes jüngrid Jaakobus ja Johannes ütlesid: „Issand, kas sa tahad, et me käsime tulel taevast alla tulla ja nad ära hävitada?” Tema aga pöördus ümber ja sõitles neid. Ja nad läksid teise külla.

See on Issanda sõna.

28. september

Aastaringi 26. kolmapäev

Esimene lugemine

Lugemine Iiobi raamatust: Ii 9:1-12, 14-16

Siis rääkis Iiob ja ütles: „Ma tean tõesti, et see nõnda on. Kuidas võib inimene õige olla Jumala ees? Kui keegi tahaks temaga vaielda, ei suudaks ta temale vastata mitte ainsalgi korral tuhandest. Ta on südamelt tark ja jõult tugev, kes võiks teda trotsida ja ise pääseda? Tema liigutab mägesid, ilma et need märkaksid, kui ta oma vihas neid kummutab; tema põrutab maa oma asemelt, nõnda et selle sambad vabisevad; tema käsib päikest, et see ei tõuseks, ja paneb tähed pitseriga kinni; tema üksinda laotab taevaid ja kõnnib mere lainete peal; tema teeb vankri-, varda- ja sõelatähed ja lõunapoolsed tähtkujud; tema teeb suuri ja mõistmatuid asju ning otsatuid imetegusid. Vaata, ta läheb minust mööda, aga mina ei näe, ta käib üha, aga mina ei märka teda. Vaata, ta napsab ära, kes võiks teda takistada? Kes ütleks temale: „Mis sa teed?” Kuidas võiksin siis mina temale vastata, oma sõnu tema jaoks valida? Kuigi olen õige, ma ei saa vastata, vaid pean anuma oma kohtumõistjat. Kuigi ma hüüaksin ja tema vastaks mulle, ei usu ma siiski, et ta mu häält kuulda võtab.”

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 88:10-11, 12-13, 14-15

R: Tulgu mu palve sinu ette, Issand.

Mu silmad on otsa jäänud mu viletsuse pärast;
sind, Issand, ma hüüan appi kogu päeva,
ma laotan välja oma käed sinu poole.
Kas sina teed imet surnutele?
Või tõusevad kadunud üles sind kiitma?

R: Tulgu mu palve sinu ette, Issand.

Kas jutustatakse hauas sinu heldusest,
kadupaigas sinu ustavusest?
Kas tuntakse pimeduses sinu imetöid
ja su õiglust unustusemaal?

R: Tulgu mu palve sinu ette, Issand.

Aga mina hüüan sind appi, Issand!
Ja mu palve jõuab vara su ette.
Miks sina, Issand, heidad ära mu hinge
ja paned oma palge mu eest varjule?

R: Tulgu mu palve sinu ette, Issand.

Halleluuja 1 Sm 3:9; Jh 6:69

Halleluuja: Issand, räägi, sest su sulane kuuleb;
Sinul on igavese elu sõnad. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Luuka evangeeliumist: Lk 9:57-62

Kui Jeesus koos jüngritega olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele: „Ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid.” Ja Jeesus ütles talle: „Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.” Teisele ütles ta: „Järgne mulle!” Aga see ütles: „Luba mul enne minna matma oma isa!” Ent tema ütles talle: „Lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki!” Aga ka üks teine ütles: „Issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on!” Aga Jeesus ütles: „Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!”

See on Issanda sõna.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search