6. detsember

1. advendikolmapäev

Esimene lugemine

Lugemine prohvet Jesaja raamatust: Js 25:6-10

Sel päeval valmistab vägede Issand sellel mäel kõigile rahvaile võõruspeo rammusate roogadega, võõruspeo laagerdatud veiniga, üdirammusate roogadega, pärmi pealt selitatud veiniga. Ta hävitab sel mäel loori, mis looritab kõiki rahvaid, ja katte, mis katab kõiki paganaid. Ta neelab surma ära igaveseks ajaks. Ja Issand Jumal pühib pisarad kõigilt palgeilt ning kõrvaldab oma rahva teotuse kogu maalt. Jah, Issand on rääkinud! Ja sel päeval öeldakse: „Vaata, see on meie Jumal, keda me ootasime, et Ta meid päästaks. See on Issand, keda me ootasime, hõisakem ja tundkem rõõmu Tema päästest, sest Issanda käsi viibib sellel mäel.”

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 23:1bc-2a, 2b-3, 4, 5, 6

R: Ma jään eluajaks Issanda kotta.

Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
Haljale aasale paneb Ta mind lebama,
hingamisveele saadab Ta mind;
Tema kosutab mu hinge.

R: Ma jään eluajaks Issanda kotta.

Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma Nime pärast.
Ka kui ma kõnniksin pimedas orus,
ei karda ma kurja, sest Sina oled minuga;
Su karjasekepp ja Su sau, need trööstivad mind.

R: Ma jään eluajaks Issanda kotta.

Sa katad mu ette laua
mu vastaste silma all;
Sa võiad mu pead õliga,
mu karikas on pilgeni täis.

R: Ma jään eluajaks Issanda kotta.

Ainult headus ja heldus
järgivad mind kõik mu elupäevad
ja ma jään Issanda kotta
eluajaks.

R: Ma jään eluajaks Issanda kotta.

Halleluuja

Halleluuja! Vaata, Issand tuleb, et päästa oma rahvas,
õndsad on need, kes on valmis Temaga kohtuma. Halleluuja!

Evangeelium

Lugemine püha Matteuse evangeeliumist: Mt 15:29-37

Sel ajal siirdus Jeesus Galilea järve äärde ning läks üles mäele ja istus sinna. Ja Ta juurde tulid suured rahvahulgad, kaasas jalutuid, vigaseid, pimedaid, kurte ja palju teisi ning panid need Tema jalgade ette ja Tema tegi nad terveks, nii et rahvas imestas, nähes kurte rääkimas, vigaseid tervena ja jalutuid kõndimas ning pimedaid nägemas. Ja nad ülistasid Iisraeli Jumalat. Aga Jeesus kutsus oma jüngrid enese juurde ja ütles: „Mul on rahvast hale, sest nad on juba kolm päeva Minu juures viibinud ja neil ei ole midagi süüa. Ma ei taha neid söömata ära lasta, et nad teel ei nõrkeks.” Jüngrid vastasid Talle: „Kust me siin kõrbes nõnda palju leiba võtame, et nii suure rahvahulga kõhud saaksid täis?” Jeesus ütles neile: „Mitu leiba teil on?” Nemad ütlesid: „Seitse, ja mõned kalakesed.” Ja Ta käskis rahvahulgal maha istuda, võttis need seitse leiba ja kalad ning tänades murdis ja andis jüngrite kätte, jüngrid aga rahva kätte. Ja nad kõik sõid ja said kõhud täis ja ülejäänud palakesi korjati seitse korvitäit.

See on Issanda sõna.

7. detsember

p. Ambrosius, piiskop ja Kiriku doktor

Esimene lugemine

Lugemine prohvet Jesaja raamatust: Js 26:1-6

Sel päeval lauldakse Juudamaal seda laulu: Meil on tugev linn, pääste on pandud müürideks ja kaitsevalliks. Avage väravad, et saaks sisse minna õige rahvas, kes püsib usus! Kindlameelsele sa hoiad rahu, rahu, sest ta loodab Sinu peale. Lootke alati Issanda peale, sest Issand Jumal on igavene kalju. Sest Tema langetab need, kes elavad kõrgel, ligipääsmatu linna; Ta alandab seda, alandab maani, paiskab põrmu. Seda tallab jalg, õnnetute jalad, viletsate sammud.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 118:1+8-9, 19-21, 25-27a

R: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel.

Tänage Issandat, sest Tema on hea,
sest Tema heldus kestab igavesti!
Parem on pelgupaika otsida Issanda juures
kui loota inimeste peale.

R: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel.

Parem on pelgupaika otsida Issanda juures
kui loota õilsate peale.
Avage mulle õiguse väravad!
Ma lähen neist sisse ja tänan Issandat.

R: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel.

See on Issanda värav.
Õiged lähevad sealt sisse.
Ma tänan Sind, et Sa mulle vastasid
ning tulid mulle päästjaks!

R: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel.

Oh Issand, aita nüüd!
Oh Issand, lase hästi korda minna!
Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!
Meie õnnistame teid Issanda kojast.

R: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel.

Halleluuja Js 55:6

Halleluuja! Otsige Issandat, kui Tema on leitav,
hüüdke Teda, kui Ta on ligidal! Halleluuja!

Evangeelium

Lugemine püha Matteuse evangeeliumist: Mt 7:21, 24-27

Sel ajal ütles Jeesus oma rahvale: „Mitte igaüks, kes mulle ütleb: „Issand, Issand!”, ei saa taevariiki; saab vaid see, kes teeb Minu Isa tahtmist, kes on taevas. Igaüks nüüd, kes neid Mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid Mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk.”

See on Issanda sõna.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search