Christus vivit

Käesoleval kevadel andis paavst Franciscus välja uue apostelliku ekshortatsiooni “Christus vivit”. Tegemist on 2018. aasta oktoobris toimunud Piiskoppide Sinodi järgse paavsti kirjaga, milles ta julgustab ning toetab noorte ettevõtmisi tänases maailmas. Aga ta tunneb muret ka mitmete noorte probleemide pärast, mille tagajärjed võivad olla kaugeleulatuvad. „Kallid noored, ära kasutage oma nooruseaastaid tühiselt,“ ütleb ta. „Ärge vaadake elu rõdult. Ärge segage õnne tugitooliga ega ela oma elu ekraani taga. Mida iganes te teete, ärge muutuge mahajäetud sõidukiks! Unistage vabalt ja tehke eluks häid vaikuid ja otsuseid ... ning ärge minge noorelt pensionile. "Dokumendiga on võimalik tutvuda SIIN (inglise keeles). Paavst on kommenteerinud, et ta on selle apostelliku kirja kirjutanud julgustamaks ja inspireerimaks noori. „Kirik peab alati pakkuma tuge alandlikkuses ja teiste kuulamises, nii ka noortele, vastaseljuhul kaotab Kirik nooruslikkuse ja muutub muuseumiks,” kirjutab ta.

Paavst loodab, et see dokument pakub inspireerivat lugemist, mida Kirik järgib edasiste Sinodi järgsete otsuste langemisel. Seega apostellik ekshordatsioon “Christus vivit” ei ole ametlik Sinodi raport, vaid kirjutatud “Emmause tee vaimus” noortele kui Kristus kohtus jüngritega.

Jah, paavst Franciscus tunnistab, et kuriteod ja skandaalid panevad noori Kirikust lahkuma, kuid nüüd avaneb võimalus seda muuta. Samuti puudutab dokument kuritarvitamist perekondades, koolides ja mujal, kus noored on kannatada saanud ja ei leia milleski enam tuge, isegi mitte Kirikus. Kuid paavsti sõnade järgi on just nüüd Kirik valmis kõiki kannatajaid aitama. Tema sõnade järgi on “Kirik elav Kirik” ja Kirik peab sihikindlalt ning pühendunult pakkuma tuge kõigile, kes seda vajavad. Isegi kõige traagilistemas läbielatud olukordades.

Paavst nõuab tungivalt, et noored näeksid elu ilu sihikindluses ja pühendumuses. Ta hoiatab noori mitte sattuma digitaalse maailma poolt põhjustatud isolatsiooni ning mitte langema valekultuse ohvriks!”.

Üks kiriku elu valdkondi, kus paavsti dokumendil on tõenäoliselt kõige konkreetsem mõju, on erinevad noorsoo organisatsioonid ja ühingud. Paavst Franciscus möönab, et noored „ei suuda meie ettevõtmistes sageli leida vastust muredele, nende vajadustele ja probleemidele.” Üks probleem, paavst selgitab, on liiga suur keskendumine katoliiklike reeglite kitsale õpetamisele, selle asemel, et aidata kellelgi usku kasvada ja ise selles usu kasvada. Me eeldame, et kirikusse tulnud noor on allakirjutanud igale kirikuõpetusele ning varsti võib see viia noore kirikust võõrandamisele. “Näiteks katoliikliku seksuaalelu õpetus võib tekitada noores kohe “arusaamatust ja võõrandamist”, mida tihti vaadeldakse kohtulikult ja hukkamõistvalt,” kirjutab paavst. “Nii ei saa võõrandada noori. Me peame olema noorte teenistuses ja omama nn. mentorprogrammi, kus noortel on katoliiklikud eeskujud, kes käiksid nende kõrval ja koos kasvaksid avatud vaimus.” Kasvamine tähendab aga kõige väärtuslikumate asjade säilitamist ja toitmist, mida nooruslikkus endast kannab ja noortele annab, kuid samal ajal tähendab see avatust, et puhastada seda, mis ei ole hea, ja seejärel saada uusi kingitusi Jumalalt, mis aitavad noortel arendada seda, mis on tõeliselt väärtuslik. “Sellised on noored, kes otsivad igas kirikuõpetuses ilmutatud tõde,” ütleb Franciscus.

Paavst palub noortel unistada ja unistada suurelt. Julgustab tegema valikuid ja otsuseid, mitte olema ükskõiksed. Ta ütleb, et meil kõikidel on puudused ja teeme vigu. Ta toob eeskujuks pühakuid, kes olid samasugused inimesed nagu meie. Paavst palub, et meie kõrval oleks alati sõbrad ja lähedased, keda usaldada ja kellele usalda oma muresid ning kellega jagada rõõme. Suurimaks sõbraks igale noorele aga saagu Jeesus Kristus nii nagu oli ta oma jüngritele. “Kristus on Elav Jumal – ta elab koos meiega!”, kirjutab paavst oma apostellikus kirjas.

Tuletagem meelde ka paavst Franciscuse sõnu Tallinnas Kaarli kirikus noortele, kus ta rõhutas, et Kirik tahab olla läbipaistev, külalislahke, aus, inimestele avatud, suhtlev, ligipääsetav, rõõmus ja interaktiivne kogukond, st. hirmuvaba kogukond. “Võtkem siis üheskoos vastu kogu see uudsus, mille Jumal toob üha uuesti meie ellu, see uudsus, mis sunnib meid liikuma üha edasi kõikjale.” Loe paavsti kõnet oikumeenilisel noortekohtumisel SIIT.

 

 

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search