Elava Roosipärja palvegrupp

EPTallinna Peeter-Pauli koguduse juures tegutseb 20 inimesest koosnev grupp, kes palvetab roosipärja palvet Eduard Profittlichi õndsaks kuulutamise eest. Alustasime selle palvegrupiga 2018. aasta 7. oktoobril, roosipärja maarjapäeval, vahetult pärast paavst Franciscuse visiiti Eestisse. Palvegrupp sai alguse soovist palvetada Eduard Profittlichi eest, et:

  1. meil oleks Eestis ajalooline pidepunkt meie esimese katoliikliku pühaku näol;

  2. et inimesed kogeksid seeläbi arme; ja 

  3. et rohkem inimesi Eestis leiaks tee Kirikusse. Oli ju ka Eduard Profittlich Eesti esimene reformatsioonijärgne katoliku piiskop, kelle viljakas tegevus aitas palju inimesi usule.

Kuna Eduard Profittlich teenis karjase ja piiskopina just meie kirikus, tundus tema õndsaks kuulutamise eest palvetamine õige ja ilusa valikuna, millega inimesed hea meelega kaasa tulid.

Palvetame grupis elava roosipärja vormis. Tegemist on 19. sajandil alanud liikumisega, kus roosipärg moodustub n-ö elavatest inimestest. Kuna roosipärja saladusi on kokku 20, siis on ka igas palvegrupis 20 liiget. Iga grupi liige saab ühe roosipärja saladuse, mida palvetab kuu jooksul iga päev nii, et inimeste palvetest moodustub terviklik palvekett. Järgmisel kuul vahetame saladusi. Gruppi kuulub nii ilmikuid kui ka Tallinnas tegutsevaid Püha Birgitta ordu õdesid.

Tallinna Peeter-Pauli katedraali juures tegutseval elava roosipärja grupil on suur rõõm toetada piiskopi õndsaks kuulutamist just palvega. Palus ju piiskop oma viimases kirjas lähedastele, et nad tema eest palvetaksid: „et Jumala arm mind ka edaspidi saatma jääks“. Üheskoos selle intentsiooni eest palvetamine on ühendanud Tallinna koguduse inimesi. See on meie väike igapäevane „ohverdus“, samas kui piiskop Profittlich tegi oma eluajal palju suurema isikliku ohverduse selleks, et jääda rasketel aegadel koos kogudusega. Sellega annab ta meie grupile eeskuju, näidates, et suured ohverdused algavad väikestest igapäevastest tegudest. Ka igapäevane palve nõuab püsivust; elava roosipärja palvegrupis osalemine nõuab kindlasti ka arvestamist teiste inimestega, milles jällegi piiskop Profittlich on meile suurepärane eeskuju.

Lisaks on meil suur privileeg saada elava roosipärja grupiga võimalusel üks kord kuus pärast püha Missat kokku, et palvetada piiskopi õndsaks kuulutamise eest täpselt samas paigas Tallinna katedraalis, kus ta teenis Eestimaa katoliiklasi suure osa oma elust. Loodame, et meil on Eestis peagi ka meie oma kogudust ustavalt teeninud pühak – eeskuju, kes aitab siinsetel inimestel palves ja pühaduses veelgi kasvada.Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search