Ristitee

Ristitee palveid ja mõtisklusi loetakse paastuaja reedeti. Ristiteel mõtiskletakse Jeesuse kannatuste üle Tema surmamõistmisest kuni hukkamise ja matmiseni ning loetakse iga peatuse juures järgmised alljärgnevad palved (vt. alljärgnevalt). Nii iga usklik ühineb Kristusega tema kannatuste teekonnal Kolgatani. Ristitee algab Usutunnistuse lugemisega ning seejärel loetakse igal 14. peatusel vastavad palved:

Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja kiidame Sind, sest oma Püha Risti läbi oled Sa maailma lunastanud.

Mõtisklus.

Meie Isa, kes Sa oled taevas,
pühitsetud olgu Sinu nimi.
Sinu riik tulgu,
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.
Aamen.

Ole tervitatud, Maarja, 
täis armu, 
Issand on Sinuga. 
Õnnistatud oled Sa naiste seas 
ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus. 
Püha Maarja, Jumala Ema, 
palu meie patuste eest
 nüüd ja meie surma tunnil.
Aamen.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb,
igavesest ajast igavesti.
Aamen.

Halasta meie peale, Issand, halasta meie peale, ja ole meile armuline oma Pühima Kannatuse pärast.

14. peatust ristiteel:

I PEATUS: JEESUS MÕISTETAKSE SURMA.
II PEATUS: JEESUS VÕTAB RISTI ÕLALE
III PEATUS: JEESUS KUKUB ESIMEST KORDA RISTI ALL
IV PEATUS: JEESUS KOHTAB OMA KURBA EMA
V PEATUS: SIIMON KüREENEST AITAB JEESUSEL RISTI KANDA
VI PEATUS: VEROONIKA ANNAB JEESUSELE HIGIRÄTIKU
VII PEATUS: JEESUS KUKUB TEIST KORDA RISTI ALL
VIII PEATUS: JEESUS KOHTAB NUTVAID NAISI
IX PEATUS: JEESUS KUKUB KOLMANDAT KORDA RISTI ALL
X PEATUS: JEESUSELT REBITAKSE RIIDED SELJAST
XI PEATUS: JEESUS LÜÜAKSE RISTI
XII PEATUS: JEESUS SUREB RISTIL
XIII PEATUS: JEESUS VÕETAKSE RISTILT
XIV PEATUS: JEESUSE PüHA IHU PANNAKSE HAUDA

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search