Angelus

Angelus Domini nuntiavit Mariae,
Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. * Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. * Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Et Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. * Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus. 
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, 
Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, 
per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. 
Per eundem Christum Dominum nostrum. 
Amen.

Issanda ingel kuulutas Maarjale
ja Ta sai Pühast Vaimust.

Ole tervitatud, Maarja, täis armu, Issand on Sinuga, Õnnistatud oled Sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala Ema, palu meie, patuste eest, nüüd ja meie surmatunnil.


Ja Maarja ütles: 
Vaata, ma olen Issanda teenija, sündigu mulle nii nagu Sina ütled.


Ole tervitatud, Maarja, täis armu, Issand on Sinuga, Õnnistatud oled Sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala Ema, palu meie, patuste eest, nüüd ja meie surmatunnil.


Ja sõna sai lihaks
ja elas meie keskel.

Ole tervitatud, Maarja, täis armu, Issand on Sinuga, Õnnistatud oled Sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala Ema, palu meie, patuste eest, nüüd ja meie surmatunnil.


Palveta meie eest, püha Jumalaema, 
et me Kristuse tõotusi vääriksime.

Palvetagem. 
Me palume Sind, kõigeväeline Jumal: kalla meie südameisse oma armu, 
et me suudaksime uskuda Sinu Poja lihakssaamist, mida ingel kuulutas, 
ning et me Tema kannatuse ja risti kaudu jõuaksime ülestõusmise kirkusesse. 
Kristuse, meie Issanda läbi. 
Aamen.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search