Maarjapalveid

Ole tervitatud (Ave Maria)

Ole tervitatud, Maarja, täis armu,
Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seas
ja õnnistatud on
Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala Ema,
palu meie, patuste eest,
nüüd ja meie surmatunnil.
Aamen.

Mu hing ülistab Issandat (Magnificat) (Lk 1, 46-55)

Mu hing ülistab Issandat
ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast,
sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale.
Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved,
sest mulle on suuri asju teinud Vägev,
ja püha on tema nimi
ja tema halastus kestab põlvest põlveni
neile, kes teda kardavad.
Ta on näidanud oma käsivarre kangust,
ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt.
Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt
ja ülendanud alandlikke,
näljaseid on ta täitnud heade andidega,
ent rikkad saatnud minema tühjalt.
Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli,
pidades meeles oma halastust,
nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele, Aabrahamile ja
tema järglastele igavesti.
Aamen.

Ole tervitatud, Kuninganna (Salve Regina)

Ole tervitatud, Kuninganna,
Halastuse Ema,
meie elu, meie rõõm ja me lootus,
ole tervitatud.
Sind palume meie, pagendatud Eeva lapsed;
Sinu poole hüüame nuttes
siin pisarate orus.
Pööra nüüd Sina, meie eestkostja,
oma halastavad silmad meie poole,
ning Jeesust, oma ihu õnnistatud vilja,
meile pärast maist vangipõlve näita.
Oo püha, oo vaga,
Oo helde neitsi Maarja.
Aamen.


Lunastaja Ema (Alma Redemtoris Mater)
(Advendi- ja paastuajal)

Armas Lunastaja Ema,
ava meile särav taevavärav
ja elumerel märgiks taevas
ole kõigile, kes tõde otsivad.
Sina sünnitasid imelisel viisil
oma püha Lunastaja,
esimene, viimne Neitsi;
Gaabrieli huultelt
tervitust Sa kuuled.
Kosta meie eest Sa alati.
Aamen.

Taevakuninganna, rõõmusta (Regina Caeli)
(Ülestõusmisajal)

Taevakuninganna rõõmusta, halleluuja!
Jeesus, keda Sina oled kandnud, halleluuja!
Tõusis surnuist nagu lubas, halleluuja!
Palveta meie eest Sa, halleluuja!

Sinu kaitse (Sub tuum praesidium)

Sinu kaitse ja varju alla põgeneme,
Püha Jumalasünnitaja.
Ära põlga meie palveid, kui me oleme hädas,
vaid hoia meid alati kõikide ohtude eest,
Sina, auline ja püha Neitsi.
Aamen.

Taevakuninganna, ole tervitatud (Ave Regina Caelorum)

Ole tervitatud, Taevakuninganna,
ole tervitatud, inglite valitseja;
Armu Läte, Taevavärav - Sinust lähtub valgus särav.
Ole rõõmus, püha Neitsi, Kõigist rohkem armu leidsid.
Palvekätel meid Sa hoia.
Oma poja ees meie eest kosta.
Aamen.

Mere täht, ole tervitatud (Ave Maris stella)

Ole tervitatud,
Lunastaja Ema,
Mere täht nii särav,
õnnis Taevavärav.

Gaabrieli huultelt
tervitust Sa kuuled,
Eeva patud kannad,
rahu meile annad.

Maa peal kurjus võida,
vaimuvalgus läida,
süü meilt ära võta,
heldusega kata.

Emana end näita,
palveid kuulda võta,
Poja ette kanna,
kes meil armu annab.

Neitsi ainulaadne,
heldem kõigist teistest,
õpeta meil tarkust,
kasinust ja karskust.

Õiget teed meil näita,
õnne leida aita,
et me Jeesust nähes
rõõmsad olla võime.

Kiitus olgu Isal,
Kristusel, Ta Pojal,
Jumalikul Vaimul,
Pühimal Kolmainul.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search