Loreto Maarja litaania

Issand, halasta.
Issand, halasta.
Kristus, halasta.
Kristus, halasta.
Kristus, kuule meid.
Kristus, võta meid kuulda.
Jumal, taevane Isa -
halasta meie peale.
Jumal Poeg, maailma Lunastaja -
halasta meie peale.
Jumal, Püha Vaim -
halasta meie peale.
Püha Kolmainus Jumal -
halasta meie peale.
Püha Maarja -
palu meie eest.
Püha Jumalasünnitaja -
Püha neitsite Neitsi -
Kristuse Ema -
Kiriku Ema-
Halastuse Ema-
Jumaliku armu Ema

Lootuse Ema -
Kõige puhtam Ema -
Kõige kasinam Ema -
Rüvetamata Ema -
Häbistamatu Ema -
Pärispatuta Ema -
Armastatav Ema -
Imetlusväärne Ema -
Hea nõu Ema -
Looja Ema -
Lunastaja Ema -
Kõige targem Neitsi -
Austusväärne Neitsi -
Ülistusväärne Neitsi -
Abivalmis Neitsi -
Helde Neitsi -
Ustav Neitsi -
Õigluse peegel -
Tarkuse aujärg -
Meie rõõmu põhjus -
Vaimulik astja -
Auväärne astja -
Ülla harduse astja -
Taevalik roos -
Taaveti kindlus -
Vandlist kindlus -
Kuldne koda -
Seaduse laegas -
Taeva värav -
Koidutäht -
Haigete kosutus -
Patuste varjupaik -
Põgenike lohutaja-
Kurbade lohutaja -
Kristlaste abi -
Inglite Kuninganna -
Patriarhide Kuninganna -
Prohvetite Kuninganna -
Apostlite Kuninganna -
Märtrite Kuninganna -
Usukannatajate Kuninganna -
Neitsite Kuninganna -
Kõigi pühakute Kuninganna -
Pärispatuta saadud Kuninganna -
Taevassevõetud Kuninganna -
Püha roosipärja Kuninganna -
Maarjamaa Kuninganna -
Perekonna Kuninganna -
Rahu Kuninganna -
Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad
hoia meid, Issand.
Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad
võta meid kuulda, Issand.
Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad
halasta meie peale.
Palu meie eest, püha Jumalaema,
Et me Kristuse tõotusi vääriksime.

Halastaja Jumal, kes Sa oled Neitsi Maarja
meile kõigile emaks andnud: võta kuulda
tema palveid kui ta meie eest kostab;
hoia meid meeleheitest ja lase meil pälvida
igavene rõõm. Kristuse, meie Issanda läbi.
Aamen.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.