Erinevate pühakute palveid

Püha Aquino Thomase palve õpinguteks

O kirjeldamatu Looja,
kes jõuaks Sinu tarkuseni Sinu loodud inglite kolmeastmelisel real, kes valvavad kõigi taevaste üle,
Sina jaotad kõiki maailma asju kõige targemalt:
Sina, kes sa oled tõeline tarkus ja valgustav purskkaev, kujunda mind arusaamatut ja pimedat oma tarkuse kiirte lõpmatu heldusega ja kõrvalda minust kaugele minu mitmekordne pimedus, millesse mina olen sündinud, minu patt ja teadmatus.
Sina annad kõnekeelt väikestele lastele, juhata minu keelt ja vala mu huuled üle Sinu poolt õnnistatud armuga.
Ma palun Sind, anna mulle mõtteteravust, meeles pidamise andi,
et leiaksin õigeid meetodeid õppimiseks ning lihtsust minu õppetöös.
Anna mulle taipu õpingute alguses ning võimalda tõlgendada seda ilu sõnadesse.
Suuna mind kogu mu õpingute vältel ja
näita, millal ma võiksin Sinu läbi lõpetada töö,
Sina, kes sa oled tõeline Jumal ja tõeline inimene,
kes Sa elad ning kelle kuningriigil ei ole lõppu.
Aamen.

Püha Teresa Avilast palve

Kristusel on vaid sinu ihu,
sinu käed, sinu jalad siin maa peal,
sinu silmade läbi Tema vaatab
kaasatundvalt maailma peale,
sinu jalgadega ta käib, et teha head,
sinu kätega ta õnnistab maailma,
sinu kätega, sinu jalgadega, sinu silmadega, sina oled Tema ihu.

Kristuse Ihu on sinu ihu
sinu käed, sinu jalad siin maa peal,
sinu silmade läbi Tema vaatab
kaasatundvalt maailma peale,
Kristusel ei ole hetkel ihu maailma peal, vaid sinus elab Ta.
Aamen.

Palve pühale Kaitseinglile

Ah mu püha Kaitseingel,
Su varju alla võta mind!
Kõiges hädas aita mind!
Patust puhas hoia mind!
Selgi päeval(öösel), palun sind,
Hoia, kaitse päästa mind!
Aamen

Assisi püha Franciscus "Päikeselaul" (tõlkija teadmata)

Ülim, kõikvõimas, hea Issand,
Sina üksi oled väärt saama kiitust ja ülistust, au ja igat õnnistust,

Sinule üksi, Kõigekõrgem, kuuluvad need;
ja keegi pole väärt Sind nimetama.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, kõigi oma loomenditega,
eriti õilsa päikesega, meie vennaga,
kes meile valgust andes uuendab päeva.
Kui ilus ja särav ta on! Oma võimsa säraga
peegeldab ta meile Sind, oh Kõigekõrgem.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, õe kuu ja tähtede kaudu;
taevalaotusesse oled Sa nad paigutanud, kui ilusad säravad kalliskivid.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, meie venna tuule kaudu
ja õhu, pilvede, ilma kaudu, olgu see selge või sünge,
millega Sa edendad kõige kasvamist, mis Sa oled loonud.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, meie õe allika kaudu,
kes kasulikku vett meile annab, malbe, väärtuslik ja kasin.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, meie venna tule kaudu,
millega sa ööd valgustad
ja mis on nii ilus, kodukas, vägev ja võimas.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, meie õe ja ema maa kaudu,
kes meid toidab ja kannab
ning mõnesuguseid vilju meile annab ja kirjusid lilli ja rohtu.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, nende kaudu,
kes andeks annavad armastusest Sinu vastu
ning kannatlikult taluvad haigust ja raskusi.
Õndsad on need, kes ootavad rahus;
sest sina, Kõigekõrgem, ükskord kroonid nad.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, meie venna ihuliku surma kaudu,
millest keegi elavaist ei või pääseda.
Häda neile, kes surevad surmapattudes,
õndsad need, kes alistuvad sinu pühale tahtele,
sest teine surm ei taba neid kunagi.

Kiitus ja au ja tänu mu Issandale,
teenigem teda alanduses hää meelega.

Püha Assisi Franciscuse palved

Issand, tee mind oma rahu tööriistaks,
seal, kus on vihkamine,
lase mul külvata armastust,
kus on ülekohus - andestust,
kus on kahtlus - usku,
kus on lootusetus - lootust,
kus on pimedus - valgust
ja kus on kurbus - rõõmu.
Jumalik Isand, tänu sellele võin ma
lohutada rohkem kui otsida lohutust,
mõista rohkem kui otsida mõistmist,
armastada rohkem kui otsida armastust.
Sest andes me võtame vastu,
andestades saame andeks
ja surres sünnime igavesele elule.

***

Jumal, anna mulle meelerahu leppida asjadega, mida ma muuta ei suuda,
julgust muuta asju, mida ma muuta saan,
ja tarkust, et nendel asjadel alati vahet teha.

Püha Ignatius Loyola palve

Võta vastu, Issand, kogu mu mõistmine,
võta vabadus, mälu ja kogu mu tahtmine.
Kõik, mida oman või suudan,
Sinu heldusest antud on.
Kõik selle sulle ma tagastan,
Sinu tahtest lasen end juhtida.
Oma armu ja halastust minule osuta -
siis rikkaks küllalt saan
ega oskagi rohkem soovida.

Kardinal John Henry Newman "Kristuse kiirgamine"

Armas Jeesus,
aita mul viia Sinu hingust kõikjale, kuhu ma lähen.
Täida mu hing oma vaimu ja eluga.
Ole mu lähedal ja valitse mu olemust nii,
et kogu mu elu oleks Sinu kirkuse valgus.
Sära minu kaudu ja ole minuga, et iga hing,
keda ma kohtan, tajuks Sinu kohalolu mu hinges.
Luba, et nad vaadates näeksid mitte mind,
vaid ainult Jeesust!
Jää minuga, siis ma hakkan särama nii, nagu särad Sina,
valgustades selle säraga teisi.
Kõik valgus tuleb Sinult, Jeesus, mitte minult.
Sina särad teistele minu kaudu.
Luba, et võiksin kiita Sind nii,
nagu on Sinu silmis kõige parem,
särades neile, kes on mu ümber.
Luba, et võiksin kuulutada Sind kuulutamata,
mitte sõnade, vaid eeskujuga, haarava jõuga,
andumusega, millega ma kõike teen, andest tunnistust
täielikust armastusest Sinu vastu.
Aamen.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search