Palved

PALVEID

RISTIMÄRK

Isa

ja Poja

ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

AU OLGU ISALE

Au olgu Isale

ja Pojale

ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli,

nüüdki on ja jääb

igavesest ajast igavesti. Aamen.

AVE MARIA

Ole tervitatud, Maarja, täis armu,

Issand on Sinuga.

Õnnistatud oled Sa naiste seas

ja õnnistatud on Sinu ihu vili, Jeesus.

Püha Maarja, Jumalaema,

palu meie, patuste, eest

nüüd ja meie surmatunnil. Aamen.

ANGELE DEI

Jumala ingel,

mu valvaja,

mind, Taevast sinu hoolde antut,

valgusta ja valva,

hoia ja juhata! Aamen.

IGAVENE RAHU

Issand, anna neile igavene rahu,

kustumata valguse paiste.

Igavene rahu anna neile! Aamen.

INGLI TERVITUS

D. Issanda ingel

kuulutas Maarjale

C. ja ta sai

Pühast Vaimust.

Ole tervitatud, Maarja…

D.Vaata, ma olen Issanda teenija,

C. sündigu mulle

nii nagu Sina ütled.

Ole tervitatud, Maarja …

D. Ja Sõna sai lihaks

C. ja elas meie keskel.

Ole tervitatud, Maarja …

D. Palveta meie eest, püha Jumalaema,

C. et me Kristuse tõotusi
vääriksime.

Palvetagem

Me palume Sind, Issand:

Vala oma armu meie südameisse!

Ingli sõnum kuulutas meile Kristuse,

Sinu Poja inimesekssaamist;

Lase meilgi Tema kannatuste ja risti läbi

Ülestõusmise ausse jõuda.

Kristuse, meie Issanda läbi.

Aamen.

Au olgu Isale...

TAEVA KUNINGANNA

(ülestõusmisajal)

Taeva Kuninganna, rõõmusta,

halleluuja!

Keda Sinul oli au kanda,

halleluuja,

tõusis surnuist, nagu tõotas,         halleluuja!

Palu meie eest Jumalat,                halleluuja!

D. Rõõmusta, Neitsi Maarja,       halleluuja!

C. Sest Issand on tõesti üles tõusnud, halleluuja !

Palugem. Issand, Sina oled oma Poja, meie Issanda Jeesuse Kristuse Ülestõusmisega maailma rõõmsaks teinud, luba meilgi koos Tema Ema Neitsi Maarjaga igavese elu ausse jõuda!

Tema, meie Issanda Kristuse nimel. Aamen.

SALVE REGINA

Ole tervitatud,

Kuninganna, halastaja Ema,

me elu, ilu, lootus- ole tervitatud!

Sinu poole hüüame,

pakku aetud Eeva-lapsed.

Sinu poole õhkame, kurtes ja nuttes

siit pisarate orust !

Kuula meid, Ema,

vaata meid oma õrna silmaga

ja  pärast paost pääsemist

luba meil näha Jeesust,

oma kallist Last.

Oo helde, oo vaga, oo armas Neitsi Maarja !

 

MAGNIFICAT                                        
Mu hing kiidab kõrgeks Issandat,

mu vaim hõiskab Jumala,

mu Päästja pärast,

sest Tema on vaadanud oma ümmardaja madaluse peale.

Vaata, nüüdsest kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved,

sest mulle on suuri asju teinud

Vägev

–       ja Püha on Ta nimi –

ja Tema halastab põlvest põlve

neile,

kes Teda kardavad.

Tema on näidanud oma käsivarre väge,

on pillutanud neid, kes on suurelised südamelt.

Vägevaid on Ta tõuganud maha aujärgedelt

ja on ülendanud alandlikke,

näljaseid on Ta toitnud heade andidega

ja rikkaid tühjalt tagasi saatnud.

Ta on appi tulnud Iisraelile, oma sulasele,

on meeles pidanud oma halastust,

nõnda kui Ta on tõotanud meie isadele,

Aabrahamile ja tema soole igavesti.

Au olgu Isale ja Pojale

ja Püha Vaimule

nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb

igavesest ajast igavesti.

Aamen.

                                                              

SUB  TUUM

Sinu kaitse alla ruttame,

püha Jumalaema –

kuula ära hädaliste palved,

ja hoia meid alati 

kõikide ohtude eest,

                                                             Sina, auline ja õnnis Neitsi!

BENEDICTUS

Olgu õnnistatud Issand, Iisraeli Jumal –

Ta on tulnud oma rahva keskele,
andnud talle Lunastuse

ja toonud meile vägeva Päästja 

oma sulase Taaveti soost.
Nii on Ta rääkinud aegade algusest

oma pühade prohvetite suu läbi ,

et Ta päästab meid vaenlaste käest,

kõigi käest,                                             

kes meid vihkavad.
Tema halastas meie isade peale,

pidas meeles oma püha Lepingut,

vannet, mida Ta vandus                          

meie isale Aabrahamile. 

Nõnda laseb Ta meil,

vaenlaste käest pääsenuil,
kedagi kartmata Teda 

teenida vaga ja õigena

oma palge ees 

kõik meie elupäevad.
Aga sind, lapsuke,                          

hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks,

sest sina käid Issanda eel, valmistad Temale teed,

lased Tema rahval tunda pääsemist

pattude andeksandmise kaudu.


Meie Jumala suurest headusest
                                                         

  tuleb Päike kõrgelt meile paistma,

                                                        

meile, kes elame pilkases,                    

surma varjus, 

juhatama jalga rahu teed

Au olgu Isale ja Pojale,

ja Pühale Vaimule,

nii kui alguses oli,                             

nüüdki on ja jääb

igavesest ajast igavesti.

Aamen.

 

TE DEUM

Sind, Issand, kiidame,

Sind, Issand, ülistame,

Sind, igavene Isa,

austab kogu ilmamaa!

Sinule kõik inglid

– taevalised, vägevad,

keerubid ja seeravid –

lakkamata hüüavad: 

Püha, püha, püha

on Issand, väehulkade Jumal! 

Sinu auhiilguse sära

täidab Taeva ja maa! 

Sulle kiitust laulab

apostlite auline koor,

prohvetite ustav hulk,

märtrite valendav vägi.

Üle terve ilmamaa

püha Kirik Sind tunnistab,

otsata hiilguse Isa,

ainus, auline Poeg,

Vaim, me Lohutaja!

Sina, Aukuningas, Kristus,

Isa igavene Poeg,

ei häbenenud inimeseks saada,

tulles teda vabastama.

Sina murdsid surma astla,

tegid uskujale Taeva valla,

istud Jumala paremal käel

Isa auhiilguses.

Sind ootame kohut mõistma,

selleks  Sind palume:

aita oma sulaseid,

Vere hinnaga päästetuid

võta oma pühade hulka,

Taeva igavesse ausse.

Päästa oma rahvas, Issand,

õnnista oma pärisosa,

hoia ja juhata meid alati.

Iga päev Sind kiidame, 

Sinu nime igavesti,

jah – ikka, igavesti!

Tänasel päeval aita meid, Issand,

end patu eest hoida, 

halasta, Issand,

meie peale halasta!

Halasta meie peale, Issand –

meie loodame Sinu peale!

Jah, me loodame Sinule,

ära jäta meid iialgi hätta!

VENI CREATOR

Tule, Looja Vaim,

puuduta omade meeli,

täida taevase armuga

oma loodud südamed!

Avitaja on Su nimi,

Kõigekõrgema kingitus,

Elu allikas, tuli ja armastus

meie vaimu salvija.

Seitsmeväärne kingitus,

Jumala sõrm,

pühalikult tõotatud

kõigi keelte kinkija –

meie meeli valgusta,

läida meie südamed,

nõrka ihu turguta,

vaimuväega kinnita!

Kaugel hoia vaenlane,

kingi rahu lastele,

Sinu järel rännates

kurjast pääseme!

Õpeta meid tundma Isa,

näita Tema ainsat Poega,

ennast – Isa-Poja Vaimu –

luba alati uskuda!

Au olgu Jumal-Isale,

surnuist tõusnud Pojale,

Trööstijale Vaimule –

igavesti! Aamen.

                                                            

TULE, PÜHA VAIM

Tule, Püha Vaim,

saada Taevast

Vaimu valguskiir!

Tule, vaeste Isa,

tule, Annitooja,

tule, südame Valgus.

Sina, parim lohutaja,

hinge aitav külaline,

hädas hea hingamine. 

Sina, puhkus vaeva ajal,

jahutaja lõõsa ajal,

lohutaja nutu ajal.

Sina, õnnis valgus –

täida süda viimseni

kõigil usklikel!

Ilma Sinu väeta

ei ole meie midagi,

ükski pole süüta.

Pese kõik, mis ligane,

kasta kõik, mis põuane,

tõsta kõik, mis viltune,

kõrkust Sina painuta,

külmust Sina soojenda,

eksinut Sa juhata!

Anna oma ustavale

Sinu käest ootajale

oma pühad annid –

anna võidupärga,

anna õndsat surma,

rõõmu igavest Sa! Aamen.

 

KRISTUSE HING

Pühitse mind, Kristuse hing,

päästa mind, Kristuse Ihu,

jooda mind, Kristuse Veri, 

pese mind, vesi Kristuse haavast,

kinnita mind, Kristuse kannatus!

Hea Jeesus, võta mind kuulda:

peida mind oma haavadesse,

ära lase mind endast lahutada!

Kurja vaenlase eest kaitse mind,

surmatunnil hüüa mind,

kutsu enda juurde –

Sinu pühadega kiitma Sind 

ikka ja alati! Aamen.

 

PEA MEELES

Pea meeles, helde Neitsi Maarja:

ei ole iial kuuldud, et ükski,

kes Sinu juurde põgenes,

Sinult abi anus,

Sinu eestkostmist palus,

oleks hätta jäetud.

Selle usaldusega tulen minagi Su juurde,

neitsite Neitsi, Ema,

seisan minagi Sinu ees

ja kurdan pattu.

Ära põlga mu sõnu, Sina, Sõna Ema,

vaid kuula need ära ja võta kuulda. 

Aamen.

 

ROOSIPÄRG

Rõõmurikkad müsteeriumid

(esmaspäev ja laupäev)

–          Ingli kuulutus Neitsi Maarjale.

–          Külaskäik Eliisabeti juurde.

–          Jeesuse sündimine.

–          Jeesuse esitlemine Templis.

–          Jeesuse leidmine Templist.

Valgusrikkad müsteeriumid

(neljapäev)

–          Jeesuse ristimine Jordani jões.

–          Jeesus ilmutab end Kaana pulmas.

–          Jumalariigi ja meeleparanduse kuulutamine.

–          Kirgastamine.

–          Euharistia seadmine.

Valurikkad müsteeriumid

(teisipäev ja reede)

–          Kannatused Ketsemani aias.

–          Jeesuse piitsutamine.

–          Jeesuse kroonimine okaskrooniga.

–          Jeesus kannab Risti.

–          Jeesus sureb Ristil.

Aurikkad müsteeriumid

(kolmapäev ja pühapäev)

–          Jeesuse Ülestõusmine

–          Jeesuse Taevasseminek.

–          Vaimu väljavalamine.

–          Neitsi Maarja Taevassevõtmine.

–          Neitsi Maarja kroonimine Taevas.

D. Palveta meie eest, püha Jumalaema!

C. Et me Kristuse tõotusi vääriksime!

Palugem.

Issand! Sinu ainsa Poja elu, Surm ja Ülestõusmine

tõid meile igavese õndsuse tõotuse –

luba meil neid saladusi pühas Roosipärjas austada, nende järgi elada ja nende tõotuseni jõuda.

Seda palume Kristuse, meie Issanda nimel. Aamen.

VIIRUKIPALVE

(kopti pärimusest)

Püha Rahukuningas!

Kingi meile oma rahu ja anna andeks meie patud!

Päästa oma Kirik vaenlaste käest,

kaitse teda kaotuste eest!

Immaanuel, meie Jumal, ole meie keskel –

koos Sinuga Isa ja Püha Vaimu au!

Õnnista meid ja selita meie südamed,

paranda ihu ja hinge hädad!

Me kummardame Sind, Kristus,

Sinu heldet Isa ja Püha Vaimu,

sest Sina tulid ja päästsid meid!

Aamen.

ARMULAUAALTARI EEST LAHKUMISE PALVE

(süro-maroniidi pärimusest)

Rahu olgu sinuga, Jumala altar!

Söömaaeg, mille sina mulle andsid,

kustutagu mu võlad, andku andeks patud

ja aidaku mind seista

Kristuse kohtujärje ees

hukkamõistmist kartmata!

Ma ei tea, kas mulle saab veel osaks arm

sinu juurde tulla püha Ohvrit tooma.

Hoia mind, Issand,

ja kaitse oma püha Kirikut,

Tõe ja õndsuse Teed.

Aamen.

PALVE LAHKUNU EEST

(Bütsansi pärimus)

Vaimude ja inimeste Jumal!

Sina oled surmaga surma maha tallanud,

kurjuse võimu lõpetanud

ja maailmale elu kinkinud.

Sina, Issand, lase puhata

oma uinunud sulase/teenija N. hingel

valguses, rõõmus ja rahus,

kaugel valust, kurbusest ja ohkest.

Hea ja inimesearmastaja Jumal!

Anna talle andeks

sõnas, teos või mõttes tehtud patud,

sest ei ole inimest, kes patuta elaks.

Üksnes Sina oled patust puhas,

Sinu õigus on õige, 

Sinu seadus kindel igavesti.

Sina, Kristus, meie Jumal,

oled meie uinunud venna/õe N.

ülestõusmine, elu ja rahu.

Sinule ja Su igavesele Isale anname

– koos püha, hea ja eluandja Vaimuga –

au nüüd, ikka ja igavesti.

Aamen.

USU KINNITAMINE

Issand Jumal! Ma usun ja tunnistan kindlalt kõiki tõdesid,

mida Sinu püha katoliiklik Kirik õpetab uskuma,

sest kõik selle oled ilmutanud Sina, Issand,

igavene Tõde ja Tarkus, kes ei eksi ega eksita.

Selles usus tahan elada ja surra. Aamen.

LOOTUSE KINNITAMINE

Issand Jumal!

Ma loodan pattude andekssaamist

ja igavest õndsust pärast seda elu– 

Sinu armust, sest seda oled tõotanud Sina,

Lõputult Vägev, Ustav, Hea ja Halastaja.

Selles lootuses tahan elada ja surra.

Aamen.

ARMASTUSE KINNITAMINE

Issand Jumal!

Ma armastan Sind üle kõige

ja oma ligimest nagu iseennast

Sinu pärast, sest Sina oled Kõigekõrgem,

otsatu ja täiuslik Armastus,

iga armastust väärt.

Selles armastuses tahan elada ja surra.

Aamen.

PATUKAHETSUSPALVE

Mu Jumal!

Ma kahetsen ja põlastan oma patte kõigest südamest –

mitte ainult Sinu seatud karistuste pärast,

vaid eelkõige seepärast, et olen solvanud Sind,

Kõrgeim Hea, üksnes armastust väärt.

Seepärast tõotan – Sinu armu abiga –

pattu enam mitte teha ja ka ahvatlustest hoiduda.

Aamen.

PRECES COMMUNES
SIGNUM CRUCIS

In nómine Patris

et Fílii

et Spíritus Sancti. Amen.

GLORIA PATRI

Glória Patri

et Fílio

et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio,

et nunc et semper

et in sæcula sæculórum. Amen.

AVE MARIA

Ave, María, grátia plena,

Dóminus tecum.

Benedícta tu in muliéribus,

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta María, Mater Dei,

ora pro nobis peccatóribus,

nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

ANGELE DEI

Ángele Dei,

qui custos es mei,

me, tibi commíssum pietáte supérna,

illúmina, custódi,

rege et gubérna. Amen.

REQUIEM ÆTERNAM

Réquiem ætérnam dona eis Dómine,

et lux perpétua lúceat eis.

Requiéscant in pace. Amen.

ANGELUS DOMINI

D. Ángelus Dómini
nuntiávit Maríæ.

C. Et concépit
de Spíritu Sancto.

Ave María...

D. Ecce ancílla Dómini.

C. Fiat mihi secúndum
verbum tuum.

Ave María...

D. Et Verbum caro factum est.

C. Et habitávit in nobis.

Ave María...

D. Ora pro nobis, sancta Dei génitrix,

C. Ut digni efficiámur
promissiónibus Christi.

Orémus.

Grátiam tuam, quǽsumus,

Dómine, méntibus nostris infúnde;

ut qui, Ángelo nuntiánte,

Christi Fílii tui incarnatiónem
cognóvimus,

per passiónem eius et crucem,

ad resurrectiónis glóriam perducámur.

Per eúmdem Christum
Dóminum nostrum. Amen.

Glória Patri...

REGINA CÆLI

(tempus paschale)

Regína cæli lætáre,
allelúia.

Quia quem meruísti portáre,
allelúia.

Resurréxit, sicut dixit,
allelúia.

Ora pro nobis Deum,
allelúia.

D.Gaude et lætáre, Virgo María,
allelúia,

C.Quia surréxit Dóminus vere,
allelúia.

Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii tui Do­mini nostri Iesu Christi mundum lætificare dignatus es, præsta, quæsumus, ut per eius Genitricem Vir­ginem Mariam perpetuæ ca­piamus gaudia vitæ.

Per Christum Dominum nostrum. Amen.

 

SALVE, REGINA

Salve, Regína,

Mater misericórdiæ,

vita, dulcédo et spes nostra, salve.

Ad te clamámus,

éxsules fílii Evæ.

Ad te suspirámus geméntes et flentes

in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, advocáta nostra,

illos tuos misericórdes óculos ad nos
convérte.

Et Iesum
benedíctum fructum
ventris tui,

nobis, post hoc exsílium, osténde.

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!


MAGNIFICAT                               
Magníficat ánima mea Dóminum,

et exultávit spíritus meus
in Deo salutári meo.

Quia respéxit humilitátem
ancíllæ suæ,

ecce enim ex hoc beátam
me dicent omnes generatiónes.

Quia fecit mihi magna
qui potens est,

et sanctum nomen eius.

Et misericórdia eius a progénie
in progénies

timéntibus eum.

Fecit poténtiam in bráchio suo,

dispérsit supérbos mente cordis sui.

Depósuit poténtes de sede

et exaltávit húmiles.

Esuriéntes implévit bonis,

et dívites dimísit inánes.

Suscépit Ísrael púerum suum,

recordátus misericórdiæ suæ,

sicut locútus est ad patres nostros,

Ábraham et sémini eius in sæcula.

Glória Patri et Fílio

et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio et nunc et semper,

et in sæcula sæculórum.
Amen.

 

 

SUB TUUM

Sub tuum præsídium confúgimus,

Sancta Dei Génitrix.

Nostras deprecatiónes ne despícias

in necessitátibus,

sed a perículis cunctis
líbera nos semper,

Virgo gloriósa et benedícta.

BENEDICTUS

Benedíctus Dóminus, Deus Ísrael,

quia visitávit
et fecit redemptiónem plebis suæ,

et eréxit cornu salútis nobis

in domo David púeri sui,

sicut locútus est per os sanctórum,

qui a sǽculo sunt, prophetárum eius,

salútem ex inimícis nostris

et de manu ómnium,
qui odérunt nos,

ad faciéndam misericórdiam
cum pátribus nostris,

et memorári testaménti sui sancti,

iusiurándum, quod iurávit
ad Ábraham patrem nostrum,

datúrum se nobis,

ut sine timóre, de manu inimicórum
nostrórum liberáti,

serviámus illi,

in sanctitáte et iustítia coram ipso

ómnibus diébus nostris.

Et tu, puer,
prophéta Altíssimi vocáberis:

præíbis enim ante fáciem Dómini
paráre vias eius,

ad dandam sciéntiam salútis
plebi eius

in remissiónem peccatórum eórum,

per víscera misericórdiæ Dei nostri,

in quibus visitábit nos óriens ex alto,

illumináre hiis, qui in ténebris
et in umbra mortis sedent,

ad dirigéndos pedes nostros
in viam pacis.

Glória Patri et Fílio

et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio
et nunc et semper,

et in sǽcula sæculórum.
Amen.

 

 

 

TE DEUM

Te Deum laudámus,
te Dóminum confitémur.

Te ætérnum Patrem,
omnis terra venerátur.

Tibi omnes ángeli,
tibi cæli et univérsæ potestátes:

Tibi chérubim et séraphim
incessábili voce proclámant:

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt cæli et terra
maiestátis glóriæ tuæ.

Te gloriósus apostolórum chorus,

te prophetárum laudábilis númerus,

te mártyrum candidátus
laudat exércitus.

Te per orbem terrárum
sancta confitétur Ecclésia,

Patrem imménsæ maiestátis;

venerándum tuum verum
et únicum Fílium;

Sanctum quoque Paráclitum Spíritum.

Tu rex glóriæ, Christe.

Tu Patris sempitérnus es Fílius.

Tu, ad liberándum susceptúrus
hóminem,
non horruísti Vírginis úterum.

Tu, devícto mortis acúleo,
aperuísti credéntibus regna cælórum.

Tu ad déxteram Dei sedes,
in glória Patris.

Iudex créderis esse ventúrus.

Te ergo quǽsumus,
tuis fámulis súbveni,
quos pretióso sánguine redemísti.

Ætérna fac cum sanctis tuis
in glória numerári.

Salvum fac pópulum tuum, Dómine, et bénedic hereditáti tuæ.

Et rege eos, et extólle
illos usque in ætérnum.

Per síngulos dies benedícimus te;

et laudámus nomen tuum
in sǽculum, et in sǽculum sǽculi.

Dignáre, Dómine,
die isto sine peccáto nos custodíre.

Miserére nostri, Dómine,
miserére nostri.

Fiat misericórdia tua,
Dómine, super nos,

quemádmodum sperávimus in te.

In te, Dómine, sperávi:
non confúndar in ætérnum.

 

 

 

 

 

VENI CREATOR SPIRITUS

Veni, Creátor Spíritus,

mentes tuórum vísita,

imple supérna grátia

quæ tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,

altíssimi donum Dei,

fons vivus, ignis, cáritas,

et spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere,

dígitus patérnæ déxteræ,                        

tu rite promíssum Patris,

sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus,

infúnde amórem córdibus,

infírma nostri córporis

virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius,

pacémque dones prótinus,

ductóre sic te prǽvio

vitémus omne nóxium.

Per te sciámus da Patrem,

noscámus atque Fílium,

teque utriúsque Spíritum

credámus omni témpore.

Deo Patri sit glória,

et Fílio, qui a mórtuis

surréxit, ac Paráclito,

in sæculórum sǽcula. Amen.

 

VENI, SANCTE SPIRITUS

Veni, Sancte Spíritus,

et emítte cœlitus

lucis tuæ rádium.

Veni, Pater páuperum,

veni, Dator múnerum,

veni, Lumen córdium.

Consolátor óptime,

dulcis hospes ánimæ,

dulce refrigérium.

In labóre réquies,

in æstu tempéries,

in fletu solátium.

O lux beatíssima,

reple cordis íntima

tuórum fidélium.

Sine tuo númine,

nihil est in hómine,

nihil est innóxium.

Lava quod est sórdidum,

riga quod est áridum,

sana quod est sáucium.

Flecte quod est rígidum,

fove quod est frígidum,

rege quod est dévium.

Da tuis fidélibus

in te confidéntibus

sacrum septenárium.

Da virtútis méritum,

da salútis éxitum,

da perénne gáudium. Amen.

 

ANIMA CHRISTI

Ánima Christi, sanctífica me.

Corpus Christi, salva me.

Sanguis Christi, inébria me.

Aqua láteris Christi, lava me.

Pássio Christi, confórta me.

O bone Iesu, exáudi me.

Intra tua vúlnera abscónde me.

Ne permíttas me separári a te.

Ab hoste malígno defénde me.

In hora mortis meæ voca me.

Et iube me veníre ad te,

ut cum Sanctis tuis laudem te

in sǽcula sæculórum. Amen.

 

MEMORARE

Memoráre, o piissima Virgo María, non esse auditum a saéculo, quem­quam ad tua curréntem præsidia, tua implorántem auxilia, tua petén­tem suffrágia, esse derelíctum. Ego tali animátus confidéntia, ad te, Vir­go Virginum, Mater, curro, ad te vé­nio, coram te gemens peccator assi­sto. Noli, Mater Verbi, verba mea despícere; sed áudi propitia et exáudi. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSARIUM

Mysteria gaudiosa
(in feria secunda et sabbato)

Annuntiátio.

Visitátio.

Natívitas.

Præsentátio.

Invéntio in Templo.

Mysteria luminosa

(in feria quinta)

Baptísma apud Iordánem.

Autorevelátio apud Cananénse
matrimónium.

Regni Dei proclamátio
coniúncta cum invitaménto
ad conversiónem.

Transfigurátio.

Eucharistíæ Institútio.

Mysteria dolorosa

(in feria tertia et feria sexta)

Agonía in Hortu.

Flagellátio.

Coronátio Spinis.

Baiulátio Crucis.

Crucifíxio et Mors.

Mysteria gloriosa

(in feria quarta et Dominica)

Resurréctio.

Ascénsio.

Descénsus Spíritus Sancti.

Assúmptio.

Coronátio in Cælo.

Oratio ad finem Rosarii dicenda

D. Ora pro nobis, sancta Dei génitrix.

C. Ut digni efficiámur
promissiónibus Christi.

Orémus.

Deus, cuius Unigénitus per vitam, mortem et resurrectiónem suam nobis salútis ætérnæ prǽmia comparávit, concéde, quǽsumus: ut hæc mystéria sacratíssimo beátæ Maríæ Vírginis Rosário recoléntes, et imitémur quod cóntinent, et quod promíttunt assequámur. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUS FIDEI

Dómine Deus, firma fide credo et confíteor ómnia et síngula quæ sancta Ecclésia Cathólica propónit, quia tu, Deus, ea ómnia revelásti, qui es ætérna véritas et sapiéntia quæ nec fállere nec falli potest.

In hac fide vívere et mori státuo. Amen.

 

 

ACTUS SPEI

Dómine Deus, spero per grátiam tuam remissiónem ómnium peccatórum, et post hanc vitam ætérnam felicitátem me esse consecutúrum: quia tu promisísti, qui es infiníte potens, fidélis, benígnus, et miséricors.

In hac spe vívere et mori státuo.
Amen.

 

 

 

ACTUS CARITATIS

Dómine Deus, amo te super ómnia et próximum meum propter te, quia tu es summum, infinítum, et perfectíssimum bonum, omni dilectióne dignum. In hac caritáte vívere et mori státuo.

Amen.

 

 

 

 

 

 

ACTUS CONTRITIONIS

Deus meus, ex toto corde pǽnitet me ómnium meórum peccatórum, eáque detéstor, quia peccándo, non solum pœnas a te iuste statútas proméritus sum, sed præsértim quia offéndi te, summum bonum, ac dignum qui super ómnia diligáris. Ídeo fírmiter propóno, adiuvánte grátia tua, de cétero me non peccatúrum peccandíque occasiónes próximas fugitúrum.                       Amen.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search