EKN presidendi Andres Põderi kõne Maarjamaa konverentsil 6. septembril 2015

Auväärsed Ektsellentsid,

armsad vennad ja õed Kristuses!

Tahan teid Eesti Kirikute Nõukogu poolt tervitada Pühakirja sõnadega Johannese Evangeeliumi 19. peatükist: „Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale: „Naine, vaata, see on su poeg!" Seejärel ütles ta oma jüngrile: „Vaata, see on su ema!" Ja selsamal tunnil võttis jünger ta enda juurde.

Kas ei puuduta see sõna kõiki Jeesuse õpilasi, kõiki, keda Tema armastas, ja kas pole Maarja nõnda meie kõikide ema ja Kiriku kui vaimuliku ema võrdpilt ja sümbol, nõnda, et meil on alati põhjust Maarjat silmade ees pidada ja teda õndsaks kiita nagu Maarja enda Kiidulaulus kõlab.

Mul on tõesti suur rõõm, et siinsete alade pühendamine Neitsi Maarjale, selle pühendamise 800. aastapäev ja käesolev teema-aasta on ühendanud usurahvast erinevatest konfessioonidest, nii ida- kui läänekristlasi, nii vanu ajaloolisi kirikuid kui noori kirikuid.

Eesti Kirikute Nõukogu aktiivne osalemine Maarjamaa juubeli tähistamisel on selle kristlaste osaluse üks väga ilus väljendus. See on tõesti midagi, mille eest peame olema Jumalale tänulikud ja milles tunneme Jeesuse ema Maarja ligiolu, nagu oleme täna kuulnud Maarja rollist ristirahva jaoks.

Aga veel enam on Maarjamaa juubel tegelikult ühendamas ka meie kogudusi ja kohalikke kogukondi, vaimulikku ja ilmalikku kultuuri, kirikut, rahvast ja riiki, nagu äsja võisime kogeda austatud ministri sõnavõtust.

Tahan öelda Eesti Kirikute Nõukogu poolt suured tänud igale ühele tema panuse ja kaastöö eest selles ühises ettevõttes, selles ühises palves Jumala poole meie maa ja rahva pärast, Maarjamaa pärast, ja selles tänus ja usalduses Jumalale ning jumalalastele.

Me oleme kogenud sellel aastal ja me kogeme veel täna ning kogeme palju aastaid, et Maarjamaa on kõikidele kallis ning selle läbi saab kalliks ka Poeg – Jumala Poeg – ja et me astume sedasi Jumalale lähemale ja tunneme endid tema lapsena.

Südamlik tänu selle tänase pidupäeva eest, 800 aasta eest toimunud pühendamise uuendamise eest, nagu on mitu korda juba kõlanud, ja minu meelest on see tõesti üks kroon sellele juubeliaastale.

Äratagu ja uuendagu see uuendus, taaspühendamine ka meie usku ja meie pühendumust Kristuse teenimisele, Jumala ja ligemese teenimisele – nii nagu kord käskis Maarja: „Tehke, mis Tema ütleb."

Õnnistusrikast Maarjamaa aastat meile kõigile.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search