Suure nädala mõtisklus 2020. Vaikne teisipäev

oliveSuur nädal on kurb aeg, sest siis me meenutame Kristuse kannatusi ja surma. Need sündmused viivad kristlased aga kõige olulisema sündmuseni – Kristuse ülestõusmiseni! Apostlitele oli Kristuse niisugune surm kõige lõpp. Juudas andis Jeesuse ära, Peetrus salgas Teda, teised apostlid ehmusid ja põgenesid. Võib-olla tundsid jüngrid, et Jeesus pettis neid. Võib-olla nad muretsesid oma elu pärast. Ainult Johannes jäi Jeesusega kuni Tema surmani. Mõnikord põhjustavad erinevad elusituatsioonid meis hirmu. Me ei tea, mida teha ja meil puudub lootust. Me võime unustada, et Jumal on meiega. Tundub, et Ta on väga kaugel ning siis me küsime: „Jumal, kus Sa oled?“ Jeesus küsis samuti Jumalalt: „Mu Jumal, mu Jumal, miks Sa mu maha jätsid“?

Ent Jumal on alati meiega!

Mõnikord lubab Ta meil kogeda teatud olukordi, et tugevdada meie usku ning näidata, et Ta on Issand ja meie Isa. Tänane sõnaliturgia on täis lootust. Psalmis loeme: “Sest sina oled mu lootus, Issand Jumal. Sa oled mu kindel lootus mu noorpõlvest. Sinule ma olen toetunud sündimisest, sa oled kandnud mu eest hoolt emaihust alates“. Need sõnad on palve Jumala poole, millega palutakse abi ja kaitset. Psalmi autor kiidab Jumalat Tema hoole eest.

Sel keerulisel ajal, mida praegu läbi elame, on meil võimalus hüüda Jumala poole ja paluda Temalt armu. Palugem iga päev, et Jumal muudaks kurbuse rõõmuks ja meeleheite lootuseks. Selles olukorras, mil hirm kasvab, peaksime kristlastena Jumalale lootma.

Tänagem Issandat kõige eest, mis me oleme Temalt saanud: kõigi hüvede eest; inimeste eest, kellega me oleme kohtunud; looduse ja elu eest. Võib-olla on see aeg selleks, et võiksime õppida hindama seda, mida me pole kunagi väärtustanud. Üks paastuaja ja rekollektsiooni eesmärke on tugevdada meie suhteid Jumalaga. Tänavune paastuaeg on meile nagu rekollektsioon, mille sarnast me pole kunagi kogenud.

Mõne päeva pärast tähistame Ülestõusmispühi. Jeesuse üles tõusmine surnust andis jüngritele taas rõõmu. Andku need pühad meile rõõmu sellest, et Jeesus elab tõesti ja ületab meie kõik mured ja hirmud - „Kes usub, pole mitte kunagi üksi.“

Isa Tomasz

 

 

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search