Täiendatud! Ukraina ja Venemaa pühendamine Neitsi Maarja Puhtaimale Südamele

paavstjafatimaPüha Tool andis teada, et 25. märtsil 2022, Issandakuulutamise suurpühal, pühendab paavst Franciscus Venemaa ja Ukraina Neitsi Maarja Puhtamaile Südamele. Pühendamine saab toimuma pihiliturgia ajal Püha Peetruse basiilikas, Vatikanis. Samal ajal on Fátima Maarja Pärispatuta pühamus paavsti saadik,Tema Eminents kardinal Krajewski. Kardinal Krajewski oli üks kahest paavsti saadikust, kes eelmisel nädalal läkitati paavsti poolt Ukrainasse, toetamaks sõjas kannatavaid Ukraina inimesi. Paavst on palunud, et kõik piiskopid ja nende preestrid ühineksid selle pühendamisega. Ootame ka kõiki katoliiklasi ja ka mitte-katoliiklasi võtma aega palveks 25. märtsil kell 18 kui paavst viib läbi Venemaa ja Ukraina pühendamist Jumalaema Puhtaimale Südamele.

 

Iga pühendamine tähendab kindlat veendumust, et Jumal on tegev konkreetses pühendamise aktis. Jumal annab pühendumise kaudu osa oma pühadusest meile. Kui võetakse vastu otsus, et paavst pühendab mõne riigi või rahva Jumalale (nt Jeesuse Pühimale Südamele), tähendab see, et Jumal tegutseb paavsti kaudu, kes usaldab palves Püha Vaimu läbi mõne riigi või rahva Jumalale, andes nad Tema täieliku hoole alla.

Neitsi Maarja ei ole Lunastaja, ent on olnud Jumala tahe, et Jeesuse ema Maarja, kes on täielikus ühenduses oma Pojaga ning kes on kõigi ustavate hoidjaks ja täiuslikuks eeskujuks kogu Kirikule, jagab inimestele Jumala poolt saadetud Püha Vaimu sõnumeid. Igal kristlasel on teatud tingimuste täitmisel võimalik end täielikult pühendada Neitsi Maarjale. Samuti on võimalik pühendada Neitsi Maarjale rahvaid ja riike.

Neitsi Maarja ilmutused on maailma ajaloos aset leidnud mitmel korral: Guadelupes 1531, Pariisis 1830, Loudres 1858 ja Fátimas 1917. Kõik ilmutused on olnud kindla sõnumiga kogu inimkonnale.

Fátima sõnumid

Fátima ilmutus 1917. aastal on erilisel viisil seotud pühendamisega Neitsi Maarja Puhtaimale Südamele (NB kasutatakse ka väljendit Jumalaema Pärispatuta Südamele pühendamine) ning osutus väga prohvetlikuks.

Juba pool aastat enne Neitsi Maarja ilmutust Fátimas, valmistas Jumal lapsi ette nende kohtumiseks Neitsi Maarjaga, läkitades laste juurde rahuingli. Rahuingli sõnum on jäänud tihti tähelepanuta, kuigi see juhtis inimkonda läbi Armulaua-ohvri väga konkreetselt rahu saavutamise mõtte suunas. Looja soov oli, et riigid, kus toimuvad sõjalised ja vägivaldsed konfliktid, saaks usaldusega pühendatud Neitsi Maarja Puhtaimale Südamele ning seal saabuks rahu.

Portugalis, Fátimast 2,5 km kaugusel, Cova da Irial ilmutas Jumalaema end kolmele karjus-lapsele kokku kuuel korral. Lucia, lastest vanim, osutus Jumalaema sõnumi vahendajaks maailmale. Kirjalikult talletas Lucia Fátima ilmutuse mälestused alles aastaid hiljem, juba orduõena (1935 – 1941). Fatima Neitsi Maarja ilmutuste sõnum oli seotud suure sõjaga ning Venemaa ja inimkonna pühendamisega Jumalaema Puhtaimale Südamele. Esialgu selgitati Jumalaema sõnumeid Esimese maailmasõjaga sündmustega, hiljem ka Teise maailmasõja katastroofiga ning tänaseks on Neitsi Maarja ilmutuse sõnum  laienenud ka sõja ettekuulutuseks Ukrainas. 

Neitsi Maarja kinnitas 13. juulil 1917 toimunud ilmutuses, et vaid tema kaudu on võimalik sõja lõpetamine. 

Venemaa pühendamised Maarja Puhtaimale Südamele 

Fátimas, 13. juulil 1917. aastal palus Jumalaema Venemaa pühendamist oma Puhtaimale Südamele, öeldes, et kui seda ei tehta, levivad Venemaa poolt tehtud vead kogu maailmas ning sünnivad sõjad ja kasvab inimeste tagakiusamine.

Pärast Fatima ilmutusi toimusid erinevad Maarja Puhtaimale Südamele pühendamise aktid. Paavst Pius XII pühendas 31. oktoobril 1942 kogu maailma Maarja Puhtaimale Südamele.  7. juulil 1952 pühendas ta Venemaa rahvad Neitsi Maarja Puhtaimale Südamele läbi apostelliku kirja Sacro verente anno: „Nii nagu mõned aastad tagasi pühendasime kogu maailma Jumalaema Puhtaimale Südamele, nii pühendame nüüd kõige erilisemal viisil kõik Venemaa rahvad samuti Maarja Puhtaimale Südamele." 

21. novembril 1964, Vatikani II Kirikukogu ajal, uuendas paavst Paulus VI Venemaa pühendamist Maarja Puhtaimale Südamele ning paavst Johannes Paulus II pühendas taas 25. märtsil 1984 Venemaa Neitsi Maarja Puhtaimale Südamele, et riik saaks erilist Jumalaema Armu ja kaoks kommunistlik režiim.

Ukraina ja Venemaa pühendamine Neitsi Maarja Puhtaimale Südamele

Tänavu, 25. märtsil toimuva pühendamise algatasid Ukraina Rooma-Katoliku Kiriku piiskopid. Paastukuu algul palusid piiskopid paavst Franciscusel pühendada Ukraina ja Venemaa Neitsi Maarja Puhtaimale Südamele. Paavstile saadetud ametlikus kirjas on öeldud: „Me kirjutame meie rahva jaoks mõõtmatu valu ja kohutava katsumuse tunnil. Palume alandlikult Teie Pühadusel läbi viia Ukraina ja Venemaa pühendamise akt Neitsi Maarja Puhtaimale  Südamele, nagu seda kunagi palus Fátima Püha Neitsi.”

Täna on usklike südametes lootus, et Maarja Puhtaimale Süda saab peatada selle pühendamise kaudu sõja Ukrainas. Ukraina katoliku piiskopid on alustanud üheksapäevast noveenipalvust, et valmistuda selleks eriliseks pühendumiseks ning kutsuvad nendega ühinema kõiki hea tahtega inimesi.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search