Paavst ütleb, et maailmas suureneb kiiresti “ökoloogiline võlg”, kus paljud riigid rikastuvad teiste riikide ressurside ärakasutamise arvel. Paljud rahvusvahelised ettevõtted tegutsevad mitte koduriigis, vaid teistes riikides ja laastavad nende loodusressursse. Paavst küsib, et me peame täna tegutsema ühise hüve nimel, mite laastama, vaid hoolitsema kogu loodu eest. “Maa ressursse tuleb kasutada ja jagada õiguspäraselt,” lisab paavst. “Ei riisumisele; jah, jagamisele!”

1. septembrist kuni 4. oktoobrini, Püha Franciscuse päevani, kestab Kirikus palveperiood, kus palvetada kogu loodu eest ja tänada Jumalat kõige selle eest, mida Ta on meile loodusressursside näol andnud.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search